Slovo na cestu

1. Timotejovi 3:1-16

Úroveň představitelů církve

1Ano, je to tak: Být v církvi autoritou, to je velký úkol. 2-4Takový člověk musí být bezúhonný, věrný své jediné manželce, střídmý, rozvážný, pořádný. Vyžadují se také pohostinnost, pedagogické vlohy, taktnost, smířlivost a nezištnost. Nesmí být pijan ani rváč, rodinu musí mít spořádanou, děti vychované k poslušnosti a poctivosti. 5Jak by mohl prospět církvi ten, kdo by vlastní rodinu dobře vést nedokázal?

6Ve víře a v církvi nesmí být nováčkem, aby mu pýcha nestoupla do hlavy a nepřivedla ho do pádu. 7I mimo církev musí mít dobrou pověst, aby mu pomluvy nepřekážely v práci.

8Také správci společného majetku musí mít stejné morální kvality jako pastýři: nesmějí se přetvařovat, holdovat alkoholu ani mamonu. 9-10Bohem svěřenou pravdu ať uchovávají v čistém srdci. Pro tuto službu vybírejte jen muže s bezvadnou pověstí.

11-12Také ženy musí být rozvážné, diskrétní, spolehlivé a střídmé. Pro tento úřad je rovněž podmínkou manželská věrnost a spořádané rodinné poměry. 13Všem, kteří konají dobře svou službu, bude odměnou stále rostoucí úcta ostatních i vlastní jistota ve víře v Ježíše Krista.

14I když doufám, že se brzy uvidíme, 15pro případ většího zdržení ti všechno píšu, abys věděl, jak vybírat pracovníky v církvi živého Boha, která je sloupem a pevností pravdy. 16Všichni jsou zajedno v tom, jak jedinečná je pravda, kterou nám Bůh odhalil:

Kristus přišel na svět v lidském těle,

veden Božím Duchem, zvítězil nad hříchem,

jako vítěz představen v nebesích,

zvěstován všem národům, vírou uznán ve světě,

korunován věčnou slávou.

Священное Писание

1 Тиметею 3:1-16

Качества, необходимые духовным руководителям и их помощникам

1Правильно говорится: похвально, когда человек стремится быть руководителем в общине верующих. 2Но руководителем должен быть человек, которого не за что осудить: муж одной жены3:2 Муж одной жены – существует несколько толкований этого выражения: 1) имеющий только одну жену; 2) верный своей жене; 3) женатый не более одного раза. Также в 3:12., воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, 3не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не падкий до денег. 4Он должен хорошо управлять своей семьёй, иметь послушных и уважающих его детей. 5Ведь если кто-либо не может справиться со своей семьёй, то как он сможет заботиться об общине верующих, принадлежащей Всевышнему? 6Руководителя не следует выбирать из новообращённых: такой человек может возгордиться, и тогда он будет осуждён так же, как был осуждён и дьявол. 7О нём должны хорошо отзываться неверующие, чтобы ему не вызвать упрёков и не попасть в ловушку дьявола.

8То же самое касается и помощников руководителей. Они должны быть уважаемыми людьми, искренними, не пристрастными к вину и бескорыстными. 9Они должны с чистой совестью придерживаться открытых ныне тайн веры. 10Вначале эти люди должны проявить себя в деле, и лишь затем, если они не вызовут нареканий, их можно будет допустить до служения помощников.

11Их жёны тоже должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, быть воздержанными и пользоваться во всём доверием.

12Помощник руководителя должен быть мужем одной жены, хорошо управлять своими детьми и домочадцами. 13Потому что те, кто хорошо выполняет своё служение, приобретают себе достойное положение и могут с большой уверенностью говорить о своей вере в Ису Масиха.

14Я надеюсь скоро прийти к тебе, но пишу это для того, 15чтобы, если я и задержусь, ты знал, как всем нам следует вести себя в доме Всевышнего. Этот дом – святой народ верующих, принадлежащий живому Богу, опора и утверждение истины. 16Тайна нашей веры несомненно велика:

Он3:16 В самых древних рукописях здесь стоит слово Ος («Который», или в нашем случае «Он»), но во многих других рукописях стоит Θς – сокращённая форма слова Θεος («Всевышний»). Разница же проистекает из того, что на языке оригинала маленькая горизонтальная чёрточка в этом слове меняет одну букву на другую, в результате чего одно слово превращается в другое. был явлен в теле,

был оправдан Духом,

Его видели ангелы,

о Нём было возвещено среди народов,

Его приняли верой в мире,

Он был вознесён в славе.