Slovo na cestu

1.list Timoteovi 3

Úroveň představitelů církve

1Ano, je to tak: Být v církvi autoritou, to je velký úkol. 2-4 Takový člověk musí být bezúhonný, věrný své jediné manželce, střídmý, rozvážný, pořádný. Vyžadují se také pohostinnost, pedagogické vlohy, taktnost, smířlivost a nezištnost. Nesmí být pijan ani rváč, rodinu musí mít spořádanou, děti vychované k poslušnosti a poctivosti. Jak by mohl prospět církvi ten, kdo by vlastní rodinu dobře vést nedokázal?

Ve víře a v církvi nesmí být nováčkem, aby mu pýcha nestoupla do hlavy a nepřivedla ho do pádu. I mimo církev musí mít dobrou pověst, aby mu pomluvy nepřekážely v práci.

Také správci společného majetku musí mít stejné morální kvality jako pastýři: nesmějí se přetvařovat, holdovat alkoholu ani mamonu. 9-10 Bohem svěřenou pravdu ať uchovávají v čistém srdci. Pro tuto službu vybírejte jen muže s bezvadnou pověstí.

11-12 Také ženy musí být rozvážné, diskrétní, spolehlivé a střídmé. Pro tento úřad je rovněž podmínkou manželská věrnost a spořádané rodinné poměry. 13 Všem, kteří konají dobře svou službu, bude odměnou stále rostoucí úcta ostatních i vlastní jistota ve víře v Ježíše Krista.

14 I když doufám, že se brzy uvidíme, 15 pro případ většího zdržení ti všechno píšu, abys věděl, jak vybírat pracovníky v církvi živého Boha, která je sloupem a pevností pravdy. 16 Všichni jsou zajedno v tom, jak jedinečná je pravda, kterou nám Bůh odhalil:

Kristus přišel na svět v lidském těle,
    veden Božím Duchem, zvítězil nad hříchem,
jako vítěz představen v nebesích,
    zvěstován všem národům, vírou uznán ve světě,
korunován věčnou slávou.

En Levende Bok

1 Timoteus 3

1Dette budskap om frelse er sant.

Ledere i menigheten

Den som vil bli leder i en menighet, påtar seg en viktig oppgave. Derfor må det ikke finnes noe å sette fingeren på hos den som er leder. Han skal være trofast i ekteskapet, sunn, beherske seg selv og være korrekt i sin opptreden. Han skal være gjestfri og kunne undervise. Han må ikke misbruke alkohol eller være voldelig, men være mild og vennlig og ikke stelle i stand bråk. Han må heller ikke elske penger. Han må kunne styre sin egen familie og oppdra barna sine slik at de er lydige og viser respekt. Dersom han ikke kan styre sin egen familie, hvordan skal han da kunne styre Guds menighet? Velg ikke en som nylig er blitt frelst, for da kan han bli hovmodig over å bli leder så fort, og han kan få samme dommen som djevelen en gang fikk.[a] Han skal ha et godt rykte blant folk utenfor menigheten, slik at han ikke blir hånet, og djevelen utnytter anledningen til å få ham til å synde.

På samme måten skal medarbeiderne i menigheten være ærlige og fortjene respekt. De må ikke drikke mye alkohol og ikke elske penger. De må holde fast ved de sannhetene som Gud har vist oss om troen. Videre må de ha rene motiv for alt de gjør. 10 Før de får begynne som medarbeidere, skal de bli vurdert. Dersom ingen har noe å kritisere dem for, da kan de begynne tjenesten sin.

11 På samme måten skal de kvinnelige medarbeiderne[b] ha respekt. De må ikke snakke dårlig om andre, men være sunne og pålitelige i alt de gjør.

12 En medarbeider må være trofast i ekteskapet og kunne styre barna og hjemmet sitt på en god måte. 13 De som skjøtter tjenestene sin godt som medarbeidere, vil bli respektert av andre og kan uten skam fortelle om sin tro på Jesus Kristus.

Sannheten om troen

14-15 Jeg håper snart å kunne reise til deg, Timoteus. Om jeg likevel må vente, har jeg nå gitt deg noen retningslinjer for hvordan tingene skal være ordnet i Guds husholdning, menigheten, den som tilhører den levende Gud. Menigheten er den grunnpilar og sikre fundament som holder sannheten om Jesus oppe.

16 Alle må erkjenne at troen gjør en fantastisk hemmelighet kjent:

Gud kom til jorden som menneske.
    Guds Ånd viste at han var uten synd,
han ble sett av engler.
    Budskapet om ham spredde seg til jordens folk,
menneskene trodde på ham.
    Han vendte tilbake til himmelen igjen.

Notas al pie

  1. 3:6 Eller: og da får djevelen han til å falle.
  2. 3:11 Eller: medhjelpernes koner.