Slovo na cestu

1. Tesalonickým 4:1-18

Hodnota zásad je v jejich realizaci

1-2Nakonec vás, bratři, prosíme a připomínáme vám Ježíšovým jménem: usilujte o to, abyste se líbili Bohu. V tom se bez přestání cvičte a zdokonalujte. 3Bůh vás chce mít bezúhonné a čisté, neposkvrněné smilstvem; držte proto své tělo v kázni a nepropadejte vášnivosti jako pohané, kteří neznají Boha. 4-6Respektujte manželský svazek svého bližního; kdo by ho rozvracel, neujde trestu. To opakuji znovu a se vší vážností. 7Bůh nás přece nepovolal ke špinavosti, ale ke svatosti a čistotě. 8Kdo těmito hodnotami pohrdá, nepohrdá člověkem, ale samotným Bohem, dárcem svatého Ducha. 9Co se týče bratrského vztahu, jaký má být mezi věřícími lidmi, o tom se jistě nemusím příliš rozšiřovat. Sám Bůh vás učí, jak se máte mít navzájem rádi, a myslím, že vám v tomto směru nemám co vytknout. 10Vždyť je to o vás známo v celé Makedonii. Přesto vás prosím, buďte v tom ještě horlivější. 11Pokládejte za věc své cti, že budete pokojně plnit své povinnosti a živit se vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. 12Tak získáte úctu svého okolí a nebudete na nikoho odkázáni.

Druhý Kristův příchod – naděje pro živé i mrtvé

13Ještě vám chci napsat něco o tom, co se stane s křesťanem, když zemře, abyste v této věci měli jasno a nemuseli pro něho truchlit jako ti, kdo už nemají žádnou naději. 14Když totiž věříme, že Ježíš zemřel a pak znovu ožil, můžeme počítat s tím, že až se k nám Ježíš vrátí, přivede Bůh současně k životu i všechny, kteří ve víře v Krista zemřeli. 15A přímo od Pána vám mohu vyřídit: nikdo z těch, kdo zemřeli před Kristovým příchodem, se neopozdí při setkání s ním za těmi, kteří se ho dočkají ještě zaživa. 16Sám Pán se přiblíží z nebe, hlasem archanděla vydá mocný povel a ozve se Boží polnice. Nato vstanou všichni, kdo s vírou v Krista zemřeli, 17a spolu s věřícími, kteří zůstali naživu, budou shromážděni k němu. Tam se setkáme všichni, abychom s ním už zůstali na věky. 18Touto zprávou se vzájemně povzbuzujte a potěšujte.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

帖撒羅尼迦前書 4:1-18

上帝喜悅的生活

1最後,弟兄姊妹,既然你們領受了我們的教導,知道怎樣行才能討上帝的喜悅,如你們現在所行的,我們靠著主耶穌懇求、勸勉你們要更加努力。 2你們都知道我們靠著主耶穌傳給你們的誡命。 3上帝的旨意是要你們聖潔,遠避淫亂的事, 4要你們人人都知道持守身體的聖潔和尊貴, 5不可荒淫縱慾,像那些不認識上帝的外族人一樣。 6你們在這種事上不可越軌,虧負弟兄姊妹。我們曾經對你們說過,並且鄭重地警告過你們,主必懲治犯這種罪的人。 7因為上帝呼召我們不是要我們沾染污穢,而是要我們聖潔。 8所以,人若拒絕遵行這命令,他不是拒絕人,而是拒絕賜聖靈給你們的上帝。

9關於弟兄姊妹彼此相愛的事,我就不必多寫了,因為你們自己從上帝那裡領受了要彼此相愛的教導。 10你們對馬其頓全境的弟兄姊妹已經做到了這一點。不過,我勸各位要再接再厲。 11你們要立志過安分守己的生活,親手做工,正如我們以前吩咐你們的。 12這樣,你們可以得到外人的尊敬,不必依賴任何人。

復活的盼望

13弟兄姊妹,關於安息的信徒4·13 安息的信徒」希臘文是「睡了的人」,聖經常用「睡了」作為「死了」的委婉說法,參見約翰福音十一章11—14節。,我不願意你們一無所知,免得你們像那些沒有盼望的人一樣悲傷。 14我們既然相信耶穌死了,又復活了,也要相信上帝必把那些安息的信徒和耶穌一同帶來。

15我們把主耶穌的話告訴你們:主再來的那天,我們還活著的人不會比已安息的信徒先見到主。 16因為主必在號令聲、天使長的呼喊聲和上帝的號角聲中親自從天降臨,已經離世的基督徒必先復活。 17然後,我們還活著的人要和他們一起被提到雲裡,在空中與主相會,永遠和主在一起。 18所以你們要用這些話彼此鼓勵。