Slovo na cestu

2. Janův 1:1-13

Varování před falešnými učiteli

1-2Jan Boží církvi u vás a všem jejím členům. Miluji vás spolu se všemi, kdo poznali pravdu, která žije v našich srdcích a zůstane tu věčně. 3A nejen pravda, ale i láska, slitování a pokoj od Boha Otce i od Ježíše, jeho Syna.

4-6Mám radost, že někteří z vás žijí opravdu podle Božích přikázání. Nebude to nic nového, ale připomenu jen to, co víte už dávno: Milujme jedni druhé, jak nás tomu učil Ježíš Kristus.

7Láska a poslušnost jsou naše jediná ochrana před svůdci, kterých je dnes všude plno. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, vás zavádí a je Kristův nepřítel. 8Mějte se na pozoru, aby nepřišlo nazmar, co jsme společně vybojovali, a abyste nakonec o všechno nepřišli. 9Kdo nemá dost na Kristově učení a pouští se do spekulací, vzdaluje se od Boha. Kdo se Kristova učení drží, má blízko k Bohu Otci i Synu. 10Přijde-li někdo s jiným učením, zavřete před ním dveře a nedávejte mu příležitost. 11Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.

Janova závěrečná slova

12Mám ještě mnohé na srdci, ale nechci to svěřit papíru. Doufám, že se k vám dostanu a osobně si pohovoříme a potěšíme se navzájem.

13Všichni zdejší křesťané vás pozdravují.

New International Reader's Version

2 John 1:1-13

1I, the elder, am writing this letter.

I am sending it to the lady chosen by God and to her children. I love all of you because of the truth. I’m not the only one who loves you. So does everyone who knows the truth. 2I love you because of the truth that is alive in us. This truth will be with us forever.

3God the Father and Jesus Christ his Son will give you grace, mercy and peace. These blessings will be with us because we love the truth.

4It has given me great joy to find some of your children living by the truth. That’s just what the Father commanded us to do. 5Dear lady, I’m not writing you a new command. I’m writing a command we’ve had from the beginning. I’m asking that we love one another. 6The way we show our love is to obey God’s commands. He commands you to lead a life of love. That’s what you have heard from the beginning.

7I say this because many people have tried to fool others. These people have gone out into the world. They don’t agree that Jesus Christ came in a human body. People like this try to trick others. These people are like the great enemy of Christ. 8Watch out that you don’t lose what we have worked for. Make sure that you get your full reward. 9Suppose someone thinks they know more than we do. So they don’t follow Christ’s teaching. Then that person doesn’t belong to God. But whoever follows Christ’s teaching belongs to the Father and the Son. 10Suppose someone comes to you and doesn’t teach these truths. Then don’t take them into your house or welcome them. 11Anyone who welcomes them shares in their evil work.

12I have a lot to write to you. But I don’t want to use paper and ink. I hope I can visit you instead. Then I can talk with you face to face. That will make our joy complete.

13The children of your sister, who is chosen by God, send their greetings.