Slovo na cestu

2.list Tesalonickým 1

Jasná naděje Kristova návratu

11-2 Drazí bratři v Tesalonice, opět se hlásíme s přáním milosti a pokoje od Boha Otce i Pána Ježíše Krista.

Nemůžeme jinak, než za vás Bohu stále děkovat. Je to namístě, když navzdory všemu pronásledování vaše víra i láska dělá tak úžasné pokroky, že vás můžeme v ostatních církvích dávat za příklad. 5-8 V tom se projevuje spravedlivý Boží soud: těm, kteří vás nyní trápí, odplatí trápením, zatímco vás, kteří nyní trpíte, vysvobodí spolu s námi. To bude tehdy, až Ježíš, náš Pán, v ohnivém plameni sestoupí se svými anděly z nebe, aby potrestal ty, kdo Boha nectí a odmítají jeho poselství o Ježíši, našem Pánu. Za trest budou navždy vzdáleni od Pána a jeho moci a slávy. 10 V ten den Kristus přijde sklidit chválu a vděčnost za všechno, co pro své vyvolené učinil. I vy patříte mezi ně, protože jste uvěřili našemu svědectví.

11 Neúnavně se za vás modlíme, aby vás Bůh proměňoval a pomáhal vám dosáhnout cíl, k němuž vás povolal. Prosíme ho, aby svou mocí podepřel všechna vaše dobrá předsevzetí v životě víry. 12 Tak mu každý bude moci vzdát čest a chválu za výsledky jeho díla ve vás; vaší slávou pak bude, že patříte jemu. To vše vám umožnila jeho milost a moc.

Chinese Union Version (Simplified)

帖 撒 羅 尼 迦 後 書 1

1保 罗 、 西 拉 、 提 摩 太 写 信 给 帖 撒 罗 尼 迦 在 神 我 们 的 父 与 主 耶 稣 基 督 里 的 教 会 。

愿 恩 惠 、 平 安 从 父 神 和 主 耶 稣 基 督 归 与 你 们 !

弟 兄 们 , 我 们 该 为 你 们 常 常 感 谢 神 , 这 本 是 合 宜 的 ; 因 你 们 的 信 心 格 外 增 长 , 并 且 你 们 众 人 彼 此 相 爱 的 心 也 都 充 足 。

甚 至 我 们 在 神 的 各 教 会 里 为 你 们 夸 口 , 都 因 你 们 在 所 受 的 一 切 逼 迫 患 难 中 , 仍 旧 存 忍 耐 和 信 心 。

这 正 是 神 公 义 判 断 的 明 证 , 叫 你 们 可 算 配 得 神 的 国 ; 你 们 就 是 为 这 国 受 苦 。

神 既 是 公 义 的 , 就 必 将 患 难 报 应 那 加 患 难 给 你 们 的 人 ;

也 必 使 你 们 这 受 患 难 的 人 与 我 们 同 得 平 安 。 那 时 , 主 耶 稣 同 他 有 能 力 的 天 使 从 天 上 在 火 焰 中 显 现 ,

要 报 应 那 不 认 识 神 和 那 不 听 从 我 主 耶 稣 福 音 的 人 。

他 们 要 受 刑 罚 , 就 是 永 远 沉 沦 , 离 开 主 的 面 和 他 权 能 的 荣 光 。

10 这 正 是 主 降 临 、 要 在 他 圣 徒 的 身 上 得 荣 耀 , 又 在 一 切 信 的 人 身 上 显 为 希 奇 的 那 日 子 。 ( 我 们 对 你 们 作 的 见 证 , 你 们 也 信 了 。 )

11 因 此 , 我 们 常 为 你 们 祷 告 , 愿 我 们 的 神 看 你 们 配 得 过 所 蒙 的 召 , 又 用 大 能 成 就 你 们 一 切 所 羡 慕 的 良 善 和 一 切 因 信 心 所 做 的 工 夫 ;

12 叫 我 们 主 耶 稣 的 名 在 你 们 身 上 得 荣 耀 , 你 们 也 在 他 身 上 得 荣 耀 , 都 照 着 我 们 的 神 并 主 耶 稣 基 督 的 恩 。