Slovo na cestu

1.list Tesalonickým 1

Příkladný život věřících v Tesalonice

1Milí bratři, vám všem v Tesalonice, kteří jste ve spojení s Ježíšem Kristem, naším Pánem, a s Bohem, jeho Otcem, posíláme spolu se Silvánem a Timotejem přání Boží milosti a pokoje.

V každé naší modlitbě za vás děkujeme. Připomínáme si vaše láskyplné skutky, vaši pevnou víru a trpělivé očekávání Pána Ježíše Krista. Víme, milovaní, že si vás Bůh vyvolil, abyste se stali jeho dětmi. Když jsme vám tlumočili radostné Boží poselství, přijali jste ho s nepředstíraným zájmem. Naše kázání na vás hluboce zapůsobila, protože Boží Duch stál při nás a dával nám odvahu a našim slovům přesvědčivost. Tak jste se stali našimi a Kristovými učedníky a vzdor všem nesnázím vás teď Duch svatý naplňuje radostí, takže jste vzorem i ostatním křesťanům po celé Makedonii a Acháji. Nejenom tam se však vaší zásluhou dostalo Kristovo poselství. Kamkoliv přijdeme, všude nám vyprávějí – dřív než se sami dostaneme ke slovu –, že jste nalezli pravého Boha. Každý hovoří o tom, jak jste nás přijali, jak jste se od svých model obrátili, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému, 10 a jak očekáváte příchod jeho Syna Ježíše, kterého Bůh vzkřísil a v němž je naše jediná záchrana před blížícím se soudem.

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

1 Thessalonians 1

1Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses:

Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo.

Acción de gracias “por los tesalonicenses

2Siempre, al acordarnos de todos vosotros, damos gracias a Dios en nuestras oraciones; 3y sin cesar os mencionamos ante nuestro Dios y Padre, recordando vuestra fe firme y activa, las obras a las que os mueve el amor y la perseverante esperanza que habéis puesto en nuestro Señor Jesucristo.

4Porque, hermanos amados de Dios, nos consta que él os ha escogido, 5pues cuando os llevamos el evangelio no lo hicimos solo con palabras, sino con la acción poderosa del Espíritu Santo, que se valió de nuestra conducta para ratificar plenamente ante vosotros la verdad de nuestro mensaje.

6En aquel entonces comenzasteis a imitar nuestro ejemplo y el del Señor, y recibisteis nuestra palabra con la alegría con que el Espíritu Santo os hizo superar las amargas pruebas que estabais padeciendo. 7Por eso os convertisteis después en un ejemplo vivo para todos los cristianos de Macedonia y Acaya, 8pues a partir de vosotros la palabra del Señor ha traspasado los límites de Macedonia y Acaya y está resonando en todas partes. Dondequiera que vamos, la gente nos recuerda vuestra admirable fe en Dios, y nosotros nada tenemos que añadir. 9Se habla de cómo nos acogisteis, y cómo dejasteis los ídolos y os convertisteis a Dios para en adelante pertenecerle y servirle solo “a él, al Dios vivo y verdadero. “ 10También nos han hablado del anhelo con que esperáis que regrese de los cielos su Hijo Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos y quien nos libra de la condenación que ha de venir.