Slovo na cestu

2.list Janův

Varování před falešnými učiteli

1-2 Jan Boží církvi u vás a všem jejím členům. Miluji vás spolu se všemi, kdo poznali pravdu, která žije v našich srdcích a zůstane tu věčně. A nejen pravda, ale i láska, slitování a pokoj od Boha Otce i od Ježíše, jeho Syna.

4-6 Mám radost, že někteří z vás žijí opravdu podle Božích přikázání. Nebude to nic nového, ale připomenu jen to, co víte už dávno: Milujme jedni druhé, jak nás tomu učil Ježíš Kristus.

Láska a poslušnost jsou naše jediná ochrana před svůdci, kterých je dnes všude plno. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, vás zavádí a je Kristův nepřítel. Mějte se na pozoru, aby nepřišlo nazmar, co jsme společně vybojovali, a abyste nakonec o všechno nepřišli. Kdo nemá dost na Kristově učení a pouští se do spekulací, vzdaluje se od Boha. Kdo se Kristova učení drží, má blízko k Bohu Otci i Synu. 10 Přijde-li někdo s jiným učením, zavřete před ním dveře a nedávejte mu příležitost. 11 Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.

Janova závěrečná slova

12 Mám ještě mnohé na srdci, ale nechci to svěřit papíru. Doufám, že se k vám dostanu a osobně si pohovoříme a potěšíme se navzájem.

13 Všichni zdejší křesťané vás pozdravují.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Ин

Приветствие

От старейшины[a] – избранной госпоже[b] и её детям, которых я люблю как пребывающих в истине, и не только я, но и все, кто знает истину; потому что истина эта живёт в нас и будет с нами всегда.

Благодать, милость и мир от Небесного Отца и от Исо Масеха[c], Его (вечного) Сына[d], да будут с нами, живущими в истине и любви.

Повеление о любви

Меня очень радует, что среди твоих детей есть ходящие в истине, как нам повелел Небесный Отец.

И сейчас, госпожа, я пишу тебе не какое-то новое повеление, но то, которое было у нас с самого начала: будем любить друг друга. И любовь эта заключается в том, чтобы мы соблюдали повеления Всевышнего. Вы с самого начала слышали Его повеление, по нему и поступайте.

Предостережение о лжеучителях

Много обманщиков вышло в мир, не признающих, что Исо Масех пришёл в человеческом теле. Все они – обманщики и враги Масеха. Смотрите, чтобы не потерять то, ради чего трудились[e], но чтобы получить полную награду. Кто не пребывает в учении Масеха, но заявляет, что владеет особым знанием, не имеет Всевышнего. Но тот, кто остаётся верным Его учению, имеет и Небесного Отца, и Сына. 10 Того, кто приходит к вам и приносит не это учение, вы не должны принимать в дом и приветствовать его. 11 Кто приветствует такого человека, тот становится соучастником в его злых делах.

Заключение

12 О многом ещё я хотел бы вам сказать, но я не хочу доверять это бумаге и чернилам. Я надеюсь скоро быть у вас и лично поговорить с вами, чтобы наша радость[f] была полной.

13 Привет тебе от детей твоей избранной сестры[g].

Notas al pie

  1. 2 Ин 1:1 Или: «От старца».
  2. 2 Ин 1:1 Под госпожой, возможно, имеется в виду не какая-то женщина, а поместная община верующих. Под детьми, в таком случае, подразумеваются её члены.
  3. 2 Ин 1:3 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и в Книге Пророков.
  4. 2 Ин 1:3 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. 2 Ин 1:8 Или: «мы трудились».
  6. 2 Ин 1:12 Или: «ваша радость».
  7. 2 Ин 1:13 Под сестрой, возможно, подразумевается родственная община верующих, от членов которой Иохан передаёт привет.