Slovo na cestu

1. Timotejovi 3:1-16

Úroveň představitelů církve

1Ano, je to tak: Být v církvi autoritou, to je velký úkol. 2-4Takový člověk musí být bezúhonný, věrný své jediné manželce, střídmý, rozvážný, pořádný. Vyžadují se také pohostinnost, pedagogické vlohy, taktnost, smířlivost a nezištnost. Nesmí být pijan ani rváč, rodinu musí mít spořádanou, děti vychované k poslušnosti a poctivosti. 5Jak by mohl prospět církvi ten, kdo by vlastní rodinu dobře vést nedokázal?

6Ve víře a v církvi nesmí být nováčkem, aby mu pýcha nestoupla do hlavy a nepřivedla ho do pádu. 7I mimo církev musí mít dobrou pověst, aby mu pomluvy nepřekážely v práci.

8Také správci společného majetku musí mít stejné morální kvality jako pastýři: nesmějí se přetvařovat, holdovat alkoholu ani mamonu. 9-10Bohem svěřenou pravdu ať uchovávají v čistém srdci. Pro tuto službu vybírejte jen muže s bezvadnou pověstí.

11-12Také ženy musí být rozvážné, diskrétní, spolehlivé a střídmé. Pro tento úřad je rovněž podmínkou manželská věrnost a spořádané rodinné poměry. 13Všem, kteří konají dobře svou službu, bude odměnou stále rostoucí úcta ostatních i vlastní jistota ve víře v Ježíše Krista.

14I když doufám, že se brzy uvidíme, 15pro případ většího zdržení ti všechno píšu, abys věděl, jak vybírat pracovníky v církvi živého Boha, která je sloupem a pevností pravdy. 16Všichni jsou zajedno v tom, jak jedinečná je pravda, kterou nám Bůh odhalil:

Kristus přišel na svět v lidském těle,

veden Božím Duchem, zvítězil nad hříchem,

jako vítěz představen v nebesích,

zvěstován všem národům, vírou uznán ve světě,

korunován věčnou slávou.

Bibelen på hverdagsdansk

1. Timoteusbrev 3:1-16

Ledere i menigheden

Tit. 1,5-9

1-2Tro mig, at komme med i menighedens ledelse er et udmærket ønske at have, men der må stilles visse krav til en leder: Han skal have et godt ry og have vist trofasthed i sit ægteskab,3,1-2 Ordret står der: „én kones mand”, ligesom der står „én mands kone” i 5,9. Det var et almindeligt brugt udtryk på græsk for trofasthed over for sin ægtefælle. have selvbeherskelse, være fornuftig, anstændig, gæstfri og god til at lære fra sig.

3Han må hverken være drikfældig eller stridslysten, men skal være venlig og fredsommelig, og han må ikke være pengegrisk. 4Han skal være en god leder i sit eget hjem og være i stand til at opdrage sine børn til at være lydige og vise respekt. 5(For hvis en mand ikke er en god leder i sit eget hjem, hvordan skulle han så kunne lede Guds menighed?) 6Han må ikke være en helt ny kristen, for at han ikke skal blive hovmodig og falde ind under den samme dom, som Djævelen fik. 7Det er også nødvendigt, at han har et godt ry uden for menigheden, så han ikke bliver offer for den forhånelse, som Djævelen vil prøve at angribe ham med.

Mandlige og kvindelige medhjælpere i menigheden

8De, der hjælper med praktiske opgaver i menigheden, skal også være ærværdige mænd, man kan stole på. De må ikke være drikfældige eller ude efter at berige sig selv. 9De skal med ren samvittighed holde fast ved budskabet om Kristus, som nu er åbenbaret for os. 10Prøv dem af først, og hvis de klarer opgaverne godt, kan de indsættes i deres hjælpetjeneste i menigheden. 11De kvindelige medhjælpere skal også være ærværdige personer, der ikke løber med sladder.3,11 Eller: „kommer med falske anklager.” De skal have selvbeherskelse og vise trofasthed i alt, hvad de foretager sig.

12Medhjælpere3,12 Den græske tekst taler her igen om de mandlige medhjælpere. skal også have vist trofasthed i deres ægteskab og have bevist, at de kan styre deres børn og hjem på en god måde. 13De, som trofast har udført deres arbejde i menigheden, har gjort gode fremskridt i deres kristne liv, og de vil opleve stor frimodighed i troen på Jesus Kristus.

En stor skat

14-15Jeg regner med snart at komme på besøg hos dig. Men skulle jeg blive forsinket, har jeg nu givet dig nogle retningslinier for ledelsen i Guds hus, den levende Guds menighed, som bærer og understøtter sandheden. 16Og det er bestemt en stor skat, der ligger gemt i vores gudsdyrkelse:

„Han3,16 Nogle sene håndskrifter siger „Gud” i stedet for „han”. Ordet for „han” og forkortelsen for „Gud” er ens bortset fra to små streger. kom i menneskeskikkelse,

vandrede i Helligåndens kraft,

blev betjent af engle,

forkyndt blandt folkeslagene,

troet på over hele verden,

taget op til Himlens herlighed.”