Slovo na cestu

1. Timotejovi 3:1-16

Úroveň představitelů církve

1Ano, je to tak: Být v církvi autoritou, to je velký úkol. 2-4Takový člověk musí být bezúhonný, věrný své jediné manželce, střídmý, rozvážný, pořádný. Vyžadují se také pohostinnost, pedagogické vlohy, taktnost, smířlivost a nezištnost. Nesmí být pijan ani rváč, rodinu musí mít spořádanou, děti vychované k poslušnosti a poctivosti. 5Jak by mohl prospět církvi ten, kdo by vlastní rodinu dobře vést nedokázal?

6Ve víře a v církvi nesmí být nováčkem, aby mu pýcha nestoupla do hlavy a nepřivedla ho do pádu. 7I mimo církev musí mít dobrou pověst, aby mu pomluvy nepřekážely v práci.

8Také správci společného majetku musí mít stejné morální kvality jako pastýři: nesmějí se přetvařovat, holdovat alkoholu ani mamonu. 9-10Bohem svěřenou pravdu ať uchovávají v čistém srdci. Pro tuto službu vybírejte jen muže s bezvadnou pověstí.

11-12Také ženy musí být rozvážné, diskrétní, spolehlivé a střídmé. Pro tento úřad je rovněž podmínkou manželská věrnost a spořádané rodinné poměry. 13Všem, kteří konají dobře svou službu, bude odměnou stále rostoucí úcta ostatních i vlastní jistota ve víře v Ježíše Krista.

14I když doufám, že se brzy uvidíme, 15pro případ většího zdržení ti všechno píšu, abys věděl, jak vybírat pracovníky v církvi živého Boha, která je sloupem a pevností pravdy. 16Všichni jsou zajedno v tom, jak jedinečná je pravda, kterou nám Bůh odhalil:

Kristus přišel na svět v lidském těle,

veden Božím Duchem, zvítězil nad hříchem,

jako vítěz představen v nebesích,

zvěstován všem národům, vírou uznán ve světě,

korunován věčnou slávou.

New Russian Translation

1 Тимофею 3:1-16

Качества руководителей и их помощников

1Правильно говорится: похвально, когда человек стремится быть руководителем. 2Но руководителем должен быть человек, которого не за что осудить: муж одной жены3:2 Муж одной жены – существует несколько толкований этого места, наиболее вероятные из них: 1) имеющий только одну жену; 2) верный своей жене. Также в ст. 3:12., воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, 3не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не падкий до денег. 4Он должен хорошо управлять своей семьей, иметь послушных и уважающих его детей. 5Ведь если кто-либо не может справиться со своей семьей, то как он сможет заботиться о церкви Божьей? 6Руководителя не следует выбирать из новообращенных: такой человек может возгордиться, и тогда он будет осужден так же, как был осужден и дьявол. 7О нем должны хорошо отзываться неверующие, чтобы ему не вызвать упреков и не попасть в ловушку дьявола.

8То же самое касается и диаконов. Они должны быть уважаемыми людьми, искренними, не пристрастными к вину и бескорыстными. 9Они должны с чистой совестью придерживаться открытых ныне тайн веры. 10Вначале этих людей следует проверить, и если против них не будет найдено ничего порочащего, они могут выполнять служение диаконов.

11Их жены тоже должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, быть воздержанными и пользоваться во всем доверием.

12Диакон должен быть мужем одной жены, хорошо управлять своими детьми и домочадцами. 13Потому что те, кто хорошо выполняет свое служение, приобретают себе достойное положение и могут с большой уверенностью говорить о своей вере в Иисуса Христа.

14Я надеюсь скоро прийти к тебе, но пишу тебе это для того, 15чтобы, если я и задержусь, ты знал, как всем нам следует вести себя в доме Божьем, который есть Церковь живого Бога, опора и утверждение истины. 16Тайна нашей веры несомненно велика:

Бог3:16 В ряде авторитетных древних рукописей: «Он». был явлен в теле,

был оправдан Духом,

Его видели ангелы,

о Нем было возвещено среди народов,

Его приняли верой в мире,

Он был вознесен в славе.