Slovo na cestu

1. Timotejovi 4:1-16

Pavel varuje před falešnými učiteli

1-2Duch svatý nám říká jasně, že v posledních dobách se někteří v církvi odvrátí od Krista a přikloní se k hlasatelům ďábelských nauk, nestydatým lhářům, kteří si už z ničeho nedělají špatné svědomí. 3Ti budou zakazovat manželství a požívání některých pokrmů, i když poučeným křesťanům 4svěřil Bůh tyto věci k radostnému a vděčnému užívání. Vždyť vše, co pochází z Boží ruky, je dobré a nic není zakázané, když za to Bohu děkujeme: 5jeho slovo a naše modlitba to očistily.

Ne spekulace, ale čisté učení

6Budeš-li to takhle učit, bude z tebe dobrý služebník Ježíše Krista. Živ se slovy víry a správným učením, které sis osvojil. 7Nepopřávej sluchu bohaprázdným povídačkám a babským tlachům. Všechen čas a energii zaměř raději na svůj duchovní vzestup. 8Tělesná zdatnost je sice užitečná, ale ta duchovní je nepostradatelná při všem. Cvič se tedy v poslušnosti vůči Bohu, budeš to potřebovat zde a je to dobrý vklad i pro věčnost. 9Toto je pravda, kterou by měl každý uznat. 10A když na to vynakládáme všechny síly, je to proto, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech, kdo v něho uvěřili.

11Tomu uč a dbej, aby si to všichni dobře osvojili. 12Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak: křesťanům buď vzorem lásky, víry a čistého smýšlení, v řeči i v celém chování. 13Než přijdu, předčítej a vysvětluj Písmo, zvěstuj Boží slovo. 14Nezanedbávej schopnosti, které ti daroval Bůh, když na tebe podle prorockého pokynu starší spoluvěřící s modlitbou vkládali ruce. 15Snaž se je rozvíjet v práci, aby každý viděl, že rosteš a děláš pokroky. 16Své myšlení i jednání podrobuj neustále kontrole. Od pravdy neuhýbej a Bůh požehná tobě i těm, kteří jsou ti svěřeni.

New International Version

1 Timothy 4:1-16

1The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. 2Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. 3They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. 4For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, 5because it is consecrated by the word of God and prayer.

6If you point these things out to the brothers and sisters,4:6 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family. you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. 7Have nothing to do with godless myths and old wives’ tales; rather, train yourself to be godly. 8For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. 9This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. 10That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe.

11Command and teach these things. 12Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. 13Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. 14Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you.

15Be diligent in these matters; give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. 16Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers.