Slovo na cestu

Efezským 1

Jednota v Kristu

11-3 Píšu vám jako Bohem ustanovený apoštol Ježíše Krista. Přeji vám Boží milost a pokoj a chválím Boha za všechno požehnání, kterým nás obdařil z toho důvodu, že náležíme Kristu.

Už dávno před stvořením světa rozhodl se Bůh získat si nás prostřednictvím Kristovým, aby z nás učinil své děti a přiznal nám svou dokonalost.

Jen ve spojení s Kristem patříme Bohu

5-7 Dík Bohu za jeho nekonečnou laskavost, kterou nám prokázal v osobě Ježíšově! Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám pro jeho oběť odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti. 8-9 Ve své moudrosti a prozíravosti nám odhalil svůj velkorysý záměr, který po staletí zůstával lidem ukryt, že totiž ve stanovenou dobu pošle svého Syna, aby nás ze všech stran, živé i mrtvé shromáždil navždy k sobě. 10 A tak nás, přesně podle svého rozhodnutí, učinil svým majetkem, abychom ho chválili a oslavovali, kdo jsme svou naději upnuli ke Kristu. 11-12 Vždyť Kristovou zásluhou jste do tohoto záměru byli zahrnuti i vy, když jste uslyšeli jeho poselství a uvěřili. 13 Na důkaz toho vás Bůh poznamenal svou pečetí, totiž Duchem svatým, který byl dávno zaslíben. Jeho přítomnost v nás je zárukou, že Bůh nám skutečně dá všechno, co slíbil. 14 Je to i jakási pečeť, že jsme jeho vlastnictvím a že nás vezme k sobě. Což je možné nechválit a neoslavovat ho za to?

Pavlova prosba za věřící v Efezu

15 Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší důvěře ke Kristu a o vaší lásce ke všem jeho vyznavačům, 16 nepřestal jsem nikdy za vás Bohu děkovat ve svých modlitbách. 17 Prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás. 18 Modlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk slavné budoucnosti, k níž jsme pozváni, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky. 19-21 Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše! A prosím i o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která ve vás působí. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho vysoko nad všechny krále a vlády, velitele i diktátory, až na čestné místo po pravici Boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani budoucnosti. 22 Všechno je mu podřízeno. On je hlavou církve, 23 církev je jeho tělem, naplněná jím samým, původcem a dárcem všeho.

Chinese Union Version (Simplified)

以 弗 所 書 1

1奉 神 旨 意 , 作 基 督 耶 稣 使 徒 的 保 罗 , 写 信 给 在 以 弗 所 的 圣 徒 , 就 是 在 基 督 耶 稣 里 有 忠 心 的 人 。

愿 恩 惠 、 平 安 从 神 我 们 的 父 和 主 耶 稣 基 督 归 与 你 们 !

愿 颂 赞 归 与 我 们 主 耶 稣 基 督 的 父 神 ! 他 在 基 督 里 曾 赐 给 我 们 天 上 各 样 属 灵 的 福 气 :

就 如 神 从 创 立 世 界 以 前 , 在 基 督 里 拣 选 了 我 们 , 使 我 们 在 他 面 前 成 为 圣 洁 , 无 有 瑕 疵 ;

又 因 爱 我 们 , 就 按 着 自 己 意 旨 所 喜 悦 的 , 预 定 我 们 藉 着 耶 稣 基 督 得 儿 子 的 名 分 ,

使 他 荣 耀 的 恩 典 得 着 称 赞 ; 这 恩 典 是 他 在 爱 子 里 所 赐 给 我 们 的 。

我 们 藉 这 爱 子 的 血 得 蒙 救 赎 , 过 犯 得 以 赦 免 , 乃 是 照 他 丰 富 的 恩 典 。

这 恩 典 是 神 用 诸 般 智 慧 聪 明 , 充 充 足 足 赏 给 我 们 的 ;

都 是 照 他 自 己 所 预 定 的 美 意 , 叫 我 们 知 道 他 旨 意 的 奥 秘 ,

10 要 照 所 安 排 的 , 在 日 期 满 足 的 时 候 , 使 天 上 、 地 上 、 一 切 所 有 的 都 在 基 督 里 面 同 归 於 一 。

11 我 们 也 在 他 里 面 得 ( 或 作 : 成 ) 了 基 业 ; 这 原 是 那 位 随 己 意 行 、 做 万 事 的 , 照 着 他 旨 意 所 预 定 的 ,

12 叫 他 的 荣 耀 从 我 们 这 首 先 在 基 督 里 有 盼 望 的 人 可 以 得 着 称 赞 。

13 你 们 既 听 见 真 理 的 道 , 就 是 那 叫 你 们 得 救 的 福 音 , 也 信 了 基 督 , 既 然 信 他 , 就 受 了 所 应 许 的 圣 灵 为 印 记 。

14 这 圣 灵 是 我 们 得 基 业 的 凭 据 ( 原 文 作 : 质 ) , 直 等 到 神 之 民 ( 原 文 作 : 产 业 ) 被 赎 , 使 他 的 荣 耀 得 着 称 赞 。

15 因 此 , 我 既 听 见 你 们 信 从 主 耶 稣 , 亲 爱 众 圣 徒 ,

16 就 为 你 们 不 住 的 感 谢 神 。 祷 告 的 时 候 , 常 题 到 你 们 ,

17 求 我 们 主 耶 稣 基 督 的 神 , 荣 耀 的 父 , 将 那 赐 人 智 慧 和 启 示 的 灵 赏 给 你 们 , 使 你 们 真 知 道 他 ,

18 并 且 照 明 你 们 心 中 的 眼 睛 , 使 你 们 知 道 他 的 恩 召 有 何 等 指 望 , 他 在 圣 徒 中 得 的 基 业 有 何 等 丰 盛 的 荣 耀 ;

19 并 知 道 他 向 我 们 这 信 的 人 所 显 的 能 力 是 何 等 浩 大 ,

20 就 是 照 他 在 基 督 身 上 所 运 行 的 大 能 大 力 , 使 他 从 死 里 复 活 , 叫 他 在 天 上 坐 在 自 己 的 右 边 ,

21 远 超 过 一 切 执 政 的 、 掌 权 的 、 有 能 的 、 主 治 的 , 和 一 切 有 名 的 ; 不 但 是 今 世 的 , 连 来 世 的 也 都 超 过 了 。

22 又 将 万 有 服 在 他 的 脚 下 , 使 他 为 教 会 作 万 有 之 首 。

23 教 会 是 他 的 身 体 , 是 那 充 满 万 有 者 所 充 满 的 。