Slovo na cestu

2. Tesalonickým 3:1-18

Věřící mají pevně stát

1Závěrem, bratři, prosíme o vaše přímluvné modlitby, aby se Boží poselství rychle šířilo a všude vítězilo jako u vás 2a abychom byli ušetřeni úkladů zvrácených a zlých lidí. Vždyť ne všichni stojí věrně na Boží straně, 3ale Pán je věrný. On vás posilní a ochrání od zlého. 4My patříme Pánu stejně jako vy, a proto spoléháme, že se našimi slovy řídíte a budete řídit i dál. 5Přejeme si, aby vaše srdce bylo naplněno Boží láskou a Kristovou trpělivostí.

Pavlovo varování před leností

6Dále přikazujeme jménem Ježíše Krista, abyste se stranili všech, kteří si neberou k srdci naše naučení a ubíjejí čas zahálkou. 7Dali jsme vám přece sami příklad, jak máte žít; nikdy jste nás neviděli zahálet 8a přiživovat se u jiných. – Ve dne v noci jsme si tvrdou prací vydělávali na chléb, abychom nikoho nevyjídali. 9Ne, že bychom neměli právo žádat od vás zaopatření, ale chtěli jsme vám dát příklad k napodobování. 10Taky jsme vám vždycky zdůrazňovali: Kdo nechce pracovat, ať nejí! 11A přece teď slyšíme, že jsou mezi vámi darmojedi, kterým práce nevoní. 12Takové vyzýváme a Kristovým jménem jim nařizujeme, aby nezaháleli a na svůj chléb si řádně vydělávali. 13Vám, však bratři, připomínáme: v konání dobra nepolevujte.

Lenochům vyjádřete nesouhlas, ale nadále je milujte

14Kdyby se někdo zdráhal podřídit tomu, co píšeme, dejte mu pocítit, že mezi vás nepatří; snad se pak zastydí. 15Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem; spíš ho varujte jako bratra, na němž vám záleží.

16Ať vám Pán pokoje dá svůj pokoj vždycky a všude a zůstává s vámi. 17Tento pozdrav připisuji ve všech dopisech vlastní rukou na důkaz, že jsou skutečně ode mne. 18Milost našeho Pána, Ježíše Krista, ať vás provází.

Váš Pavel

Священное Писание

2 Фессалоникийцам 3:1-18

Просьба о молитве

1И в заключение, братья, просим вас: молитесь о нас, чтобы слово Повелителя Исы быстро распространялось и с почтением принималось повсюду, как это было и у вас. 2Молитесь о том, чтобы мы были избавлены от негодных и злых людей: ведь не у всех есть вера. 3Но Повелитель верен, и Он укрепит и защитит вас от дьявола3:3 Или: «от зла».. 4Повелитель даёт нам уверенность в том, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам велим. 5Пусть Повелитель направит ваши сердца к размышлению о любви Всевышнего и стойкости Масиха.

Предупреждение против тунеядства

6Мы требуем от вас, братья, во имя Повелителя Исы Масиха: не общайтесь с братьями, которые живут в праздности и не следуют учению, которое вы3:6 Или: «они». приняли от нас. 7Вы и сами знаете, как надлежит следовать нашему примеру. Мы не проводили время праздно, когда находились у вас, 8и не жили ни на чьём иждивении, наоборот, мы трудились до изнурения день и ночь, чтобы никого из вас не обременять. 9Мы поступали так, несмотря на то что имели полное право на помощь от вас, но мы хотели показать вам пример. 10Когда мы были у вас, то оставили вам правило: «Кто не хочет работать, тот пусть и не ест».

11Однако мы слышим, что некоторые среди вас бездельничают, не занимаются никакой работой, но вмешиваются в чужие дела3:11 См. 1 Тим. 5:13.. 12Мы требуем, и мы увещеваем таких во имя Повелителя Исы Масиха, перестать суетиться и начать зарабатывать себе на пропитание. 13А что касается вас, братья, то не уставайте делать добро.

14Если кто-то не следует указаниям, которые мы даём в этом послании, того имейте на замечании. Не общайтесь с таким человеком, чтобы ему стало стыдно за своё поведение. 15Но при этом не считайте его врагом, а вразумляйте как брата.

Благословения и приветствие

16Пусть Сам Повелитель, источник мира, даёт вам мир всегда и во всём. Повелитель да будет со всеми вами!

17Я, Паул, дописываю это приветствие своей рукой, так я делаю во всех своих посланиях как знак того, что они от меня.

18Пусть благодать Повелителя нашего Исы Масиха будет со всеми вами!