Slovo na cestu

1. Korintským 2:1-16

Boží Duch dává moudrost

1Bratři, když jsem vám hlásal poselství o Kristu, také jsem nepřišel s nějakými zvlášť výřečnými proslovy nebo kdovíjak učenými výklady. 2Rozhodl jsem se totiž, že pokud budu u vás, nechci mluvit o ničem jiném než právě o Kristu, a to o Kristu ukřižovaném. 3-4Často se mi třásl hlas, musel jsem překonávat slabost a všelijaké obavy. A jestli vás nakonec něco přesvědčilo, tak to nebyla moje učenost nebo výmluvnost, nýbrž moc Božího Ducha. 5A to je dobře, protože vaše víra nemá stát na lidské moudrosti, ale na moci Boží.

Jen s Boží pomocí pronikáme k tajemstvím víry

6Je pochopitelné, že pokročilejším křesťanům předkládáme i náročnější učení. Nejsou to ovšem poznatky přírodních nebo společenských věd, 7nýbrž pravdy pocházející z Boha, a proto bez Božího přispění zůstávají tajemné a skryté. Bůh už před věky připravil moudrý plán, jak nás převést do své nebeské slávy. 8Nikdo z těch, kdo vládnou světu, neměl o nich tušení. Jinak by byli nemohli Krista ukřižovat. 9My hlásáme, jak stojí i v Písmu:

„Co lidské oko nikdy nevidělo

ani žádné ucho neslyšelo,

co člověka ani ve snu nenapadlo

– to nabízí Bůh těm, kdo ho milují.“

10Nám to Bůh odhalil prostřednictvím svého Ducha, kterému nic není skryto. 11-12Jako nitro člověka je přístupné jen vlastnímu vědomí každého jedince, tak i Boží myšlení je známé jen Božímu Duchu, takže jenom s jeho pomocí můžeme poznat, co všechno nám Bůh daroval. 13Když o těchto věcech mluvíme, nejde nám o to, aby to vypadalo „rozumně“, ale nasloucháme prostě tomu, co nám „napovídá“ Boží Duch, a jeho myšlenky tlumočíme slovy, která nám dává. 14Člověku vyzbrojenému jen vrozenými schopnostmi jsou ovšem pravdy Božího Ducha proti mysli. Zdají se mu hloupé a nepochopitelné, protože pochopit se dají jen s pomocí Ducha. 15Kdo je však proniknut Božím Duchem, dovede ke všemu zaujmout jasný postoj a nemusí se ohlížet, co tomu řeknou lidé; 16vždyť nikdo z nich nestojí ve svém poznání nad Bohem. Naše myšlenky pak vycházejí ze stejného zdroje jako myšlenky Kristovy.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多前书 2:1-16

信仰的基础

1弟兄姊妹,我当初到你们那里传扬上帝的奥秘,并没有用高深的言论或哲理。 2因为我已决定在你们当中不谈别的,只讲耶稣基督和祂被钉十字架的事。 3那时我在你们当中很软弱,害怕,战战兢兢。 4我说话、讲道不是靠充满智慧的雄辩之词,而是靠圣灵的能力作明证, 5好使你们的信仰不是以人的智慧为基础,而是以上帝的能力为基础。

6当然我们也跟成熟的人谈论智慧,不过并非这个世代的智慧,也不是那些在世上当权、将来要衰亡之人的智慧。 7我们所讲的是上帝隐藏在奥秘中的智慧,是祂为了使我们得荣耀而在万世以前定好的智慧。 8只可惜世上当权的人没有一个明白这智慧。他们要是明白,就不会把荣耀的主钉在十字架上了。 9正如圣经上说:

“上帝为爱祂的人所预备的,

是眼睛未曾见过,

耳朵未曾听闻,

人心也未曾想到的。”

10然而,上帝借着圣灵将这一切启示给我们,因为圣灵洞悉万事,连上帝深奥的事都了如指掌。 11除了人里面的灵,谁能了解人的事呢?照样,除了上帝的圣灵,谁也不能了解上帝的事。 12我们接受的不是这世界的灵,而是上帝的圣灵,使我们可以领会上帝开恩启示给我们的事。 13我们讲述这些事,不是用人类智慧所教的话,而是用圣灵所教的话,用属灵的话解释属灵的事2:13 用属灵的话解释属灵的事”或译“向属灵的人解释属灵的事”。

14然而,属血气的人不接受从上帝来的圣灵的教导,认为愚不可及,无法明白,因为只有属灵的人才能参透。 15属灵的人能够参透万事,但没有人能参透他。

16“谁曾知道主的心意,

能够指教祂呢?”

但我们明白基督的心意。