Slovo na cestu

1. Tesalonickým 4:1-18

Hodnota zásad je v jejich realizaci

1-2Nakonec vás, bratři, prosíme a připomínáme vám Ježíšovým jménem: usilujte o to, abyste se líbili Bohu. V tom se bez přestání cvičte a zdokonalujte. 3Bůh vás chce mít bezúhonné a čisté, neposkvrněné smilstvem; držte proto své tělo v kázni a nepropadejte vášnivosti jako pohané, kteří neznají Boha. 4-6Respektujte manželský svazek svého bližního; kdo by ho rozvracel, neujde trestu. To opakuji znovu a se vší vážností. 7Bůh nás přece nepovolal ke špinavosti, ale ke svatosti a čistotě. 8Kdo těmito hodnotami pohrdá, nepohrdá člověkem, ale samotným Bohem, dárcem svatého Ducha. 9Co se týče bratrského vztahu, jaký má být mezi věřícími lidmi, o tom se jistě nemusím příliš rozšiřovat. Sám Bůh vás učí, jak se máte mít navzájem rádi, a myslím, že vám v tomto směru nemám co vytknout. 10Vždyť je to o vás známo v celé Makedonii. Přesto vás prosím, buďte v tom ještě horlivější. 11Pokládejte za věc své cti, že budete pokojně plnit své povinnosti a živit se vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. 12Tak získáte úctu svého okolí a nebudete na nikoho odkázáni.

Druhý Kristův příchod – naděje pro živé i mrtvé

13Ještě vám chci napsat něco o tom, co se stane s křesťanem, když zemře, abyste v této věci měli jasno a nemuseli pro něho truchlit jako ti, kdo už nemají žádnou naději. 14Když totiž věříme, že Ježíš zemřel a pak znovu ožil, můžeme počítat s tím, že až se k nám Ježíš vrátí, přivede Bůh současně k životu i všechny, kteří ve víře v Krista zemřeli. 15A přímo od Pána vám mohu vyřídit: nikdo z těch, kdo zemřeli před Kristovým příchodem, se neopozdí při setkání s ním za těmi, kteří se ho dočkají ještě zaživa. 16Sám Pán se přiblíží z nebe, hlasem archanděla vydá mocný povel a ozve se Boží polnice. Nato vstanou všichni, kdo s vírou v Krista zemřeli, 17a spolu s věřícími, kteří zůstali naživu, budou shromážděni k němu. Tam se setkáme všichni, abychom s ním už zůstali na věky. 18Touto zprávou se vzájemně povzbuzujte a potěšujte.

New International Reader's Version

1 Thessalonians 4:1-18

Living in a Way That Pleases God

1Now I want to talk about some other matters, brothers and sisters. We taught you how to live in a way that pleases God. In fact, that is how you are living. In the name of the Lord Jesus we ask and beg you to do it more and more. 2You know the directions we gave you. They were given by the authority of the Lord Jesus.

3God wants you to be made holy. He wants you to stay away from sexual sins. 4He wants all of you to learn to control your own bodies. You must live in a way that is holy. You must live with honor. 5Don’t desire to commit sexual sins like people who don’t know God. 6None of you should sin against your brother or sister by doing that. You should not take advantage of your brother or sister. The Lord will punish everyone who commits these kinds of sins. We have already told you and warned you about this. 7That’s because God chose us to live pure lives. He wants us to be holy. 8Suppose someone refuses to accept our teaching. They are not turning their back on us. They are turning their back on God. This same God gives you his Holy Spirit.

9We don’t need to write to you about your love for one another. God himself has taught you to love one another. 10In fact, you do love all God’s family all around Macedonia. Brothers and sisters, we are asking you to love one another more and more. 11And do everything you can to live a quiet life. You should mind your own business. And work with your hands, just as we told you to. 12Then unbelievers will have respect for your everyday life. And you won’t have to depend on anyone.

What Happens to Believers Who Have Died

13Brothers and sisters, we want you to know what happens to those who die. We don’t want you to mourn, as other people do. They mourn because they don’t have any hope. 14We believe that Jesus died and rose again. When he returns, many who believe in him will have died already. We believe that God will bring them back with Jesus. 15This agrees with what the Lord has said. When the Lord comes, many of us will still be alive. We tell you that we will certainly not go up before those who have died. 16The Lord himself will come down from heaven. We will hear a loud command. We will hear the voice of the leader of the angels. We will hear a blast from God’s trumpet. Many who believe in Christ will have died already. They will rise first. 17After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them. We will be taken up in the clouds. We will meet the Lord in the air. And we will be with him forever. 18So encourage one another with these words of comfort.