Slovo na cestu

1. Petrův 4:1-19

Žít pro Boha

1K utrpení přistupujte jako Kristus, který zakusil mnoho bolesti. Kdo takto trpěl, rozhodl se skoncovat s hříchem. 2A tak pokud jste ještě zde na zemi, nepoddávejte se hříšným touhám, ale řiďte se Boží vůlí. 3Stačí, že jako nevěřící jste v minulosti žili nevázaným životem, ve vášních, v opilství, v obžerství, v pitkách a v hanebném modlářství. 4Samozřejmě, vaši dřívější přátelé budou překvapeni, že už s nimi nedržíte, budou se vám posmívat a pohrdat vámi. 5Ale z toho si nic nedělejte; vždyť oni se budou za svůj život zodpovídat Soudci všech živých i mrtvých. 6Proto bylo evangelium zvěstováno i těm zemřelým, kteří za svého života byli lidmi povrchním hodnocením odsuzováni, které však Bůh, jenž soudí podle ducha, odmění věčným životem. 7Rychle se blíží konec všeho, 8proto žijte ukázněně a horlivě se modlete. Především ať vaše vzájemné vztahy jsou plné opravdové lásky – vždyť láskou můžete přikrýt mnoho provinění. 9Ochotně otevřte svůj domov všem, kteří to potřebují. 10Každý z vás je Bohem obdarován nějakými schopnostmi. Užívejte jich moudře k vzájemné službě a k dalšímu rozvoji.

11Jsi povolán kázat Boží pravdy? Potom ať tvá řeč je poselstvím od Boha. Jsi povolán, abys pomáhal druhým? Dělej to tedy s veškerou energií, kterou ti Bůh dává, aby on byl oslaven v Ježíši Kristu. Jemu patří všechna sláva a moc navždy. Amen.

Těžkosti pro Krista

12Moji milí přátelé, nenechte se zmást různými těžkými zkouškami, které prověřují vaši víru není, to nic neobvyklého. 13Přijímejte takové zkoušky rádi, vždyť tím trpíte jako Kristus a o to více se budete v den jeho příchodu radovat. 14Urážejí-li vás lidé proto, že jste křesťany, považujte to za výsadu. Můžete si být jisti, že Boží Duch, Duch slávy, bude při vás. 15Nerad bych slyšel, že někdo z vás trpí pro vraždu, krádež, nějaký zločin nebo zasahování do záležitostí druhých lidí. 16Jestliže však trpíte jako křesťané, pak to není žádná hanba. Chvalte Boha za výsadu, že patříte do Boží rodiny a že smíte nést Kristovo jméno – křesťané.

17Vždyť je určena doba, kdy má začít soud od těch, kteří patří Bohu. A jestliže máme být nejprve souzeni my křesťané, jaký hrozný osud čeká ty, kteří Boží poselství odmítají?

18Když se stěží zachrání věřící člověk,

co teprve čeká hříšné a bezbožné?

19A tak trpíte-li podle Boží vůle, pokračujte v činění dobra a svěřte se cele svému Stvořiteli, jenž vás nikdy nezklame.

New Russian Translation

1 Петра 4:1-19

Жизнь для Бога

1Итак, поскольку Христос пострадал телом, то и вы вооружитесь той же мыслью, ведь тот, кто страдал телесно, перестал грешить, 2чтобы остаток земной жизни прожить, руководствуясь уже не человеческими желаниями, а Божьей волей. 3Вы достаточно долго вели образ жизни, какой ведут язычники, предаваясь распутству, страстям, пьянству, обжорству, оргиям и отвратительному идолопоклонству. 4Поэтому язычники и удивляются, что вы больше не участвуете с ними в их распутстве, и злословят вас. 5Но они ответят за все перед Тем, Кто готов судить живых и мертвых. 6Поэтому Радостная Весть была возвещена и мертвым4:6 Мертвым – существует несколько толкований, например: 1) речь здесь идет о духовно мертвых (см. Эф. 2:1); 2) это ныне мертвые, которые при жизни успели услышать Радостную Весть и поверили в нее., чтобы они, как и все люди, были телесно осуждены, но жили в духе, подобно тому, как живет Бог.

7Скоро придет всему конец. Поэтому сохраняйте благоразумие, будьте бдительны, чтобы всегда быть в состоянии молиться. 8Прежде всего, преданно любите друг друга, потому что любовь покрывает множество грехов4:8 См. Прит. 10:12.. 9Будьте гостеприимны друг к другу без жалоб. 10Служите друг другу тем даром, какой каждый получил, верно распоряжаясь различными дарами благодати Божьей. 11Тот, кто говорит, должен делать это как произносящий Божьи слова. Кто служит, пусть служит с силой, которую дает Бог. Пусть во всем этом будет прославлен Бог через Иисуса Христа. Ему да будет слава и сила во веки веков, аминь.

Страдания за веру

12Возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания, в этом нет ничего странного. 13Наоборот, радуйтесь тому, что вы тоже участвуете в страданиях Христа, чтобы вам радоваться и веселиться и тогда, когда откроется Его слава. 14Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы блаженны, это значит, что Дух славы – Дух Божий – покоится на вас. 15Главное, чтобы никто из вас не страдал как убийца, или вор, или злодей, или как человек, вмешивающийся в чужие дела. 16Если же кто-то страдает потому, что он христианин, то пусть он не стыдится, а прославляет Бога за то, что носит это имя. 17Время суда настало, и суд начнется с Божьего дома. Подумайте, если он начнется с нас, то какая участь постигнет тех, кто не повинуется Божьей Радостной Вести?

18«Если праведнику нелегко получить спасение,

так что же станет с безбожниками и грешниками?»4:18 См. Прит. 11:31 в греческом переводе Ветхого Завета.

19Поэтому те, кто страдает по Божьей воле, пусть отдадут свою жизнь в руки Создателя, Который верен, и продолжают делать добро.