Slovo na cestu

1. Korintským 2:1-16

Boží Duch dává moudrost

1Bratři, když jsem vám hlásal poselství o Kristu, také jsem nepřišel s nějakými zvlášť výřečnými proslovy nebo kdovíjak učenými výklady. 2Rozhodl jsem se totiž, že pokud budu u vás, nechci mluvit o ničem jiném než právě o Kristu, a to o Kristu ukřižovaném. 3-4Často se mi třásl hlas, musel jsem překonávat slabost a všelijaké obavy. A jestli vás nakonec něco přesvědčilo, tak to nebyla moje učenost nebo výmluvnost, nýbrž moc Božího Ducha. 5A to je dobře, protože vaše víra nemá stát na lidské moudrosti, ale na moci Boží.

Jen s Boží pomocí pronikáme k tajemstvím víry

6Je pochopitelné, že pokročilejším křesťanům předkládáme i náročnější učení. Nejsou to ovšem poznatky přírodních nebo společenských věd, 7nýbrž pravdy pocházející z Boha, a proto bez Božího přispění zůstávají tajemné a skryté. Bůh už před věky připravil moudrý plán, jak nás převést do své nebeské slávy. 8Nikdo z těch, kdo vládnou světu, neměl o nich tušení. Jinak by byli nemohli Krista ukřižovat. 9My hlásáme, jak stojí i v Písmu:

„Co lidské oko nikdy nevidělo

ani žádné ucho neslyšelo,

co člověka ani ve snu nenapadlo

– to nabízí Bůh těm, kdo ho milují.“

10Nám to Bůh odhalil prostřednictvím svého Ducha, kterému nic není skryto. 11-12Jako nitro člověka je přístupné jen vlastnímu vědomí každého jedince, tak i Boží myšlení je známé jen Božímu Duchu, takže jenom s jeho pomocí můžeme poznat, co všechno nám Bůh daroval. 13Když o těchto věcech mluvíme, nejde nám o to, aby to vypadalo „rozumně“, ale nasloucháme prostě tomu, co nám „napovídá“ Boží Duch, a jeho myšlenky tlumočíme slovy, která nám dává. 14Člověku vyzbrojenému jen vrozenými schopnostmi jsou ovšem pravdy Božího Ducha proti mysli. Zdají se mu hloupé a nepochopitelné, protože pochopit se dají jen s pomocí Ducha. 15Kdo je však proniknut Božím Duchem, dovede ke všemu zaujmout jasný postoj a nemusí se ohlížet, co tomu řeknou lidé; 16vždyť nikdo z nich nestojí ve svém poznání nad Bohem. Naše myšlenky pak vycházejí ze stejného zdroje jako myšlenky Kristovy.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多前書 2:1-16

信仰的基礎

1弟兄姊妹,我當初到你們那裡傳揚上帝的奧祕,並沒有用高深的言論或哲理。 2因為我已決定在你們當中不談別的,只講耶穌基督和祂被釘十字架的事。 3那時我在你們當中很軟弱,害怕,戰戰兢兢。 4我說話、講道不是靠充滿智慧的雄辯之詞,而是靠聖靈的能力作明證, 5好使你們的信仰不是以人的智慧為基礎,而是以上帝的能力為基礎。

6當然我們也跟成熟的人談論智慧,不過並非這個世代的智慧,也不是那些在世上當權、將來要衰亡之人的智慧。 7我們所講的是上帝隱藏在奧祕中的智慧,是祂為了使我們得榮耀而在萬世以前定好的智慧。 8只可惜世上當權的人沒有一個明白這智慧。他們要是明白,就不會把榮耀的主釘在十字架上了。 9正如聖經上說:

「上帝為愛祂的人所預備的,

是眼睛未曾見過,

耳朵未曾聽聞,

人心也未曾想到的。」

10然而,上帝藉著聖靈將這一切啟示給我們,因為聖靈洞悉萬事,連上帝深奧的事都瞭若指掌。 11除了人裡面的靈,誰能瞭解人的事呢?照樣,除了上帝的聖靈,誰也不能瞭解上帝的事。 12我們接受的不是這世界的靈,而是上帝的聖靈,使我們可以領會上帝開恩啟示給我們的事。 13我們講述這些事,不是用人類智慧所教的話,而是用聖靈所教的話,用屬靈的話解釋屬靈的事2·13 用屬靈的話解釋屬靈的事」或譯「向屬靈的人解釋屬靈的事」。

14然而,屬血氣的人不接受從上帝來的聖靈的教導,認為愚不可及,無法明白,因為只有屬靈的人才能參透。 15屬靈的人能夠參透萬事,但沒有人能參透他。

16「誰曾知道主的心意,

能夠指教祂呢?」

但我們明白基督的心意。