Slovo na cestu

2. Korintským 13:1-13

Pavlovy závěrečné rady

1Toto bude moje třetí cesta k vám. A vy znáte zásadu, že každá výpověď musí být potvrzena dvojím nebo trojím svědectvím. 2Já jsem už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teď je varuji znovu a zároveň i všem ostatním připomínám, co jsem řekl při své druhé návštěvě: až přijdu příště, nebudu už nikoho šetřit. 3Pak dostanete důkaz, že ze mne mluví Kristus. Ten se vám nepředstaví jako slaboch, ale jako vládce. 4Zemřel na kříži jako bezmocný člověk, ale nyní z Boží moci žije! Jsme slabí lidé, ale přesvědčíte se, že táž moc, která vrátila život Kristu, sídlí i v nás.

5Zkoumejte své nitro: jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý: pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli. 6Uvidíte sami, jak doufám, že my obstojíme. 7Modlím se však, abyste se dali správnou cestou bez ohledu na nás. Samozřejmě ne proto, abych mohl ozdobit svůj štít dalším vítězstvím; vy byste měli jednat správně, i kdybychom se my neosvědčili. 8-9Vždyť nic nezmůžete proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. Ať už tedy dopadneme jakkoliv, jen když to s vámi bude v pořádku. Nic jiného si tak vroucně nepřejeme a jen za to se modlíme, abyste nalezli správnou cestu. 10Tento dopis píši proto, abych nemusel, až k vám přijdu, tvrdě použít autoritu, kterou mi propůjčil Pán. Vždyť mi ji dal k tomu, abych církev budoval, a ne bořil.

11Tak tedy nashledanou, moji drazí. Buďte radostní, dejte všechno do pořádku a vykročte zase správným směrem, žijte v jednomyslnosti a vzájemném pokoji a Bůh, pramen lásky a pokoje, bude s vámi.

Obejměte se vzájemně v křesťanské lásce. 12Celá zdejší církev vás pozdravuje. 13Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista.

Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují.

Váš Pavel

Knijga O Kristu

2 Korinćanima 13:1-13

Pavlov posljednji savjet

1Ovo je treći put što vam dolazim. U Svetome pismu piše da se kazna za svaki prekršaj mora temeljiti na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.13:1 Ponovljeni zakon 19:15. 2Kad sam drugi put došao k vama, rekao sam onima koji su zgriješili i svima ostalima—a to vam ponavljam i sada, iako odsutan—da ih, kad ponovno dođem, neću poštedjeti.

3Jer vi hoćete dokaz da iz mene govori Krist—a on prema vama nije slab, nego je snažna sila među vama. 4Jer, iako je u slabosti raspet, ipak živi u moćnoj Božjoj sili. Tako smo i mi u njemu slabi, ali ipak ćemo po moćnoj Božjoj sili živjeti da vam služimo.

5Preispitajte se živite li u skladu sa svojom vjerom. Možete li sebe prepoznati kao ljude u kojima prebiva Krist? Ako ne možete, niste položili ispit. 6Nadam se da shvaćate kako ja na tome ispitu nisam pao.

7Molimo Boga da vi ne činite nikakva zla, ne zato da bi se naša služba kod vas pokazala uspješnom, već da biste vi trajno činili dobro čak i ako smo mi bili neuspješni. 8Protiv istine ne možemo učiniti ništa—već samo za istinu. 9Radujemo se kad god smo mi slabi, a vi jaki. Molimo se da bivate sve savršenijima.

10Pišem vam ovo u odsutnosti, prije nego što dođem, da ne bih morao oštro s vama postupati kad budem nazočan. Jer vlast koju mi je Gospodin dao želim uporabiti za vašu izgradnju, a ne da vas srušim.

Pavlovi zaključni pozdravi

11I na posljetku, braćo: radujte se, težite da budete savršeni, hrabrite jedni druge, živite u slozi i miru, pa će Bog ljubavi i mira biti s vama!

12Pozdravite jedni druge svetim cjelovom u Gospodinu. Pozdravljaju vas svi sveti.

13Neka milost našega Gospodina Isusa Krista, Božja ljubav i zajednica Svetoga Duha budu sa svima vama!