Slovo na cestu

1.list Korintským 14

Pavlovo učení o darech proroctví a jazyků

1Ať je tedy u vás láska na prvním místě. O duchovní dary také usilujte, ale především o schopnost tlumočit Boží slovo. Když někdo mluví neznámým jazykem, mluví sice k Bohu, ale lidé z toho nic nemají, protože mu nerozumějí. Jestliže však někdo promluví prorocky, posluchači to pochopí a taková slova jim pomáhají, povzbuzují je a podněcují. Neznámý jazyk má význam jen pro toho, kdo jím mluví, kdežto srozumitelné poselství buduje křesťanské společenství. Ne že bych vám nepřál, abyste třeba všichni mluvili cizími jazyky, ale přednost dávám tomu, abyste Boží slovo přinášeli srozumitelně. Vždyť církev má užitek jenom z toho, čemu může každý rozumět. Řekněte sami: k čemu by vám bylo, kdybych mluvil jazyky pro vás nesrozumitelnými a nevyložil současně, v čem je poučení, co má smysl vzdělávací a co prorocký?

Podívejte se na hudební nástroj – třeba harfu nebo varhany. Kdyby se rozezvučely všemi tóny najednou, kdo by v tom poznal nějakou melodii? Anebo polnice: když zatroubí nezřetelně, kdo rozezná signál k boji? Stejně tak vaše řeč: není-li srozumitelná, nikomu nic nedá. Mluvíte do větru.

10 Na světě se mluví stovkami různých jazyků a kdo je zná, krásně se jimi dorozumí. 11 Když ale na mne mluví někdo slovy, jejichž význam neznám, zůstaneme si navzájem cizinci. 12 Vím, že usilujete o duchovní obdarování. Snažte se tedy vyniknout hlavně v tom, co pomáhá budovat církev.

13 Proto radím tomu, kdo mluví neznámým jazykem: modli se, abys uměl vyložit, co říkáš. 14 Když totiž někdo hovoří takovým jazykem, modlí se sice jeho duch, ale bez účasti rozumu. 15 Co s tím? I já se chci modlit vroucně, ale tak, abych se zároveň modlil rozumem. A když zpívám k Boží oslavě, chci ho chválit i svým rozumem. 16-17 Jak by mohl obyčejný posluchač připojit svůj souhlas k modlitbě, kdyby nerozuměl jejím slovům? I kdyby byla sebeupřímnější, nic z ní nemá. 18 Jsem vděčný Bohu, že mne tímto darem obdaroval víc, než kohokoliv z vás. 19 Přesto ve shromáždění povím raději pět srozumitelných vět než tisíce slov nesrozumitelných.

20 Bratři, nebuďte dětinští. Zlo ať je vám cizí jako nemluvňatům, ale jinak myslete jako dospělí lidé. 21 Ve starozákonním proroctví říká Bůh:

„Pošlu k nim cizince,
    aby k nim promluvili cizím jazykem,
ale ani těm nebudou naslouchat.“

22 Ten nesrozumitelný jazyk tedy sotva někoho přivede k víře; a kdo již křesťanem je, potřebuje taky slyšet spíš jasné Boží pravdy. 23 Představte si, že se sejdete, každý z vás bude mluvit jiným jazykem a teď mezi vás přijde nezasvěcený nebo nevěřící člověk. Neřekne si, že vám nejspíš přeskočilo? 24 Když ale všichni budete tlumočit Boží pravdu jasnou řečí, pak to, co nahodilý host uslyší, zasáhne jeho svědomí. 25 Bude usvědčován a jeho nejtajnější myšlenky budou odkrývány, takže padne na kolena a vyzná: Mezi vámi je určitě Bůh!

Řád a kázeň ve shromáždění jsou znakem věřících v Krista

26 Jaký závěr z toho udělat? Když se sejdete, jeden poslouží zpěvem, jiný poučením, další poselstvím od Boha a další zase jeho výkladem. Pro všechny tu platí jediné pravidlo: aby to, co dělají, bylo k prospěchu celé obci věřících.

27 Pokud jde o mluvení cizím jazykem, ať tedy mluví nejvýše dva nebo tři, ale pěkně jeden po druhém a zároveň ať to někdo překládá. 28 Když se nenajde nikdo, kdo by byl schopen to učinit, ať toho mluvící raději nechá nebo mluví s Bohem potichu, sám pro sebe.

29 Také ti, kterým se dostálo zvláštního Božího poselství, ať hovoří jen dva nebo tři, ostatní ať o něm uvažují. 30-31 Jestliže Bůh odhalí něco dalšímu z přítomných, zatímco předchozí ještě mluví, má mu být postoupeno slovo. Tak se dostane na všechny, kdo mají co říci pro pomoc a povzbuzení ostatním. 32 Pamatujte, že kdo mluví z Božího pověření, umí se také odmlčet a čekat, až na něj zase přijde řada. 33 Bůh si nelibuje ve zmatku a hluku, ale v řádu a pokoji.

34 Zatím jsem se nikde nesetkal s tím, aby ženy zasahovaly do průběhu křesťanských shromáždění. Ať to tedy nedělají ani u vás. 35 Pro ně je vhodnější přijímat usnesení mužů než s nimi diskutovat; konečně jim to ukládá i zákon. 36 Jestli se jim něco nezdá, ať si to nechají doma vyložit od manžela a nedohadují se na veřejnosti. Někomu se to jistě nebude líbit, ale nemyslete si, že právě vy v Korintu rozumíte všemu nejlíp. Nejste první ani jediní, kdo přijali Krista za svého pána. 37 A jestli někdo tam u vás tvrdí, že má zvláštní nadání slyšet Boží hlas a jiné schopnosti z Božího Ducha, měl by tím spíš pochopit, že to, co vám říkám, pochází od Boha. 38 Kdo to odmítá uznat, ten sám nemá nárok na uznání.

