Slovo na cestu

2.list Petrův 1

Mít jistotu povolání a vyvolení

11-2 Apoštol a služebník Ježíše Krista – Šimon Petr – posílá tento dopis všem, kterým Bůh a náš zachránce Ježíš Kristus dal tutéž vzácnou víru jako nám. Přeji vám, abyste prožívali Boží dobrotivost a pokoj. Toho dosáhnete hlubším poznáváním Boha a Ježíše, našeho Pána.

Bůh nám dal ve své moci vše, co je potřebné k opravdovému životu ve víře; poznali jsme toho, který nás pozval k sobě, a dokonce nám dává účast na slávě a ctnostech. Dal nám ty největší a nejdražší sliby, a to proto, abychom unikli všem špatnostem, které nás ve světě obklopují, a získali Boží charakter. 5-7 Učiňte vše pro to, aby vás víra vedla ke správnému životu, ke stále hlubšímu poznávání Boha, k sebekázni, trpělivosti, naprosté oddanosti Bohu, k bratrské náklonnosti a křesťanské lásce. Půjdete-li usilovně touto cestou, duchovně porostete, váš život přinese ovoce a budete užiteční pro našeho Pána, Ježíše Krista. Ten, kdo nemá tyto povahové rysy, je krátkozraký, dokonce slepý a zapomíná, že Bůh ho zbavil starého hříšného života.

10-11 Moji milí bratři, usilujte tedy o to, abyste svým křesťanským životem prokazovali, že vás Bůh zavolal a vyvolil. Pak nikdy nesejdete z cesty víry a Bůh vám široce otevře věčné království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Biblické proroctví

12 Chci vám stále připomínat tyto věci, i když je už dávno znáte a podle nich také žijete. 13-14 Náš Pán Ježíš Kristus mi zjevil, že můj život zde na zemi se chýlí ke konci, že brzo zemřu. Ale dokud jsem zde, pokládám za svou povinnost povzbuzovat vaši víru. 15 Chci k tomu využít každou příležitost, a proto vám píši, abyste se mohli k mým radám vracet i po mé smrti. 16 Když jsme vás seznamovali s Kristovou mocí a jeho příchodem, nebyly to žádné smyšlenky. Vždyť jsme viděli jeho božský majestát na vlastní oči! 17 Byl jsem s ním na jedné galilejské hoře, když se nám ještě jako člověk představil ve své božské vznešenosti. 18 Slyšel jsem ten slavný mocný hlas volající z nebe: „To je můj milovaný Syn, moje radost.“

19 A tak jsme byli svědky toho, jak se do důsledku naplnila proroctví. Proto jim věnujte tu největší pozornost, vždyť svítí jako světlo uprostřed noční tmy, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 20 Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví Písma nezáleží na osobním výkladu; 21 Vždyť proroctví nikdy nevzešlo z lidské vůle, ale Duch svatý svěřil prorokům, těmto Božím lidem, pravdivé poselství.

Knijga O Kristu

Druga Petrova poslanica 1

želim vam obilje milosti i mira u spoznaji Boga i našega Gospodina Isusa.

Napredovanje u spoznaji Boga

Kako sve bolje upoznajemo Isusa, njegova nam božanska snaga daruje sve što nam je potrebno za pobožan život. Pozvao nas je da budemo dionicima njegove slave i krjeposti.

S istom tom silnom moći dao nam je najveća, dragocjena obećanja. Obećao je da ćemo umaknuti pokvarenosti koja vlada u svijetu zbog požude te da ćemo biti dionicima njegove božanske naravi.

Zato se svim silama trudite primijeniti u životu te obećane blagodati. Neka vaša vjera urodi poštenjem, a poštenje znanjem.

Znanje će uroditi suzdržljivošću, suzdržljivost postojanošću, a postojanost pobožnošću.

Pobožnost će donijeti ljubav prema drugim vjernicima pa ćete tako naposljetku uzrasti do Božje ljubavi.

Imate li te vrline i napredujete li u njima, bit ćete marljivi i plodonosni u spoznaji našega Gospodina Isusa Krista.

Ali tko nema tih vrlina, slijep je, kratkovidan: zaboravio je da ga je Bog očistio od prijašnjih grijeha.

10 Zato se, draga braćo, svojski trudite dokazati da zaista pripadate onima koje je Bog pozvao i izabrao. Budete li tako činili, nikada nećete posrnuti.

11 I Bog će vam širom otvoriti vrata neba da uđete u vječno kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.

Upućivanje na Sveto pismo

12 I nadalje ću vas na to podsjećati - iako sve to već znate i čvrsto stojite u istini.

13 Smatram da mi je dužnost, dokle god sam u ovomu tijelu,[a] opominjati vas da budete budni.

14 Gospodin Isus Krist kazao mi je, doduše, da ću ubrzo napustiti tijelo.

15 Ali pobrinut ću se da se i nakon moje smrti sjećate toga u svakoj prilici.

16 Jer nismo vam pričali lukavo izmišljene priče o tomu kako je Gospodin Isus Krist bio ovdje i o njegovoj sili, već smo bili očevici njegova veličanstva.

17 Primio je slavu od Boga Oca kad se iz njegove uzvišene Slave začuo glas: 'Ovo je moj ljubljeni Sin, moja radost.'

18 I sami smo čuli taj glas s neba kad smo bili s njim na svetoj gori.

19 Zato proroštva smatramo još pouzdanijima. Dobro činite što ih pomnjivo proučavate jer su njihove riječi poput svjetiljke što svijetli u mraku - sve dok ne osvane dan i dok Kristovo blistavo svjetlo ne zasja u vašim srcima.

20 Ponajprije znajte da se nijedno proroštvo iz Svetoga pisma ne može tumačiti svojevoljno

21 jer ga prorok nije izrekao svojom voljom, već od Boga nadahnut Svetim Duhom.

Notas al pie

  1. Druga Petrova poslanica 1:13 U grčkome: šatoru.