Slovo na cestu

2.list Tesalonickým 2

Pavel předpovídá odpadnutí od pravé víry

1A teď k tomu očekávanému příchodu Pána Ježíše Krista. 2-4 Prosím vás, nenechte si poplést hlavu pověstmi, že ten den už přichází, i kdyby to někdo tvrdil na základě nějakého prorockého vidění nebo se dokonce odvolával na nás. Nikdy jsme nic takového neřekli ani nenapsali. Než ten den nastane, musí dojít k velkému odpadnutí od původního Kristova učení a vystoupí člověk ztělesňující vzpouru proti Bohu a jeho zákonu. Ten se vyvýší nade všechno, co nese Boží jméno, a bude vyžadovat božské pocty sám pro sebe. Dokonce si přisvojí Boží trůn a představí se jako Bůh. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal už při své první návštěvě?

6-7 Náznaky této vzpoury proti Bohu jsou již zde a nechybí mnoho, aby propukla naplno a nepřítel člověka i Boha se projevil veřejně. Pán ho však nakonec odsoudí k záhubě a zničí svým slavným příchodem. Ten bezbožník přijde jako satanův nástroj a vyzbrojen satanskou mocí bude předvádět všelijaké triky a zázraky, 10 aby okouzlil ty, kteří řekli pravdě „ne“ a míří k záhubě, protože odmítli pravdu, která jediná je mohla zachránit. 11 Proto je Bůh nechá napospas té lživé moci, aby je ovládla, 12 a tak všichni, kdo si místo pravdy oblíbili lež a hřích, sklidí spravedlivé odsouzení.

13 Ovšem za vás, Pánem milovaní bratři, musíme stále děkovat Bohu, který vás vyvolil k záchraně, očistil svým Duchem a dal vám víru a pravdu. 14 Naším prostřednictvím vám poslal slovo záchrany a povolal vás k podílu na slávě našeho Pána Ježíše Krista. 15 Nuže, stůjte tedy pevně a držte se všeho, co jsme vám odevzdali, ať osobně či v dopisech. 16 Ať Ježíš Kristus, náš Pán, a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a dal nám trvalou útěchu a pevnou naději, 17 povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

Knijga O Kristu

Druga poslanica Solunjanima 2

Znakovi Dana Gospodnjega

1A glede dolaska našega Gospodina Isusa Krista i našega okupljanja oko njega,

ne dajte se zavesti kakvim proroštvom, riječju ili pismom o tomu kako je on već tu.

Ne dajte se prevariti. Jer taj dan neće doći prije velike pobune protiv Boga i prije nego što se pojavi čovjek bezakonja - koji će završiti u paklu.

On će se uzdignuti iznad svih bića koje ljudi štuju i nazivaju bogovima. Zasjest će u Božji hram i sebe proglasiti Bogom.

Zar se ne sjećate da sam vam o tomu govorio dok sam još bio s vama?

Znate što ga zadržava - on može doći tek kad za to bude vrijeme.

To zlo već potajno djeluje dok se ne ukloni onaj tko ga sada zadržava.

Tada će se otkriti Bezakonik, kojega će Gospodin Isus pogubiti dahom iz svojih usta i uništiti svojim slavnim dolaskom.

Taj će Bezakonik doći da sotonskom silom čini različita lažna znamenja i čudesa.

10 Pokvareno će zavarati sve one koji idu u propast jer su odbili vjerovati u istinu da se spase.

11 Zato će im Bog poslati djelotvornu obmanu da povjeruju u laž

12 i da budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su odabrali živjeti u zlu.

Poticaj na ustrajnost

13 A za vas uvijek zahvaljujemo Bogu, drago braćo i sestre. Gospodin vas ljubi. Zahvalni smo Bogu što vas je od početka odabrao za spasenje koje dolazi kroz posvećenje Duha i kroz vjeru u istinu.

14 Na spasenje vas je pozvao kad smo vam propovijedali Radosnu vijest, da sada budete dionicima slave našega Gospodina Isusa Krista.

15 Budite, braćo, zato postojani i držite se predaja kojima smo vas poučili osobno ili u pismu.

16 Neka naš Gospodin Isus Krist i naš Bog Otac, koji nas je ljubio i koji nam je po svojoj milosti dao vječnu utjehu i dobru nadu,

17 utješi vaša srca i učvrsti ih u svakome dobrom djelu i riječi.