Slovo na cestu

1. Petrův 4:1-19

Žít pro Boha

1K utrpení přistupujte jako Kristus, který zakusil mnoho bolesti. Kdo takto trpěl, rozhodl se skoncovat s hříchem. 2A tak pokud jste ještě zde na zemi, nepoddávejte se hříšným touhám, ale řiďte se Boží vůlí. 3Stačí, že jako nevěřící jste v minulosti žili nevázaným životem, ve vášních, v opilství, v obžerství, v pitkách a v hanebném modlářství. 4Samozřejmě, vaši dřívější přátelé budou překvapeni, že už s nimi nedržíte, budou se vám posmívat a pohrdat vámi. 5Ale z toho si nic nedělejte; vždyť oni se budou za svůj život zodpovídat Soudci všech živých i mrtvých. 6Proto bylo evangelium zvěstováno i těm zemřelým, kteří za svého života byli lidmi povrchním hodnocením odsuzováni, které však Bůh, jenž soudí podle ducha, odmění věčným životem. 7Rychle se blíží konec všeho, 8proto žijte ukázněně a horlivě se modlete. Především ať vaše vzájemné vztahy jsou plné opravdové lásky – vždyť láskou můžete přikrýt mnoho provinění. 9Ochotně otevřte svůj domov všem, kteří to potřebují. 10Každý z vás je Bohem obdarován nějakými schopnostmi. Užívejte jich moudře k vzájemné službě a k dalšímu rozvoji.

11Jsi povolán kázat Boží pravdy? Potom ať tvá řeč je poselstvím od Boha. Jsi povolán, abys pomáhal druhým? Dělej to tedy s veškerou energií, kterou ti Bůh dává, aby on byl oslaven v Ježíši Kristu. Jemu patří všechna sláva a moc navždy. Amen.

Těžkosti pro Krista

12Moji milí přátelé, nenechte se zmást různými těžkými zkouškami, které prověřují vaši víru není, to nic neobvyklého. 13Přijímejte takové zkoušky rádi, vždyť tím trpíte jako Kristus a o to více se budete v den jeho příchodu radovat. 14Urážejí-li vás lidé proto, že jste křesťany, považujte to za výsadu. Můžete si být jisti, že Boží Duch, Duch slávy, bude při vás. 15Nerad bych slyšel, že někdo z vás trpí pro vraždu, krádež, nějaký zločin nebo zasahování do záležitostí druhých lidí. 16Jestliže však trpíte jako křesťané, pak to není žádná hanba. Chvalte Boha za výsadu, že patříte do Boží rodiny a že smíte nést Kristovo jméno – křesťané.

17Vždyť je určena doba, kdy má začít soud od těch, kteří patří Bohu. A jestliže máme být nejprve souzeni my křesťané, jaký hrozný osud čeká ty, kteří Boží poselství odmítají?

18Když se stěží zachrání věřící člověk,

co teprve čeká hříšné a bezbožné?

19A tak trpíte-li podle Boží vůle, pokračujte v činění dobra a svěřte se cele svému Stvořiteli, jenž vás nikdy nezklame.

Священное Писание

1 Петира 4:1-19

Жизнь для Всевышнего

1Итак, поскольку Масих пострадал телом, то и вы будьте готовы к тому же, ведь тот, кто страдает телом, перестаёт жить во власти греха, 2чтобы остаток земной жизни прожить, руководствуясь уже не человеческими желаниями, а волей Всевышнего. 3Вы достаточно долго вели образ жизни, какой ведут язычники, предаваясь распутству, страстям, пьянству, обжорству, оргиям и отвратительному идолопоклонству. 4Поэтому язычники и удивляются, что вы больше не участвуете с ними в их распутстве, и злословят вас. 5Но они ответят за всё перед Тем, Кто готов судить живых и мёртвых. 6Поэтому Радостная Весть была возвещена и тем, кого сейчас уже нет в живых4:6 Букв.: «мёртвым»., чтобы они, умерев физически, тем не менее жили бы в духе, подобно тому, как живёт Всевышний4:6 Или: «чтобы они, будучи, ещё при жизни, осуждены судом человеческим, жили бы (после смерти) жизнью духовной, по меркам Всевышнего». (Букв.: «…чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили бы по Богу в духе».).

7Скоро придёт всему конец. Поэтому сохраняйте благоразумие, будьте бдительны, чтобы всегда быть в состоянии молиться. 8Прежде всего, преданно любите друг друга, потому что любовь покрывает множество грехов4:8 См. Мудр. 10:12.. 9Будьте гостеприимны друг к другу без жалоб. 10Служите друг другу тем даром, какой каждый получил, верно распоряжаясь различными дарами благодати Всевышнего. 11Тот, кто проповедует, должен делать это, как произносящий слова Всевышнего. Кто служит, пусть служит с силой, которую даёт Всевышний. Пусть во всём этом будет прославлен Всевышний через Ису Масиха. Ему да будет слава и сила вовеки, аминь!

Страдания за веру

12Возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания, в этом нет ничего странного. 13Наоборот, радуйтесь тому, что вы тоже участвуете в страданиях Масиха, чтобы вам радоваться и веселиться и тогда, когда откроется Его слава. 14Если вас оскорбляют за имя Масиха, то вы благословенны, это значит, что Дух славы – Дух Всевышнего – покоится на вас. 15Главное, чтобы никто из вас не страдал как убийца, или вор, или злодей, или как человек, вмешивающийся в чужие дела. 16Если же кто-то страдает из-за того, что он последователь Масиха, то пусть не стыдится, а прославляет Всевышнего, что может носить это имя. 17Время суда настало, и суд начнётся с народа Всевышнего. Подумайте, если он начнётся с нас, то какая участь постигнет тех, кто не повинуется Радостной Вести Всевышнего? 18Если

«праведнику нелегко получить спасение,

так что же станет с нечестивыми и грешниками?»4:18 Мудр. 11:31.

19Поэтому те, кто страдает по воле Всевышнего, пусть доверятся Создателю, Который верен, и продолжают делать добро.