Slovo na cestu

2.list Timoteovi 1

Vzpomínky na přátelství povzbuzují

11-2 Timoteji, můj drahý synu, přeji ti Boží pokoj, milost a slitování! Jsem za tebe tolik vděčný Bohu; myslím na tebe každý den a nejednu noc jsem vyplnil prosbami, aby ti Bůh bohatě žehnal. Když si vzpomenu, jak jsi při našem rozloučení plakal, nejraději bych se hned rozběhl za tebou – tak rád bych tě ještě jednou uviděl.

Vzpomínám na tvou upřímnou víru, jakou jsem poznal už u tvé babičky a maminky. Jistě si pamatuješ, jak jsem na tebe vkládal ruce, když jsem ti svěřoval službu v církvi. 6-8 Bůh ti dal všechny dary a schopnosti, které potřebuješ. A tak když budeš toto božské obdarování rozvíjet a podporovat, nepřijde ti nikdy zatěžko hovořit o Kristu s lidmi, ani ti nebude trapné přiznat se k přátelství se mnou, i když jsem kvůli Kristu v okovech. Naopak – dostaneš dost odvahy a síly snášet pro něho třeba i stejné utrpení.

Příkladný život je víc než pouhá slova

To on nás zachránil a vyvolil pro zvláštní úlohu. Nesvěřil nám ji proto, že bychom se o to sami zasloužili, ale protože se tak už dávno sám rozhodl. Již před stvořením světa nám daroval svou milost 10 a ta se viditelně projevila, když Kristus přišel, aby zlomil moc smrti a ukázal nám, jak důvěrou v něho můžeme dospět k věčnému životu. 11 A mne si Bůh zvolil za svého vyslance, abych tyto věci hlásal a učil. 12 Kvůli tomu jsem teď právě za mřížemi, ale nijak se za to nestydím, protože znám toho, komu jsem uvěřil. Jsem si jist, že vše, co mi svěřil, s jeho pomocí bezpečně zachovám až do jeho příchodu.

13 Drž se tedy vždycky toho, co jsi ode mne slyšel. Měj to za pravidlo a příklad, jak máš sám mluvit, a s láskou důvěřuj Kristu Ježíši. 14 S pomocí jeho Ducha, který v nás bydlí, opatruj jako oko v hlavě duchovní jmění, které ti Bůh daroval.

Pravé přátelství je oporou v těžkostech

15 Jak už asi víš, všichni křesťané, kteří sem přišli se mnou z Asie, mě teď opustili. Odešel i Fygellos a Hermogenes. 16 Jen Oneziforus mě sem chodil často navštěvovat a mě vždycky tak povzbudilo a zahřálo u srdce, že se za mne jako vězně nestyděl. Bůh žehnej celé jeho rodině! 17 Když přišel do Říma, pátral po mně tak dlouho, až mne našel. 18 Ať mu to Pán bohatě odplatí po svém příchodu. A co pro mne znamenala jeho pomoc v Efezu, to víš nejlíp sám.

New American Standard Bible

2 Timothy 1

Timothy Charged to Guard His Trust

1Paul, an apostle of Christ Jesus [a]by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus,

To Timothy, my beloved [b]son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

I thank God, whom I serve with a clear conscience [c]the way my forefathers did, as I constantly remember you in my [d]prayers night and day, longing to see you, even as I recall your tears, so that I may be filled with joy. [e]For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that it is in you as well. For this reason I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of [f]timidity, but of power and love and [g]discipline.

Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me His prisoner, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was granted us in Christ Jesus from all eternity, 10 but now has been revealed by the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, 11 for which I was appointed a preacher and an apostle and a teacher. 12 For this reason I also suffer these things, but I am not ashamed; for I know whom I have believed and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him [h]until that day. 13 [i]Retain the standard of sound words which you have heard from me, in the faith and love which are in Christ Jesus. 14 Guard, through the Holy Spirit who dwells in us, the [j]treasure which has been entrusted to you.

15 You are aware of the fact that all who are in [k]Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. 16 The Lord grant mercy to the house of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my [l]chains; 17 but when he was in Rome, he eagerly searched for me and found me— 18 the Lord grant to him to find mercy from the Lord on that day—and you know very well what services he rendered at Ephesus.

Notas al pie

 1. 2 Timothy 1:1 Lit through
 2. 2 Timothy 1:2 Or child
 3. 2 Timothy 1:3 Lit from my forefathers
 4. 2 Timothy 1:3 Or petitions
 5. 2 Timothy 1:5 Lit Receiving remembrance of
 6. 2 Timothy 1:7 Or cowardice
 7. 2 Timothy 1:7 Or sound judgment
 8. 2 Timothy 1:12 Or for
 9. 2 Timothy 1:13 Or Hold the example
 10. 2 Timothy 1:14 Lit good deposit
 11. 2 Timothy 1:15 I.e. the province of Asia
 12. 2 Timothy 1:16 Lit chain