Slovo na cestu

2. Timotejovi 4:1-22

Služba nejpřednější: hlásat Boží poselství

1Před Bohem a Ježíšem Kristem, který jednoho dne přijde ustavit zde nové království a soudit živé i mrtvé, tě za-přísahám: 2Hlásej neúnavně a naléhavě Boží slovo, kdykoliv se ti naskytne příležitost, ať jsou okolnosti příznivé či nepříznivé. Bude-li třeba, napomínej a kárej, povzbuzuj k dobrému a trpělivě předkládej Boží pravdy. 3Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít pravdu slyšet a obklopí se učiteli, kteří budou přitakávat jejich názorům. 4Nebudou už naslouchat Bibli; slepě se pohrnou za svými klamnými představami. 5Ty však stůj pevně a neboj se pro Krista i trpět. Přiváděj lidi k němu a věnuj se plně své službě.

Odměna vítězů v boji víry

6Pro mne již přišel čas, že budu obětován a rozloučím se s tímto životem. 7V boji, který mám za sebou, jsem bojoval ze všech sil, závod jsem dokončil a ve víře vytrval. 8Teď už mne čeká jen věnec vítěze. To mne Pán – ten spravedlivý Soudce – zprostí všech vin a odmění věčným životem; a nejen mne, ale každého, kdo toužebně vyhlíží jeho příchod.

Opuštěn lidmi, a přece ne osamocen

9Prosím tě, přijď, jak jen budeš moci. 10Démas mne opustil, protože dal přednost pozemským zájmům, a odešel do Tesaloniky. Krescens odcestoval do Galacie, Titus do Dalmácie; 11jen Lukáš mi tu zůstal. Vezmi s sebou také Marka, jeho pomoc by mi byla velice vítaná. 12(Tychikus je taky pryč, poslal jsem ho do Efezu.) 13Cestou se zastav u Karpa v Troadě, zůstal tam můj plášť. Přines mi ho, prosím tě, a taky knihy a hlavně pergamen.

14O všechno zlé, co mne potkalo, se největším dílem postaral kovář Alexandr. Stavěl se proti našemu poselství velmi tvrdě. 15Dej si na něho pozor. Pán mu jistě odplatí po zásluze.

16Při prvním přelíčení jsem se neměl o koho opřít, všichni mě nechali na holičkách. Kéž jim Bůh odpustí! 17Ale Pán stál při mně a dal mi sílu vyřídit jeho poselství přede všemi cizinci a nepřáteli. Tentokrát mne tedy nehodili lvům. 18A já věřím, že i nadále budu chráněn od zlého a vejdu do nebeského království. Buď Bohu věčná sláva!

Pavlovy poslední pozdravy

19Pozdravuj ode mne Prisku a Akvilu a taky Oneziforovu rodinu. 20Erastus zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože onemocněl.

21Snaž se dorazit sem dřív, než uhodí zima. Pozdravuje Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia a všichni ostatní spoluvěřící.

22Ježíš Kristus nechť je s tebou.

Pavel

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提摩太后书 4:1-22

务要传道

1在上帝和审判活人死人的基督耶稣面前,我凭基督的显现和祂的国郑重嘱咐你: 2无论时机好坏,都要坚持传道,以百般的忍耐和教导督责人,警戒人,勉励人。 3因为有一天,人们会厌倦纯正的教导,耳朵发痒,寻找许多迎合他们私欲的老师。 4他们掩耳不听真理,反而偏向无稽之谈。 5然而,你要谨慎行事,不怕吃苦,专心传道,尽忠职守。

6我的生命如同奉献在祭坛上的酒正倾倒出来,我离世的日子快要到了。 7那美好的仗,我打过了;当跑的路,我跑完了;所信的道,我持守住了。 8从此,有公义的冠冕为我预备,按公义审判的主会在祂来的那一天把它赐给我,不但会赐给我,也会赐给所有爱慕祂显现的人。

最后的嘱咐

9请你尽快到我这里来, 10因为底马贪爱世界,离弃我跑到帖撒罗尼迦去了。革勒士去了加拉太提多去了挞马太11只剩下路加一人在我身边。你要把马可一起带来,因为他在传道的工作上对我很有帮助。 12至于推基古,我派他到以弗所去了。 13你来的时候,要把我在特罗亚时留在加布的外衣带来,也要带来那些书卷,特别是那些羊皮卷。

14铜匠亚历山大做了许多恶事害我,主必按他的所作所为报应他。 15你也要提防他,因为他极力反对我们所传的道。

16我第一次在法庭申辩的时候,没有人帮助我,众人都离弃了我,但愿他们不会因此而获罪。 17然而主站在我身旁加给我力量,使我可以把福音清楚地传给外族人。主把我从狮子口里救了出来。 18主必救我脱离一切凶险,带我进入祂的天国。愿荣耀归给上帝,直到永永远远。阿们!

问候

19请代我问候百基拉亚居拉,也问候阿尼色弗一家。 20以拉都留在了哥林多,我把生病的特罗非摩留在了米利都21你要尽快在冬天之前赶到这里来。友布罗布田利奴革劳底亚和众弟兄姊妹都问候你。

22愿主与你的灵同在!愿恩典与你们同在!