Slovo na cestu

1. Korintským 16:1-24

Dary při sbírkách jsou dokladem bratrských vztahů

1Teď ještě několik slov ke sbírce pro jeruzalémské křesťany. Doporučili vám stejný postup, jaký jsem zavedl v Galacii. 2Vždycky v neděli si doma dejte stranou ze svého týdenního příjmu tolik, kolik můžete postrádat. Nečekejte s tím až na můj příchod, po částkách se šetří lépe než najednou. 3Až pak přijdu, napíšu k vašemu daru průvodní dopis a spolehliví poslové, které sami určíte, vezmou peníze s listem do Jeruzaléma. 4Bude-li třeba, připojím se k nim i já.

Pavlovy závěrečné rady

5Mám v úmyslu cestovat k vám přes Makedonii, kde bych se krátce zastavil v některých křesťanských obcích. 6U vás bych se rád zdržel trochu déle, možná přes celou zimu, než se zase vypravím dál. 7Korintem jen tak projít a s vámi se jen tak letmo uvidět, zdálo se mi příliš málo, a tak doufám, že mi Pán dovolí trochu déle mezi vámi pobýt.

8Tady v Efezu zůstanu pravděpodobně až do Letnic, 9otevírají se zde slibné možnosti dalšího působení – i když o nepřátele taky ovšem není nouze.

10Až k vám přijde Timoteus, ať se u vás cítí jako mezi svými, vždyť pracuje pro Pána stejně jako já. 11Je sice ještě mladý, to je pravda, ale proto si nezaslouží nějaké přezírání. Přijměte ho dobře a pomozte mu s přípravou na zpáteční cestu, budu ho čekat a těšit se i na všechny, kteří přijdou s ním.

12Apolla jsem dlouho přemlouval a prosil, aby se k vám vydal spolu s ostatními, ale tentokrát cítil svou povinnost jinde. Vydá se k vám hned, jakmile bude zase volný.

13Buďte připraveni na všechno, stůjte věrně při svém Pánu, jednejte jako muži, buďte silní. 14Z každého vašeho činu ať vyzařuje láska!

15Mám k vám jednu prosbu. Pamatujete se jistě, že Štefan a jeho rodina byli první v Řecku, kdo se stali křesťany a svůj život zasvětili spolubratřím. 16Mějte tedy pro ně uznání stejně jako pro všechny, kdo svůj čas a síly věnovali naší společné práci. 17Jsem velmi rád, že Štefan, Fortunát a Achaikos přišli, aby mi svou přítomností vynahradili naše odloučení. 18Moc mě tím povzbudili, jako jistě i vás. Takových lidí je třeba si vážit.

Závěrečné pozdravy

19Asijské křesťanské obce vás všechny srdečně pozdravují. Pozdrav vám vzkazují také Akvila s Priscilou a všichni, kdo se u nich scházívají. 20Od všech zde mám vyřídit upřímné pozdravy. Obejměte se navzájem v křesťanské lásce.

21Na konec připojuji vlastnoručně i svůj pozdrav. 22Náš Pán se vrátí brzy! Kdo jím pohrdá, toho stihne trest.

23-24Modlím se, aby vás i nadále provázela milost Ježíše Krista.

V jeho lásce, která nás spojuje.

Váš Pavel

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Коринфянам 16:1-24

О пожертвованиях для иерусалимской общины верующих

1Теперь относительно сбора денег в помощь святому народу Аллаха в Иерусалиме. Делайте то, что я повелел делать в общинах верующих в Галатии. 2В первый день недели16:2 У иудеев неделя начиналась с воскресенья. пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько денег, сколько позволяет вам ваш заработок, чтобы, когда я приду, уже не нужно было делать сборы. 3А когда я приду, то тех людей, кого вы выберете, я пошлю с рекомендательными письмами, чтобы они доставили собранное вами в Иерусалим. 4А если будет необходимо и мне пойти туда, то они пойдут со мной.

Планы путешествий

5Я приду к вам, когда пройду Македонию, так как я иду через Македонию. 6Возможно, я пробуду у вас некоторое время, может быть, и всю зиму, и вы поможете мне в моём дальнейшем путешествии. 7Я решил не заходить к вам сейчас, так как это посещение было бы очень кратким. Надеюсь, что, если Вечный Повелитель позволит16:7 Если Вечный Повелитель позволит – см. сноску на 4:19., мы проведём с вами больше времени. 8В Эфесе я пробуду до праздника Жатвы16:8 Праздник Жатвы – иудейский праздник сбора урожая праздновался на пятидесятый день после праздника Освобождения, поэтому он также называется Пятидесятницей., 9так как здесь передо мной широко открыта дверь для успешного служения, хотя есть и много противников.

10Если у вас будет Тиметей, позаботьтесь о том, чтобы ему нечего было опасаться у вас. Ведь он, как и я, совершает работу Повелителя. 11Пусть никто не пренебрегает им. А потом помогите ему с миром отправиться в путь, чтобы он смог возвратиться ко мне. Я жду его и братьев.

12Что же касается нашего брата Аполлоса, то я очень просил его прийти с братьями к вам. Он не хотел идти сейчас, но, когда будет возможно, он вас навестит.

13Прошу вас, бодрствуйте! Будьте непоколебимы в вере! Будьте мужественны, будьте сильны. 14Пусть всё у вас делается с любовью.

15И ещё я прошу вас, братья: вы знаете, что Стефан и все живущие в его доме были первыми из уверовавших в Ахаии16:15 Ахаия – римская провинция на юге Греции.. Они посвятили себя служению святому народу Аллаха – 16будьте покорны таким людям и всем, кто содействует и служит. 17Я был очень рад, когда прибыли Стефан, Фортунат и Ахаик. Они восполнили для меня ваше отсутствие. 18Они ободрили и меня, и вас. Цените таких людей.

Заключительные приветствия

19Вам передают привет общины верующих в провинции Азия16:19 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть современной территории Турции), которая позднее дала своё название материку.. Акила и Прискилла тоже горячо приветствуют вас как брат и сестра по вере в Повелителя, привет и от всей общины, которая собирается в их доме. 20Все братья здесь передают вам привет. Приветствуйте друг друга святым поцелуем16:20 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии..

21Я, Паул, дописываю это приветствие своей рукой: 22если кто-либо не любит Повелителя, на том да будет проклятие. О, приди, Повелитель!

23Пусть благодать Повелителя Исы будет с вами.

24Моя любовь со всеми вами, принадлежащими Исе аль-Масиху. Аминь.