Slovo na cestu

2. Korintským 13:1-13

Pavlovy závěrečné rady

1Toto bude moje třetí cesta k vám. A vy znáte zásadu, že každá výpověď musí být potvrzena dvojím nebo trojím svědectvím. 2Já jsem už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teď je varuji znovu a zároveň i všem ostatním připomínám, co jsem řekl při své druhé návštěvě: až přijdu příště, nebudu už nikoho šetřit. 3Pak dostanete důkaz, že ze mne mluví Kristus. Ten se vám nepředstaví jako slaboch, ale jako vládce. 4Zemřel na kříži jako bezmocný člověk, ale nyní z Boží moci žije! Jsme slabí lidé, ale přesvědčíte se, že táž moc, která vrátila život Kristu, sídlí i v nás.

5Zkoumejte své nitro: jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý: pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli. 6Uvidíte sami, jak doufám, že my obstojíme. 7Modlím se však, abyste se dali správnou cestou bez ohledu na nás. Samozřejmě ne proto, abych mohl ozdobit svůj štít dalším vítězstvím; vy byste měli jednat správně, i kdybychom se my neosvědčili. 8-9Vždyť nic nezmůžete proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. Ať už tedy dopadneme jakkoliv, jen když to s vámi bude v pořádku. Nic jiného si tak vroucně nepřejeme a jen za to se modlíme, abyste nalezli správnou cestu. 10Tento dopis píši proto, abych nemusel, až k vám přijdu, tvrdě použít autoritu, kterou mi propůjčil Pán. Vždyť mi ji dal k tomu, abych církev budoval, a ne bořil.

11Tak tedy nashledanou, moji drazí. Buďte radostní, dejte všechno do pořádku a vykročte zase správným směrem, žijte v jednomyslnosti a vzájemném pokoji a Bůh, pramen lásky a pokoje, bude s vámi.

Obejměte se vzájemně v křesťanské lásce. 12Celá zdejší církev vás pozdravuje. 13Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista.

Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují.

Váš Pavel

New International Reader's Version

2 Corinthians 13:1-14

Final Warnings

1This will be my third visit to you. Scripture says, “Every matter must be proved by the words of two or three witnesses.” (Deuteronomy 19:15) 2I already warned you during my second visit. I now say it again while I’m away. When I return, I won’t spare those who sinned earlier. I won’t spare any of the others either. 3You are asking me to prove that Christ is speaking through me. He is not weak in dealing with you. He is powerful among you. 4It is true that Christ was nailed to the cross because he was weak. But Christ lives by God’s power. In the same way, we share his weakness. But by God’s power we will live with Christ as we serve you.

5Take a good look at yourselves to see if you are really believers. Test yourselves. Don’t you realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test! 6I hope you will discover that I haven’t failed the test. 7I pray to God that you won’t do anything wrong. I don’t pray so that people will see that I have passed the test. Instead, I pray this so that you will do what is right, even if it seems I have failed. 8I can’t do anything to stop the truth. I can only work for the truth. 9I’m glad when I am weak but you are strong. I pray that there will be no more problems among you. 10That’s why I write these things before I come to you. Then when I do come, I won’t have to be hard on you when I use my authority. The Lord gave me the authority to build you up. He didn’t give it to me to tear you down.

Final Greetings

11Finally, brothers and sisters, be joyful! Work to make things right with one another. Help one another and agree with one another. Live in peace. And the God who gives love and peace will be with you.

12Greet one another with a holy kiss.

13All God’s people here send their greetings.

14May the grace shown by the Lord Jesus Christ be with you all. May the love that God has given us be with you. And may the sharing of life brought about by the Holy Spirit be with you all.