Slovo na cestu

1. Timotejovi 6:1-21

Svědomitá práce je pro křesťana podmínkou

1Všichni křesťané mají respektovat své nadřízené, i když jsou nevěřící, aby si nikdo nemohl stěžovat na jejich špatnou práci. Nelze dopustit, aby pro nesvědomitost bylo zneváženo křesťanské učení nebo Boží jméno. 2Je-li nadřízený také křesťanem, není to důvod k menší horlivosti, ale právě naopak: tím ochotněji ať mu vychází vstříc jako bratru ve víře. To nepřestávej klást na srdce všem věřícím. 3Některým se to možná nebude líbit, ale toto je zdravé učení Kristovo a základ zbožného života. Kdo hlásá něco jiného, 4-5je jednak pyšný, jednak ničemu nerozumí; jen vyvolává zbytečné hádky a roztržky a z toho jsou pak urážky, křivá nařčení a neustálé třenice. Ti mistři rozvratu mají rozum zakalený a neschopný poznat pravdu. Zbožnost je jim dobrá jen k rychlému a snadnému zbohatnutí. Těch se varuj.

Co je pravé bohatství

6Je ovšem pravda, že taková zbožnost, která se umí spokojit i s málem, je vlastně obrovským bohatstvím. 7Konečně, nic jsme si na svět nepřinesli a nic si z něho neodneseme. 8Mělo by nám tedy stačit, že máme co jíst a co obléknout. 9Kdo však touží po bohatství, brzy v honbě za penězi začne užívat nepoctivých prostředků, které si ho osedlají a nakonec strhnou do zkázy. 10Kořen všeho zla je totiž láska k penězům; mnoha lidem už zavřela cestu k Bohu a kolik trápení jim připravila!

Pavlovy závěrečné rady

11Ty však, Timoteji, patříš Bohu! Vyhýbej se takovým věcem a usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.

12Být křesťanem znamená vést neustálý duchovní zápas. Vlož do tohoto boje celé své srdce, abys dosáhl věčného života, ke kterému tě Bůh povolal. Zavazuje tě k tomu už to slavnostní vyznání, které jsi učinil před mnoha svědky. 13Vyzývám tě před Bohem, který všemu dává život, a před Ježíšem Kristem, který své slavnostní svědectví pronesl před Pontiem Pilátem; 14nehleď napravo ani nalevo a plň svěřený úkol tak, abys čisté jméno křesťana uchoval až do příchodu Ježíše Krista. 15Ten, až přijde jeho čas, objeví se jako jediný a slavný Panovník, Král nad všemi králi a Pán nad všemi pány; 16on jediný je nesmrtelný a bydlí v neproniknutelném světle. Lidské oko ho nevidělo a vidět nemůže. Jemu patří sláva i čest a vláda na věky věků!

17Důtklivě varuj všechny majetné, aby si na nejistém majetku nezakládali a raději upírali naději k Bohu, který na všechny naše potřeby štědře pamatuje. 18Ať konají dobro a s potřebnými se dělí ochotně a obětavě. 19Tak nastřádají dobrý základ pro budoucnost a získají pravý život.

20Timoteji, dobře si hleď toho, co ti Bůh svěřil! Vyhýbej se planým řečem a falešným naukám o poznání. 21Jejich vyznavači mají „poznání“ o všem možném, jen to nejdůležitější – totiž Boha – neznají.

Boží milost s tebou. Zdraví tě

Pavel

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提摩太前书 6:1-21

1做奴仆的要全心尊重自己的主人,免得上帝的名和我们的教导被人亵渎。 2若主人是基督徒,做奴仆的不可因为同是信徒就不尊敬自己的主人,反而要更好地服侍他,因为这些接受服侍的人是信徒,是主所爱的。你要教导这些事并勉励众人。

异端与贪财

3如果有人传的教义不符合我们主耶稣基督纯正的道和敬虔的教导, 4他就是狂妄自大、一无所知。这种人专好问难,争辩字句,结果引起嫉妒、纷争、毁谤和猜忌, 5使那些思想败坏、失去真理的人争论不休,甚至把敬虔当作生财之道。 6其实敬虔和知足才是真正的财富, 7因为我们空手来到世上,也要空手离开。 8只要有吃有穿,就该知足。 9那些渴望发财的人却陷入诱惑、网罗和许多愚蠢有害的欲望中,以致落入败坏和灭亡中。 10贪财是万恶之根,有人因为贪财就离弃了信仰,结果饱尝种种锥心般的痛苦。

保罗对提摩太的嘱咐

11但你这属上帝的人要远避这些事,要追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐和温柔, 12要为真道打美好的仗,要持定永生。你是为永生蒙召的,并在许多见证人面前做过美好的见证。 13在赐万物生命的上帝面前,也在向本丢·彼拉多做过美好见证的基督耶稣面前,我嘱咐你: 14要遵守这命令,做纯洁无瑕、无可指责的人,一直到我们的主耶稣基督再来。 15到了时候,配得称颂、独有权能的万王之王、万主之主要使基督显现。 16上帝是独一不朽的,住在人不能接近的光中,从来没有人见过祂,也没有人能够看见祂。愿尊贵和永远的权柄都归给祂。阿们!

17你要劝诫那些今世富足的人不要高傲,也不要冀望于靠不住的钱财,要信靠将万物厚赐给我们享用的上帝。 18你要劝他们多多行善、慷慨施舍、乐意助人。 19这样,他们可以为自己的将来奠定美好的基础,以便持守真正的生命。

20提摩太啊,你要持守所托付给你的,避开世俗的空谈和那些违背真理、似是而非的学问。 21有些自称有这种学问的人已经偏离了信仰。

愿恩典与你们同在!