Slovo na cestu

1. Timotejovi 5:1-25

Péče o různé skupiny v církvi

1-2Musíš-li domluvit staršímu člověku, nenapadej ho, ale jednej s ním uctivě, jako by to byl někdo z tvých rodičů. K mladším přistupuj jako k sourozencům, k dívkám jako ke svým sestrám, bez všech postranních myšlenek.

3Církev ať pečuje o vdovy, které zůstaly osamělé. 4-8Vždyť vdova skutečně osamělá a nemajetná musí spoléhat jen a jen na Boha. Jestliže však má děti nebo vnuky, je na nich povinnost splatit dluh vůči rodičům. Tak to chce Bůh. To jim důrazně připomínej, ať na ně nejsou stížnosti.

Kdo se nestará o své příbuzné a nechá na holičkách dokonce vlastní rodiče, manžela nebo děti, nemá právo nazývat se křesťanem. Takový člověk je dokonce horší než ten, kdo vůbec nepoznal Boha.

Vdovy, které se oddávají jen hmotným starostem a požitkům, jsou „mrtvé“ už za živa.

9Vdova, kterou sbor pověřuje službou a za to ji podporuje, musí být starší šedesáti let, jen jednou vdaná 10a dobře osvědčená ve výchově dětí, pohostinnosti a v ochotné službě všem potřebným. 11Mladší vdovy odmítej. Většinou později zatouží znovu se vdát 12a závazek ke službě poruší. 13Kromě toho si při návštěvách domů zvyknou na zahálku a naučí se klevetit a plést se do cizích věcí. 14Myslím, že mladá vdova udělá lépe, když se znovu vdá, má děti a stará se o vlastní domácnost; pak jí nikdo nemůže nic vytknout. 15Jinak se bojím, že některé již sešly z Kristovy cesty.

16Ještě jednou opakuji: o vdovu se musí postarat především její příbuzní, a ne ji prostě nechat na starosti církvi. Jen tak bude mít církev dost prostředků, aby mohla dobře pečovat o vdovy, které opravdu nemají nikoho, kdo by se jich ujal.

Drobné rady, které mnoho znamenají

17Kdo koná svou práci v církvi svědomitě, má za ni být náležitě odměněn. Dvojnásobně ať je oceněna služba kázání a vyučování. 18I v Písmu přece čteme: „Dobytku, který užíváš při sklizni, dovolíš nažrat se z tvé úrody.“ A na jiném místě zase: „Kdo pracuje, má nárok na odměnu.“ 19Stížnosti proti starším musí být ověřeny alespoň dvěma svědky, jinak si jich nevšímej. 20Ale toho, kdo se opravdu provinil, pokárej veřejně před celou církví, pro výstrahu ostatním. 21Zapřísahám tě jménem Boha, Ježíše Krista i všech andělů: řiď se tímto pravidlem, ať se jedná o tvého přítele či nepřítele. Buď v tom naprosto nestranný.

22Při svěřování odpovědnosti se neukvapuj. Přehlédneš-li při tom nějaký hřích, mohlo by se to chápat tak, že ho schvaluješ. A hlavně se sám vyvaruj každého poklesku.

23Tvému nemocnému žaludku by prospělo občas trochu vína místo vody. 24Při posuzování lidí nezapomeň, že u některých jsou zlé skutky patrné každému, u jiných je odhalí teprve den soudu. 25Stejně tak ne všechny dobré skutky jsou vidět hned, ale jednou všechny vyjdou najevo.

Swedish Contemporary Bible

1 Timotheosbrevet 5:1-25

1Tala aldrig strängt till en äldre man, utan vädja till honom som till en far. Behandla unga män som bröder, 2äldre kvinnor som mödrar och unga kvinnor som systrar, i all renhet.

Råd angående änkor

3Hedra de änkor som verkligen är änkor.5:3 Jfr Apg 6:1 och Jak 1:27. Goda kristna (liksom fromma judar) förutsattes visa respekt och ta väl hand om änkor, särskilt dem som inte hade anhöriga som kunde göra det. 4Om en änka har barn eller barnbarn, så ska dessa lära sig att visa sin tro i praktisk handling först och främst inom familjen. På så sätt ger de tillbaka till de gamla vad de har fått av dem, och det är vad Gud vill.

5Den verkliga änka som är lämnad ensam sätter sitt hopp till Gud och ber till honom och söker hans hjälp dag och natt. 6Men den änka som bara är ute efter att få det bra är död fastän hon lever. 7Understryk detta, så att de inte ska kunna anklagas för något.

8Den som inte tar hand om sina egna släktingar, och särskilt sin egen familj, har övergett sin tro och är sämre än den som aldrig har kommit till tro.

9För att betraktas som änka måste hon vara minst sextio år och ha varit trogen sin man5:9 Eller …får bara ha varit gift en gång.. 10Hon måste vara känd för goda gärningar, hon ska ha tagit väl hand om barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter5:10 Jfr Joh 13:14. och ha stöttat människor i nöd. Hon ska ha varit helt inriktad på att göra gott mot andra.

11Yngre änkor ska du inte räkna med bland dessa, för när deras lustar vaknar tar de avstånd från Kristus och vill gifta om sig. 12Genom detta drar de på sig en dom, eftersom de har brutit sitt första trohetslöfte. 13Då lär de sig dessutom att vara lata och bara gå omkring från hus till hus. Ja, de blir inte bara lata, utan de börjar skvallra och vara nyfikna och lägger sig i sådant som de inte har med att göra. 14Därför vill jag att unga änkor ska gifta om sig och få barn och sköta sina egna hem. Då får motståndarna ingen anledning att tala illa om dem. 15Några av dessa har faktiskt redan vänt sig bort och följer Satan.

16Om en troende kvinna har änkor i släkten, ska hon ta hand om dem själv och inte kräva att församlingen belastas med dem, eftersom församlingen måste ta hand om de änkor som verkligen behöver det.

Råd angående församlingens ledare

17Församlingsledare som är bra på att leda är värda dubbel respekt, särskilt de som arbetar hårt med förkunnelse och undervisning. 18Det står ju i Skriften: ”Du ska inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar”5:18 Se 5 Mos 25:4., och: ”Arbetaren är värd sin lön.”5:18 Se Luk 10:7.

19Lyssna inte på anklagelser mot en ledare om det inte finns två eller tre vittnen som kan bekräfta anklagelsen.5:19 Jfr 5 Mos 19:15. 20Men de som syndar ska tillrättavisas inför alla, så att också de andra blir varnade.

21Jag befaller dig inför Gud och inför Kristus Jesus och de utvalda änglarna att alltid följa detta, utan att ta ställning för eller emot någon och utan att särbehandla någon.

22Tänk efter ordentligt innan du lägger händerna på någon, och gör dig inte medskyldig till någons synder. Håll dig själv ren.

23Drick inte längre bara vatten utan också lite vin, eftersom du har problem med magen och ofta är sjuk.

24Vissa människor syndar helt öppet, och de får sin dom i förväg. Men andras synder avslöjas långt senare. 25På samma sätt visar sig de goda gärningarna helt öppet, och de som inte syns kan ändå inte förbli dolda.