Slovo na cestu

1. Korintským 13:1-13

V čase i na věčnosti nic nepřevýší lásku

1Kdybych ovládal všechny řeči světa

a uměl mluvit vznešeně jako sám anděl,

ale neměl v sobě lásku,

jsou má slova jen prázdnými zvuky

jako dunění zvonu nebo řinčení plechu.

2A kdybych se mohl honosit, že mými ústy mluví Bůh

a že znám veškerá tajemství,

a kdybych měl tak velikou víru,

že bych dokázal přenášet hory

– jestliže nemám lásku, nejsem nic.

3A kdybych rozdal všechen svůj majetek

a nechal se třeba i upálit,

a přitom bych to dělal bez lásky,

není to k ničemu.

4Láska je shovívavá, laskavá, nezná závist.

Není chlubivá a domýšlivá,

5nejedná nečestně,

nehledá svůj prospěch,

nerozčiluje se pro nepochopení

ani nevzpomíná na křivdy,

6není škodolibá, ale má zálibu v pravdě.

Se vším se dokáže vyrovnat;

7její víra, naděje a vytrvalost jsou nevyčerpatelné.

8Láska nemá konce.

Proroctví umlknou, jazyky domluví, vědění se rozplyne;

9vždyť všechno naše poznání je kusé

a všechna vnuknutí omezená;

10až jejich místo zaujme úplnost a dokonalost,

všechno kusé a omezené bude překonáno.

11Dokud jsem byl dítě,

byl dětský můj rozhled i způsob myšlení.

Z dětských bot jsem však vyrostl

a spolu s nimi jsem odložil i dětské představy.

12V tomto životě můžeme vidět jenom cosi

jako zamžený obraz v zrcadle,

ale pak staneme Bohu tváří v tvář.

Zatím ho známe jen z nepatrné části;

pak ho budeme znát tak úplně,

jak on už nyní zná nás.

13Tři věci jsou silnější než smrt:

víra, naděje a láska.

A největší z nich je láska.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Коринфянам 13:1-13

Гимн любви

1Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, то я в таком случае не что иное, как звенящая медь, как бряцающие тарелки. 2Если у меня есть дар пророчества и я знаю все тайны, если мне даны все знания и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. 3Если я раздам всё своё имущество беднякам и отдам моё тело на сожжение, но во мне нет любви, то моё самопожертвование не принесёт мне никакой пользы.

4Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, она не гордится, 5не может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла. 6Любовь не радуется неправде, но радуется истине. 7Она всё покрывает, всему верит, всегда надеется и всё переносит.

8Любовь не перестанет существовать никогда, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и дар знания станет ненужным. 9Ведь наши знания неполны, и наши пророчества частичны, 10и когда наступит совершенство, тогда всё частичное исчезнет. 11Когда я был ребёнком, я и говорил как ребёнок, я и мыслил по-детски и рассуждал по-детски. Но когда я стал взрослым, то оставил всё детское позади. 12Мы сейчас видим неясно, как отражение в тусклом зеркале, тогда же увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти, тогда же буду знать так же совершенно, как меня знает Аллах.

13А сейчас существуют13:13 Или: «Итак, будут вечно существовать». эти три: вера, надежда и любовь, но важнее из них – любовь.