Slovo na cestu

2. Korintským 7:1-16

1Mějme na paměti, milí přátelé, že tyto sliby platí právě nám. Zřekněme se proto všeho, co špiní tělo nebo duši. Berme vážně Boží slova a usilujeme o to, abychom se Bohu líbili.

2Nikomu z vás jsem neukřivdil, nikdo o nic nepřišel mým přičiněním. Proč by měly být na vaší straně ještě nějaké výhrady? 3Nechápejte to, prosím vás, jako výčitku, skutečně vás mám rád a na tom se v životě ani ve smrti nic nezmění. 4Mám k vám naprostou důvěru a jsem na vás hrdý; myšlenky na vás mě povzbuzují, takže přes všechny trampoty se mám pořád z čeho radovat.

Blahodárný zármutek

5Ani příchod do Makedonie mi nepřinesl úlevu: okolo samý nepřítel, uvnitř neklid a nejistota. 6Ale Bůh se ujímá těch, kdo se octli na dně. Když bylo nejhůř, vrátil se Titus a vlil do mne novou sílu 7– nejen svou přítomností, ale hlavně zprávami, které mi od vás přinesl. Vyprávěl mi o vaší lítosti a jak se těšíte na můj příchod a že jste připraveni postavit se plně za mne. To mě nejen docela uklidnilo, ale přímo zaplavilo radostí.

8I když jste mým dopisem byli dotčeni, jsem nakonec přece jen rád, že jsem ho napsal. 9Nejdřív jsem toho skoro litoval, ale teď vidím, že jsem udělal dobře, protože jste přece jen změnili stanovisko. 10Bůh užil bolesti jako léku k vaší nápravě, takže jsem vám nijak neublížil. Lítost způsobená Bohem vede člověka ke změně postoje a tím i k záchraně, taková lítost je žádoucí. Na druhé straně nespokojenost bez Boha člověka jen ubíjí.

11Podívejte se, jak vám tahle hořká pilulka prospěla! Pryč je lhostejnost ke hříchu. Konečně jste se ho ulekli a zošklivili si hoa horlivě spěcháte omluvit se a viníka potrestat. Udělali jste pro nápravu všechno, co jste mohli. 12Když jsem tento dopis psal, nešlo mi však ani tolik o viníka či postiženého, jako jsem se chtěl přesvědčit, zda vám na mně ještě záleží. Díky Bohu, nezklamal jsem se.

13Ještě víc mě však potěšilo, jakou radost z vás měl Titus. 14Ze vší chvály, kterou ode mne na vás slyšel, nemusel jsem nic brát zpátky. Vždycky jsem mluvil jen pravdu, i Titus se teď mohl přesvědčit, že jsem nepřeháněl. 15Po tom, s jakou starostlivostí jste ho přijali a jak ochotně jste se zařídili podle mých pokynů, i on si vás oblíbil. 16Jsem šťastný, že je mezi námi zase všechno jako dřív a že vám mohu i nadále plně důvěřovat.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 7:1-16

1Chaimanta cʼuyashca crijcuna, Diosca ñucanchijmanca ‘Allicunata cushami’ nishcami. Shina cajpica, ñucanchij aichatapish, espiritutapish mapayachijtaca, tucui anchuchishunchij. Taita Diosta manchashpa, ashtahuan Paipajlla alli causashunchij.

Crijcuna cutirijpimi Pablo cushicushca

2Ñucanchijta uyapaichij. Ñucanchijca, pita mana llaquichishcanchijchu, pita mana pandachircanchijchu, pita mana umarcanchijchu. 3Mana cancunata juchachingaraicu, chashna nicunichu. Ña nishca shina, ñucanchijca causacushpapish, huañushpapish, cancuna yuyaillami canchij. 4Ñuca tucui shungutami, cancunapi churani. Cancunamantaca, ima pingai mana tiyanchu. Cai tucui llaquicunahuan cashpapish, cancunata yuyarishpaca ñuca shungu samarishpa, jatuntami cushicuni.

5Macedoniaman chayamushcamantapacha, aichapica mana samari tucurcanchijchu. Ashtahuanpish tucui laya llaquicunatami aparcanchij. Canllamanta llaquichijcunapish, ucu shungupi manchaicunapish huañuchicurcamari. 6Chashna cajpipish mana jatun tucushcacunata cushichij Taita Diosca, Tito shamujpimi ñucanchijtaca cushichirca. 7Mana pai shamujllapichu cushicunchij. Paimari cancuna paita cushichishcata, cancuna ñucanchijta ricunaihuan huañucushcata, ñucanchijmanta huacacushcata, ñucamanta imallatapish rurashun nicushcata huillarca. Tucui chaicunamantami, ashtahuan cushicurcanchij.

8Quillcata cachashpa cancunata llaquichishca cashpapish, cunanca ña mana llaquirinichu. Chaita cachashca punllacunaca, chai quillca cancunata llaquichishca canata yachashpa, ashacama llaquirircanimi. 9Mana cancunapaj shunguta llaquichishcamantachu cushicuni, ashtahuanpish nanarishpataj Diospajman cancuna tigrachishcata yachashpami cushicuni. Cancunaca, Taita Dios munashca shinami llaquirircanguichij. Chashna cajpica, ñucanchijca mana imata llaquichircanchijchu. 10Taita Dios munashca shina llaquirinaca, Diospajman cutirishpa quishpirinamanmi pushan. Chashna cajpica, imamanta mana nanaricunachu canguichij. Ashtahuanpish cai pacha yuyaillahuan llaquirinaca, huañuimanmi pushan. 11Taita Dios cancunapaj shungupi llaquirina yuyaita churashcamanta, ima shamushcata yuyarichigari. Chaimantamari anchata llaquirishpa, cutirina yuyaita japircanguichij. Quiquinllahuantaj pʼiñarishpami, manchaita japircanguichij. Ñucatapish anchata llaquinachishpami, mitsana yuyai tucurcanguichij. Chai mana allita rurajtapish pingachircanguichijmi. Chashna rurashpaca, tucui imapipish chuya shungu cashcatami ricuchircanguichij. 12Cancunaman chai quillcata cachashpaca, mana chai llaquichijtapish, llaquita apajtapish yuyarishpachu chashnaca quillcarcani. Ashtahuanpish ñucanchijca Taita Dios ricucujpi, cancuna yuyailla cashcata yachachunmi, chashnaca quillcarcanchij.

13Chaimanta cancuna cushicushcata yachashpami, ñucanchijpish cushicurcanchij. Tucui cancunamari, Titomanca mushuj yuyaita cushcanguichij. Chaita yachashpamari, ashtahuanca cushicurcanchij. 14Cancunamanta achcata cushicushpa Titoman parlashcataca, mana pingarinichu. Ashtahuanpish tucui imatapish cashcallata parlanacuj cashpami, cancunamantaca cashcallatataj parlanacushpa, achcata cushicurcanchij. 15Tucui cancuna paita caźuj cashcata, paita manchashpa chujchushpa chasquishcata yuyarishpami, cancunataca ashtahuan cʼuyan. 16Cunanca, ñuca tucui shunguta cancunapi churai tucushcamantami cushicuni.