Slovo na cestu

2. Tesalonickým 3:1-18

Věřící mají pevně stát

1Závěrem, bratři, prosíme o vaše přímluvné modlitby, aby se Boží poselství rychle šířilo a všude vítězilo jako u vás 2a abychom byli ušetřeni úkladů zvrácených a zlých lidí. Vždyť ne všichni stojí věrně na Boží straně, 3ale Pán je věrný. On vás posilní a ochrání od zlého. 4My patříme Pánu stejně jako vy, a proto spoléháme, že se našimi slovy řídíte a budete řídit i dál. 5Přejeme si, aby vaše srdce bylo naplněno Boží láskou a Kristovou trpělivostí.

Pavlovo varování před leností

6Dále přikazujeme jménem Ježíše Krista, abyste se stranili všech, kteří si neberou k srdci naše naučení a ubíjejí čas zahálkou. 7Dali jsme vám přece sami příklad, jak máte žít; nikdy jste nás neviděli zahálet 8a přiživovat se u jiných. – Ve dne v noci jsme si tvrdou prací vydělávali na chléb, abychom nikoho nevyjídali. 9Ne, že bychom neměli právo žádat od vás zaopatření, ale chtěli jsme vám dát příklad k napodobování. 10Taky jsme vám vždycky zdůrazňovali: Kdo nechce pracovat, ať nejí! 11A přece teď slyšíme, že jsou mezi vámi darmojedi, kterým práce nevoní. 12Takové vyzýváme a Kristovým jménem jim nařizujeme, aby nezaháleli a na svůj chléb si řádně vydělávali. 13Vám, však bratři, připomínáme: v konání dobra nepolevujte.

Lenochům vyjádřete nesouhlas, ale nadále je milujte

14Kdyby se někdo zdráhal podřídit tomu, co píšeme, dejte mu pocítit, že mezi vás nepatří; snad se pak zastydí. 15Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem; spíš ho varujte jako bratra, na němž vám záleží.

16Ať vám Pán pokoje dá svůj pokoj vždycky a všude a zůstává s vámi. 17Tento pozdrav připisuji ve všech dopisech vlastní rukou na důkaz, že jsou skutečně ode mne. 18Milost našeho Pána, Ježíše Krista, ať vás provází.

Váš Pavel

New International Reader's Version

2 Thessalonians 3:1-18

Paul Asks for Prayer

1Now I want to talk about some other matters. Brothers and sisters, pray for us. Pray that the Lord’s message will spread quickly. Pray that others will honor it just as you did. 2And pray that we will be saved from sinful and evil people. Not everyone is a believer. 3But the Lord is faithful. He will strengthen you. He will guard you from the evil one. 4We trust in the Lord. So we are sure that you are doing the things we tell you to do. And we are sure that you will keep on doing them. 5May the Lord fill your hearts with God’s love. May Christ give you the strength to go on.

Paul Warns Those Who Do Not Want to Work

6Brothers and sisters, here is a command we give you. We give it in the name of the Lord Jesus Christ. Keep away from every believer who doesn’t want to work and makes trouble. Keep away from any believer who doesn’t live up to the teaching you received from us. 7You know how you should follow our example. We worked when we were with you. 8We didn’t eat anyone’s food without paying for it. In fact, it was just the opposite. We worked night and day. We worked very hard so that we wouldn’t cause any expense to any of you. 9We worked, even though we have the right to receive help from you. We did it in order to be a model for you to follow. 10Even when we were with you, we gave you a rule. We said, “Anyone who won’t work shouldn’t be allowed to eat.”

11We hear that some people among you don’t want to work and are making trouble. They aren’t really busy. Instead, they are bothering others. 12We belong to the Lord Jesus Christ. So we strongly command people like that to settle down. They have to earn the food they eat. 13Brothers and sisters, don’t ever get tired of doing what is good.

14Keep an eye on anyone who doesn’t obey the teachings in our letter. Don’t have anything to do with that person. Then they will feel ashamed. 15But don’t think of them as an enemy. Instead, warn them as you would warn another believer.

Final Greetings

16May the Lord who gives peace give you peace at all times and in every way. May the Lord be with all of you.

17I, Paul, write this greeting in my own handwriting. That’s how I prove that I am the author of all my letters. I always do it that way.

18May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all.