Slovo na cestu

1. Korintským 6:1-20

Právní spory mezi věřícími

1Smutné je i to, že mezi sebou vedete spory před světskými soudy. Není vám hanba? 2Cožpak křesťané, kterým jednou bude svěřen soud nad celým světem, nejsou schopni dohodnout se sami mezi sebou? 3Nevíte, že jednou máte soudit i anděly? 4Co jsou proti tomu nějaké obchodní záležitosti? Styďte se, že vám tohle musím vytýkat. 5-8To se mezi vámi nenajde ani jeden, kdo by vás rozsoudil? Není v takovém případě lepší nést křivdu než žalovat na svého bratra u nekřesťanů? Určitě tím uděláte svému Pánu větší čest.

Bůh žádá mravní čistotu

9Myslíte, že do Božího království se dostane někdo hříšný? Neklamte sami sebe. Žádný chamtivec a požitkář, ani cizoložník nebo homosexuál, 10ani zloděj, opilec a hrubián do Božího království nevkročí! 11I vy jste takoví bývali ale byli jste očištěni, prohlášeni za bezúhonné a odděleni pro Boha prostřednictvím jeho Ducha, a to zásluhou Ježíše Krista.

12Křesťanství – to není žádný seznam „smíš – nesmíš“. Nic nám není zakázáno, ne všechno nám však prospívá. Ke všemu smíme přistupovat svobodně – ale ne tak, aby nás to nakonec ovládlo. 13Bůh nám dal chuť k jídlu a žaludek pro přijímání potravy; ovšem ani jedno ani druhé tu nebude věčně.

Smilstvo je však problém daleko vážnější. Tělo nám nebylo dáno k tomu, abychom ho zneužívali, ale aby sloužilo Kristu. 14A stejnou mocí, jakou vzkřísil Bůh Krista, vzkřísí také nás. 15Naše těla jsou vlastně buňkami těla Kristova. 16Jak bychom mohli něco takového spojovat s prodejnou ženou? Mojžíš říká, že „dva se stanou jedním tělem“. Je myslitelné a lze si vůbec představit jedno tělo ze dvou tak rozdílných „materiálů“? 17My přece máme usilovat o jinou jednotu – o jednotu s Kristem! 18Proto se varujte smilstva. Ostatní přestupky se těla přímo nedotýkají, ale smilstvem se proviňujete na svém vlastním těle. 19Mějte na paměti, že vaše tělo je chrámem svatého Ducha, který v něm bydlí a kterého vám dal Bůh. 20Nepatříte už sami sobě, byli jste koupeni – a velmi draze koupeni. Ať tedy i vaše tělo dělá Bohu čest!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Коринфянам 6:1-20

Судебные тяжбы между верующими

1Как вы смеете выносить свои споры на решение суда, состоящего из неверующих людей, вместо того чтобы ваше дело разбирал святой народ Аллаха? 2Разве вы не знаете, что святой народ Аллаха будет судить мир?6:2 Писание учит, что святой народ Аллаха будет править и разбирать судебные дела людей в Царстве аль-Масиха (см. Дан. 7:22; Мат. 19:28 со сноской). И если вам предстоит судить мир, то неужели вы не можете разрешить более мелкие дела? 3Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Неужели же мы не можем сами разобраться в наших житейских вопросах? 4Зачем же вы ставите над собой мирских судей, которые ничего не значат в собрании верующих?6:4 Или: «Лучше уж ставьте над собой судьями самых незначительных в собрании верующих». 5Какой позор! Неужели среди вас не найдётся разумного человека, который мог бы рассудить споры между верующими? 6Вы же подаёте в суд друг на друга, и вас судят неверующие!

7Уже одно то, что вы подаёте друг на друга в суд, является полным поражением для вас. Не лучше ли остаться пострадавшими? Не лучше ли остаться обманутыми? 8А вы сами обманываете и обворовываете своих братьев.

9Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Царства Аллаха? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие развратники, никакие идолопоклонники, нарушители супружеской верности, пассивные и активные гомосексуалисты-мужчины, 10воры, корыстолюбцы или пьяницы, клеветники или мошенники Царства Аллаха не наследуют. 11А некоторые из вас именно такими и были, но вы были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога и тем, что сделал для нас Повелитель Иса аль-Масих.

О безнравственности

12Вы говорите: «Мне всё позволено!» Да, но не всё мне полезно! «Мне всё позволено», но ничто не должно иметь власти надо мной! 13Вы также говорите: «Пища – для желудка, и желудок – для пищи!» Да, это так, но также правда то, что Аллах уничтожит и то и другое. Тело же предназначено не для разврата, а для Повелителя, как и Повелитель – для тела. 14Аллах Своей силой воскресил Повелителя, и нас тоже воскресит6:13-14 Коринфяне пытались оправдать свою сексуальную вседозволенность, говоря, что она, так же как и пища, касается только тленного тела и не имеет духовных последствий. Паул же отвергает такие измышления и подчёркивает значимость тела для Повелителя, а также то, что оно будет воскрешено.. 15Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела аль-Масиха? Так как же я могу взять то, что принадлежит аль-Масиху, и отдать блуднице? Не бывать тому! 16Неужели вы не знаете, что тот, кто соединяется с блудницей, становится с ней одним телом? Ведь написано: «Двое станут одной плотью»6:16 Нач. 2:24.. 17Тот же, кто соединяется с Повелителем, объединяется с Ним в духе.

18Бегите от разврата. Все другие грехи человек совершает не по отношению к своему собственному телу, а половое распутство – это грех против своего же тела. 19Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, Который живёт в вас и Которого вы получили от Аллаха? Вы уже не принадлежите самим себе, 20потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Аллаха в ваших телах.