Slovo na cestu

2.list Korintským 13

Pavlovy závěrečné rady

1Toto bude moje třetí cesta k vám. A vy znáte zásadu, že každá výpověď musí být potvrzena dvojím nebo trojím svědectvím. Já jsem už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teď je varuji znovu a zároveň i všem ostatním připomínám, co jsem řekl při své druhé návštěvě: až přijdu příště, nebudu už nikoho šetřit. Pak dostanete důkaz, že ze mne mluví Kristus. Ten se vám nepředstaví jako slaboch, ale jako vládce. Zemřel na kříži jako bezmocný člověk, ale nyní z Boží moci žije! Jsme slabí lidé, ale přesvědčíte se, že táž moc, která vrátila život Kristu, sídlí i v nás.

Zkoumejte své nitro: jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý: pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli. Uvidíte sami, jak doufám, že my obstojíme. Modlím se však, abyste se dali správnou cestou bez ohledu na nás. Samozřejmě ne proto, abych mohl ozdobit svůj štít dalším vítězstvím; vy byste měli jednat správně, i kdybychom se my neosvědčili. 8-9 Vždyť nic nezmůžete proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. Ať už tedy dopadneme jakkoliv, jen když to s vámi bude v pořádku. Nic jiného si tak vroucně nepřejeme a jen za to se modlíme, abyste nalezli správnou cestu. 10 Tento dopis píši proto, abych nemusel, až k vám přijdu, tvrdě použít autoritu, kterou mi propůjčil Pán. Vždyť mi ji dal k tomu, abych církev budoval, a ne bořil.

11 Tak tedy nashledanou, moji drazí. Buďte radostní, dejte všechno do pořádku a vykročte zase správným směrem, žijte v jednomyslnosti a vzájemném pokoji a Bůh, pramen lásky a pokoje, bude s vámi.

Obejměte se vzájemně v křesťanské lásce. 12 Celá zdejší církev vás pozdravuje. 13 Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista.

Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují.

Váš Pavel

New American Standard Bible

2 Corinthians 13

Examine Yourselves

1This is the third time I am coming to you. Every [a]fact [b]is to be confirmed by the [c]testimony of two or three witnesses. I have previously said when present the second time, and though now absent I say in advance to those who have sinned in the past and to all the rest as well, that if I come again I will not spare anyone, since you are seeking for proof of the Christ who speaks in me, and who is not weak toward you, but mighty in you. For indeed He was crucified because of weakness, yet He lives because of the power of God. For we also are weak [d]in Him, yet we will live with Him because of the power of God directed toward you.

Test yourselves to see if you are in the faith; examine yourselves! Or do you not recognize this about yourselves, that Jesus Christ is in you—unless indeed you [e]fail the test? But I trust that you will realize that we ourselves [f]do not fail the test. Now we pray to God that you do no wrong; not that we ourselves may appear approved, but that you may do what is right, even though we may [g]appear unapproved. For we can do nothing against the truth, but only for the truth. For we rejoice when we ourselves are weak but you are strong; this we also pray for, [h]that you be made complete. 10 For this reason I am writing these things while absent, so that when present I need not use severity, in accordance with the authority which the Lord gave me for building up and not for tearing down.

11 Finally, brethren, [i]rejoice, [j]be made complete, be comforted, be like-minded, live in peace; and the God of love and peace will be with you. 12 Greet one another with a holy kiss. 13 All the [k]saints greet you.

14 The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all.

Notas al pie

 1. 2 Corinthians 13:1 Lit word
 2. 2 Corinthians 13:1 Lit shall be
 3. 2 Corinthians 13:1 Lit mouth
 4. 2 Corinthians 13:4 One early ms reads with Him
 5. 2 Corinthians 13:5 Lit are unapproved
 6. 2 Corinthians 13:6 Lit are not unapproved
 7. 2 Corinthians 13:7 Lit be as
 8. 2 Corinthians 13:9 Lit your completion
 9. 2 Corinthians 13:11 Or farewell
 10. 2 Corinthians 13:11 Or put yourselves in order
 11. 2 Corinthians 13:13 Or holy ones