Slovo na cestu

1. Petrův 4:1-19

Žít pro Boha

1K utrpení přistupujte jako Kristus, který zakusil mnoho bolesti. Kdo takto trpěl, rozhodl se skoncovat s hříchem. 2A tak pokud jste ještě zde na zemi, nepoddávejte se hříšným touhám, ale řiďte se Boží vůlí. 3Stačí, že jako nevěřící jste v minulosti žili nevázaným životem, ve vášních, v opilství, v obžerství, v pitkách a v hanebném modlářství. 4Samozřejmě, vaši dřívější přátelé budou překvapeni, že už s nimi nedržíte, budou se vám posmívat a pohrdat vámi. 5Ale z toho si nic nedělejte; vždyť oni se budou za svůj život zodpovídat Soudci všech živých i mrtvých. 6Proto bylo evangelium zvěstováno i těm zemřelým, kteří za svého života byli lidmi povrchním hodnocením odsuzováni, které však Bůh, jenž soudí podle ducha, odmění věčným životem. 7Rychle se blíží konec všeho, 8proto žijte ukázněně a horlivě se modlete. Především ať vaše vzájemné vztahy jsou plné opravdové lásky – vždyť láskou můžete přikrýt mnoho provinění. 9Ochotně otevřte svůj domov všem, kteří to potřebují. 10Každý z vás je Bohem obdarován nějakými schopnostmi. Užívejte jich moudře k vzájemné službě a k dalšímu rozvoji.

11Jsi povolán kázat Boží pravdy? Potom ať tvá řeč je poselstvím od Boha. Jsi povolán, abys pomáhal druhým? Dělej to tedy s veškerou energií, kterou ti Bůh dává, aby on byl oslaven v Ježíši Kristu. Jemu patří všechna sláva a moc navždy. Amen.

Těžkosti pro Krista

12Moji milí přátelé, nenechte se zmást různými těžkými zkouškami, které prověřují vaši víru není, to nic neobvyklého. 13Přijímejte takové zkoušky rádi, vždyť tím trpíte jako Kristus a o to více se budete v den jeho příchodu radovat. 14Urážejí-li vás lidé proto, že jste křesťany, považujte to za výsadu. Můžete si být jisti, že Boží Duch, Duch slávy, bude při vás. 15Nerad bych slyšel, že někdo z vás trpí pro vraždu, krádež, nějaký zločin nebo zasahování do záležitostí druhých lidí. 16Jestliže však trpíte jako křesťané, pak to není žádná hanba. Chvalte Boha za výsadu, že patříte do Boží rodiny a že smíte nést Kristovo jméno – křesťané.

17Vždyť je určena doba, kdy má začít soud od těch, kteří patří Bohu. A jestliže máme být nejprve souzeni my křesťané, jaký hrozný osud čeká ty, kteří Boží poselství odmítají?

18Když se stěží zachrání věřící člověk,

co teprve čeká hříšné a bezbožné?

19A tak trpíte-li podle Boží vůle, pokračujte v činění dobra a svěřte se cele svému Stvořiteli, jenž vás nikdy nezklame.

New Serbian Translation

1. Петрова 4:1-19

Захтеви новог живота

1Пошто је, дакле, Христос пропатио телом, и ви се наоружајте истом мишљу. Наиме, ко је пропатио телом престао је да греши. 2Зато проведите преостало време свог живота у телу по Божијој вољи, а не у удовољавању људским жељама. 3Јер довољно је да сте некада живели као многобошци: у разврату, пожуди, пијанчењу, оргијама, теревенкама, и ужасном идолопоклонству. 4Њима је чудно што и ви са њима не хрлите у исту бујицу раскалашности, па вас зато вређају. 5Зато ће дати рачун ономе ко је спреман да суди живима и мртвима. 6Наиме, Радосна вест је и објављена мртвима, да би, пошто су као и сви људи осуђени на телесну смрт, могли да живе духом као што и сам Бог живи.

Служите једни другима!

7Приближио се крај свега. Будите прибрани и будни, да бисте могли да се молите. 8Изнад свега, одржавајте међу собом трајну љубав, јер љубав покрива мноштво греха. 9Негујте узајамну гостољубивост која је лишена гунђања. 10Као добри управитељи разноврсних Божијих дарова, служите једни другима даром који је свако од вас, милошћу Божијом, примио. 11Ко проповеда, нека то чини као да проповеда саме речи Божије. Ко служи, нека то чини снагом коју даје Бог, тако да се у свему прослави Бог кроз Исуса Христа. Њему припада слава и сила од сад и довека. Амин.

Учествовање у Христовим патњама

12Вољени моји, не чудите се огњеним невољама које вас сналазе да вас кушају. То што вам се догађа није ништа чудно. 13Уместо тога, радујте се што учествујете у Христовим патњама, да бисте клицали од радости када се открије његова слава. 14Блажени сте ако вас вређају ради Христа, јер Дух славе, Божији Дух, почива на вама. 15Нико од вас да не страда као убица, лопов, злочинац, или као човек који се плете у туђа посла. 16Али ако неко трпи зато што је хришћанин, нека се не стиди тога, него нека слави Бога што носи то име. 17Јер, дошло је време за Суд који ће започети од Божијег дома. А ако Суд почиње од нас, какав тек крај очекује оне који су непослушни Божијој Радосној вести? 18Јер Писмо каже:

„Ако се праведник једва спасава,

шта ће бити с безбожником и грешником?“

19Стога, нека они који по Божијој вољи трпе, повере своје душе верном Створитељу чинећи добра дела.