Slovo na cestu

2. Timotejovi 4:1-22

Služba nejpřednější: hlásat Boží poselství

1Před Bohem a Ježíšem Kristem, který jednoho dne přijde ustavit zde nové království a soudit živé i mrtvé, tě za-přísahám: 2Hlásej neúnavně a naléhavě Boží slovo, kdykoliv se ti naskytne příležitost, ať jsou okolnosti příznivé či nepříznivé. Bude-li třeba, napomínej a kárej, povzbuzuj k dobrému a trpělivě předkládej Boží pravdy. 3Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít pravdu slyšet a obklopí se učiteli, kteří budou přitakávat jejich názorům. 4Nebudou už naslouchat Bibli; slepě se pohrnou za svými klamnými představami. 5Ty však stůj pevně a neboj se pro Krista i trpět. Přiváděj lidi k němu a věnuj se plně své službě.

Odměna vítězů v boji víry

6Pro mne již přišel čas, že budu obětován a rozloučím se s tímto životem. 7V boji, který mám za sebou, jsem bojoval ze všech sil, závod jsem dokončil a ve víře vytrval. 8Teď už mne čeká jen věnec vítěze. To mne Pán – ten spravedlivý Soudce – zprostí všech vin a odmění věčným životem; a nejen mne, ale každého, kdo toužebně vyhlíží jeho příchod.

Opuštěn lidmi, a přece ne osamocen

9Prosím tě, přijď, jak jen budeš moci. 10Démas mne opustil, protože dal přednost pozemským zájmům, a odešel do Tesaloniky. Krescens odcestoval do Galacie, Titus do Dalmácie; 11jen Lukáš mi tu zůstal. Vezmi s sebou také Marka, jeho pomoc by mi byla velice vítaná. 12(Tychikus je taky pryč, poslal jsem ho do Efezu.) 13Cestou se zastav u Karpa v Troadě, zůstal tam můj plášť. Přines mi ho, prosím tě, a taky knihy a hlavně pergamen.

14O všechno zlé, co mne potkalo, se největším dílem postaral kovář Alexandr. Stavěl se proti našemu poselství velmi tvrdě. 15Dej si na něho pozor. Pán mu jistě odplatí po zásluze.

16Při prvním přelíčení jsem se neměl o koho opřít, všichni mě nechali na holičkách. Kéž jim Bůh odpustí! 17Ale Pán stál při mně a dal mi sílu vyřídit jeho poselství přede všemi cizinci a nepřáteli. Tentokrát mne tedy nehodili lvům. 18A já věřím, že i nadále budu chráněn od zlého a vejdu do nebeského království. Buď Bohu věčná sláva!

Pavlovy poslední pozdravy

19Pozdravuj ode mne Prisku a Akvilu a taky Oneziforovu rodinu. 20Erastus zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože onemocněl.

21Snaž se dorazit sem dřív, než uhodí zima. Pozdravuje Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia a všichni ostatní spoluvěřící.

22Ježíš Kristus nechť je s tebou.

Pavel

New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

2 तीमुथियुस 4:1-22

1परमेसर ला हाजिर जानके अऊ मसीह यीसू ला हाजिर जानके, जऊन ह जीयत अऊ मरे मन के नियाय करही, अऊ मसीह के परगट होय अऊ ओकर राज करे के संबंध म, मेंह तोला ए जिम्मा देवत हंव: 2तेंह बचन के परचार कर; समय अऊ बेसमय तियार रहे कर। बड़ धीरज अऊ सही सिकछा के संग मनखेमन ला समझा, डांट अऊ उत्साहित कर। 3काबरकि अइसने समय आही, जब मनखेमन सही सिकछा ला नइं सुनहीं अऊ अपन ईछा ला पूरा करहीं। ओमन अपन बर अइसने गुरूमन ला बलाहीं, जऊन मन ओमन के ईछा के मुताबिक सिकछा दिहीं। 4ओमन सच बात ला नइं सुनहीं पर कथा-कहानी म अपन मन लगाहीं। 5पर तेंह ए जम्मो बात म सचेत रहे कर; दुःख ला सहे कर, सुघर संदेस के परचार कर, अऊ परमेसर के सेवक के रूप म अपन जम्मो सेवा ला कर।

6मोर बलिदान होय के बेरा आ गे हवय अऊ मोर मरे के बेरा आ गे हवय। 7मेंह अपन परभू बर बने लड़ई लड़े हवंव। मेंह अपन दऊड़ ला पूरा कर ले हवंव। मेंह परभू ऊपर बिसवास रखे हवंव। 8मोर बर धरमीपन के ओ मुकुट रखे हवय, जऊन ला धरमी नियायी परभू ह मोला नियाय के दिन दिही, अऊ सिरिप मोला ही नइं, पर ओ जम्मो झन ला घलो दिही, जऊन मन मया के संग ओकर परगट होय के बाट जोहथें।

आखिरी बचन

9मोर करा जल्दी आय के कोसिस कर। 10काबरकि देमास ह ए संसार के मया म पड़के मोला छोंड़ दे हवय अऊ ओह थिस्‍सलुनीके सहर चले गे हवय। क्रेसकेंस ह गलातिया अऊ तीतुस ह दलमतिया चले गे हवय। 11सिरिप लूका ह मोर संग हवय। मरकुस ला लेके मोर करा आ, काबरकि ओह परभू के सेवा म मोर बहुंत मदद करथे। 12तुखिकुस ला मेंह इफिसुस सहर पठोय हवंव। 13जब तेंह आबे, त जऊन कोट ला मेंह त्रोआस म करपुस के इहां छोंड़ आय रहेंव, ओला अऊ किताबमन ला घलो, खास करके चमड़ा के बने किताब ला लेके आबे।

14तांबा के काम करइया सिकन्दर ह मोर बहुंत नुकसान करे हवय। परभू ह ओकर करम के बदला ओला दिही। 15तेंह घलो ओकर ले सचेत रहे कर, काबरकि ओह हमर संदेस के बहुंत बिरोध करे हवय।

16अदालत म, जब मेंह पहिली बार अपन सफई पेस करत रहेंव, तब कोनो मोर संग नइं दीस, जम्मो झन मोला छोंड़ दे रिहिन। अइसने होवय कि परमेसर ह ए बात ला ओमन के बिरोध म झन लेवय। 17पर परभू मोर मदद करिस अऊ मोला बल दीस ताकि मोर दुवारा संदेस के पूरा परचार होवय अऊ जम्मो आनजातमन एला सुनंय। मेंह मिरतू के मुहूं ले बंचाय गे हवंव। 18परभू ह मोला जम्मो बुरई के काम ले बंचाही अऊ अपन स्वरगीय राज म मोला सही-सलामत ले जाही। ओकर महिमा जुग-जुग होवत रहय। आमीन।

आखिरी जोहार

19प्रिसकिल्ला अऊ अक्विला ला अऊ उनेसिफुरूस के घराना के मनखेमन ला मोर जोहार कहि देबे। 20इरासतुस ह कुरिन्‍थुस सहर म रूक गीस अऊ मेंह त्रुफिमुस ला मिलेतुस म छोंड़ दे हवंव, काबरकि ओह बेमार हो गीस। 21जड़काला आय के पहिली, तेंह इहां आय के कोसिस कर। यूबूलुस, पुदेंस, लीनुस, क्लौदिया अऊ जम्मो भाईमन तोला जोहार कहत हवंय।

22परभू तोर आतमा के संग रहय। तोर ऊपर परमेसर के अनुग्रह होवत रहय।