39 Tak tedy, milí bratři, proste Boha o to, abyste mohli hlásat jeho pravdy. Nebraňte mluvit cizími jazyky, 40 ale všechno ať má svůj pořádek a kázeň.

New Living Translation

1 Corinthians 14

Tongues and Prophecy

1Let love be your highest goal! But you should also desire the special abilities the Spirit gives—especially the ability to prophesy. For if you have the ability to speak in tongues,[a] you will be talking only to God, since people won’t be able to understand you. You will be speaking by the power of the Spirit,[b] but it will all be mysterious. But one who prophesies strengthens others, encourages them, and comforts them. A person who speaks in tongues is strengthened personally, but one who speaks a word of prophecy strengthens the entire church.

I wish you could all speak in tongues, but even more I wish you could all prophesy. For prophecy is greater than speaking in tongues, unless someone interprets what you are saying so that the whole church will be strengthened.

Dear brothers and sisters,[c] if I should come to you speaking in an unknown language,[d] how would that help you? But if I bring you a revelation or some special knowledge or prophecy or teaching, that will be helpful. Even lifeless instruments like the flute or the harp must play the notes clearly, or no one will recognize the melody. And if the bugler doesn’t sound a clear call, how will the soldiers know they are being called to battle?

It’s the same for you. If you speak to people in words they don’t understand, how will they know what you are saying? You might as well be talking into empty space.

10 There are many different languages in the world, and every language has meaning. 11 But if I don’t understand a language, I will be a foreigner to someone who speaks it, and the one who speaks it will be a foreigner to me. 12 And the same is true for you. Since you are so eager to have the special abilities the Spirit gives, seek those that will strengthen the whole church.

13 So anyone who speaks in tongues should pray also for the ability to interpret what has been said. 14 For if I pray in tongues, my spirit is praying, but I don’t understand what I am saying.

15 Well then, what shall I do? I will pray in the spirit,[e] and I will also pray in words I understand. I will sing in the spirit, and I will also sing in words I understand. 16 For if you praise God only in the spirit, how can those who don’t understand you praise God along with you? How can they join you in giving thanks when they don’t understand what you are saying? 17 You will be giving thanks very well, but it won’t strengthen the people who hear you.

18 I thank God that I speak in tongues more than any of you. 19 But in a church meeting I would rather speak five understandable words to help others than ten thousand words in an unknown language.

20 Dear brothers and sisters, don’t be childish in your understanding of these things. Be innocent as babies when it comes to evil, but be mature in understanding matters of this kind. 21 It is written in the Scriptures[f]:

“I will speak to my own people
    through strange languages
    and through the lips of foreigners.
But even then, they will not listen to me,”[g]
    says the Lord.

22 So you see that speaking in tongues is a sign, not for believers, but for unbelievers. Prophecy, however, is for the benefit of believers, not unbelievers. 23 Even so, if unbelievers or people who don’t understand these things come into your church meeting and hear everyone speaking in an unknown language, they will think you are crazy. 24 But if all of you are prophesying, and unbelievers or people who don’t understand these things come into your meeting, they will be convicted of sin and judged by what you say. 25 As they listen, their secret thoughts will be exposed, and they will fall to their knees and worship God, declaring, “God is truly here among you.”

A Call to Orderly Worship

26 Well, my brothers and sisters, let’s summarize. When you meet together, one will sing, another will teach, another will tell some special revelation God has given, one will speak in tongues, and another will interpret what is said. But everything that is done must strengthen all of you.

27 No more than two or three should speak in tongues. They must speak one at a time, and someone must interpret what they say. 28 But if no one is present who can interpret, they must be silent in your church meeting and speak in tongues to God privately.

29 Let two or three people prophesy, and let the others evaluate what is said. 30 But if someone is prophesying and another person receives a revelation from the Lord, the one who is speaking must stop. 31 In this way, all who prophesy will have a turn to speak, one after the other, so that everyone will learn and be encouraged. 32 Remember that people who prophesy are in control of their spirit and can take turns. 33 For God is not a God of disorder but of peace, as in all the meetings of God’s holy people.[h]

34 Women should be silent during the church meetings. It is not proper for them to speak. They should be submissive, just as the law says. 35 If they have any questions, they should ask their husbands at home, for it is improper for women to speak in church meetings.[i]

36 Or do you think God’s word originated with you Corinthians? Are you the only ones to whom it was given? 37 If you claim to be a prophet or think you are spiritual, you should recognize that what I am saying is a command from the Lord himself. 38 But if you do not recognize this, you yourself will not be recognized.[j]

39 So, my dear brothers and sisters, be eager to prophesy, and don’t forbid speaking in tongues. 40 But be sure that everything is done properly and in order.

Notas al pie

  1. 14:2a Or in unknown languages; also in 14:4, 5, 13, 14, 18, 22, 26, 27, 28, 39.
  2. 14:2b Or speaking in your spirit.
  3. 14:6a Greek brothers; also in 14:20, 26, 39.
  4. 14:6b Or in tongues; also in 14:19, 23.
  5. 14:15 Or in the Spirit; also in 14:15b, 16.
  6. 14:21a Greek in the law.
  7. 14:21b Isa 28:11-12.
  8. 14:33 The phrase as in all the meetings of God’s holy people could instead be joined to the beginning of 14:34.
  9. 14:35 Some manuscripts place verses 34-35 after 14:40.
  10. 14:38 Some manuscripts read If you are ignorant of this, stay in your ignorance.