Slovo na cestu

2. Korintským 13:1-13

Pavlovy závěrečné rady

1Toto bude moje třetí cesta k vám. A vy znáte zásadu, že každá výpověď musí být potvrzena dvojím nebo trojím svědectvím. 2Já jsem už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teď je varuji znovu a zároveň i všem ostatním připomínám, co jsem řekl při své druhé návštěvě: až přijdu příště, nebudu už nikoho šetřit. 3Pak dostanete důkaz, že ze mne mluví Kristus. Ten se vám nepředstaví jako slaboch, ale jako vládce. 4Zemřel na kříži jako bezmocný člověk, ale nyní z Boží moci žije! Jsme slabí lidé, ale přesvědčíte se, že táž moc, která vrátila život Kristu, sídlí i v nás.

5Zkoumejte své nitro: jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý: pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli. 6Uvidíte sami, jak doufám, že my obstojíme. 7Modlím se však, abyste se dali správnou cestou bez ohledu na nás. Samozřejmě ne proto, abych mohl ozdobit svůj štít dalším vítězstvím; vy byste měli jednat správně, i kdybychom se my neosvědčili. 8-9Vždyť nic nezmůžete proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. Ať už tedy dopadneme jakkoliv, jen když to s vámi bude v pořádku. Nic jiného si tak vroucně nepřejeme a jen za to se modlíme, abyste nalezli správnou cestu. 10Tento dopis píši proto, abych nemusel, až k vám přijdu, tvrdě použít autoritu, kterou mi propůjčil Pán. Vždyť mi ji dal k tomu, abych církev budoval, a ne bořil.

11Tak tedy nashledanou, moji drazí. Buďte radostní, dejte všechno do pořádku a vykročte zase správným směrem, žijte v jednomyslnosti a vzájemném pokoji a Bůh, pramen lásky a pokoje, bude s vámi.

Obejměte se vzájemně v křesťanské lásce. 12Celá zdejší církev vás pozdravuje. 13Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista.

Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují.

Váš Pavel

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Коринфянам 13:1-13

Заключительные предостережения

1Я прихожу к вам в третий раз. Помните, что «любое обвинение должно подтверждаться показаниями двух или трёх свидетелей»13:1 Втор. 19:15.. 2Я уже предупреждал вас, когда был у вас во второй раз, и сейчас, находясь вдали, я повторяю это всем, кто согрешил прежде, да и всем остальным: в этот раз я жалеть вас не буду. 3Вы хотите видеть доказательство того, что через меня говорит аль-Масих? Его сила не ослабла, и Он проявляет её среди вас! 4И хотя аль-Масих был распят в слабости, но Он жив могуществом Аллаха! И мы, находясь в единении с Ним, также слабы, но будем жить с Ним могуществом Аллаха, чтобы служить вам.

5Проверяйте себя, в вере ли вы; испытывайте себя. Неужели вы не знаете, что в вас живёт Иса аль-Масих?13:5 То, что в верующих коринфянах живёт Повелитель Иса, само по себе доказывает, что через Паула говорит Иса аль-Масих (см. ст. 3), так как они пришли к вере в аль-Масиха через служение Паула. Если, конечно, вы выдержали это испытание. 6А что касается нас, то, я надеюсь, вы увидите, что мы испытание выдержали. 7Мы молимся Аллаху о том, чтобы вы не сделали зла. Не ради того, чтобы нам выглядеть выдержавшими испытание, а ради того, чтобы вы поступали по правде, пусть даже мы и не будем казаться выдержавшими. 8Мы не можем делать ничего вопреки истине, а только ради истины.

9Мы даже рады быть слабыми, если вы будете действительно сильны, и мы молимся о том, чтобы вы шли к исправлению. 10Находясь сейчас не с вами, я пишу вам для того, чтобы, когда я буду у вас, мне не пришлось бы проявлять строгости. Повелитель дал мне власть не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы созидать.

Заключительные приветствия

11И в заключение, братья, хочу сказать: радуйтесь, стремитесь к исправлению, ободряйте друг друга13:11 Или: «примите мои наставления»., пусть среди вас будет единство, живите в мире, и Аллах, источник любви и мира, будет с вами.

12Приветствуйте друг друга святым поцелуем13:12 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.. Вас приветствует весь святой народ Аллаха.

13Пусть со всеми вами будет благодать Повелителя Исы аль-Масиха, любовь Аллаха и общение Святого Духа.