Slovo na cestu

1. Janův 2:1-29

1Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista. 2On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny. 3Jestliže dbáme na to, co nám ukládá, můžeme si být jisti, že ho známe. 4Neprávem se k němu hlásí, kdo se mu nepodřizuje. 5V tom, kdo se řídí jeho slovem, se uskutečňuje Boží záměr. Poslušnost je dokladem naší sounáležitosti s ním. 6Každý, kdo se k Ježíši přiznává, má žít jako on.

7Milí, nepíšu vám nic nového. Již ve Starém zákoně je nám uloženo, abychom milovali. 8Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás: 9-11Kdo nenávidí bližního, tápe ve tmě a neví, kam jde. Kdo miluje bližního, setrvává ve světle a nepřekáží nikomu v cestě.

12Děti, poznaly jste Otce a jsou vám pro Ježíše odpuštěny hříchy.

13-14Otcové, poznali jste toho,

který byl od počátku.

Mládenci,

jste silní,

působí ve vás Boží slovo,

zvítězili jste nad zlým.

Nemilujte svět

15-16Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají. 17To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.

Varování před antikristem

18Přátelé, poslední hodina je tu. To znamená, že přijde antikrist. Však už se objevuje jeho předvoj – mnozí odpadlíci od Krista. 19Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

20-22Vás však Duch svatý vede spolehlivě. Znáte pravdu a rozpoznáte ji ode lži. Kdo tedy překrucuje pravdu? 23Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, Spasitel, se Synem zavrhuje i Otce. Kdo se přiznává k Synu, přiznává se i k Otci. 24Držte se toho, co jste slýchali od počátku. Setrváte-li v tom, setrváte i v Synu a Otci. 25A to je to, co nám slíbil – věčný život.

26Nyní však dost o těch, kteří vás matou. Není třeba, abych vám to zvlášť zdůvodňoval. 27Duch Kristův, kterého jste přijali, vás učí rozlišovat mezi pravdou a lží. A v tom se nedejte zviklat.

Boží děti

28Ano, přátelé, zůstávejte v Kristově Duchu a nemusíte se bát, že budete zahanbeni, až Kristus znovu přijde na tento svět.

29Víme, že Bůh je spravedlivý a jenom ten, kdo jedná v jeho Duchu, k němu patří.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰一書 2:1-29

1我的孩子們,我寫這些話給你們是為了叫你們不要犯罪。如果有人犯了罪,在父那裡我們有一位護慰者,就是那位義者——耶穌基督。 2祂為我們的罪作了贖罪祭,不只是為我們的罪,也是為全人類的罪。

3我們若遵行上帝的命令,就知道自己認識祂。 4若有人說「我認識祂」,卻不遵行祂的命令,這人是說謊的,他心中沒有真理。 5遵行主話語的人是真正全心愛上帝的人,我們藉此知道自己是在主裡面。 6所以,自稱住在主裡面的,就該在生活中效法基督。

新命令

7親愛的弟兄姊妹,我寫給你們的並不是一條新命令,而是你們起初接受的舊命令,這舊命令就是你們已經聽過的真道。 8然而,我寫給你們的也是新命令,在基督和你們身上都顯明是真實的,因為黑暗漸漸過去,真光已經照耀出來。

9若有人說自己在光明中,卻恨他的弟兄姊妹,他就仍然活在黑暗裡。 10愛弟兄姊妹的人活在光明中,沒有什麼可以絆倒他2·10 沒有什麼可以絆倒他」或譯「他也不會絆倒別人」。11恨弟兄姊妹的人活在黑暗中,走在黑暗中,不知何去何從,因為黑暗弄瞎了他的眼睛。

12孩子們,我寫信給你們,因為靠著祂的名,你們的罪已經得到赦免。 13父老們,我寫信給你們,因為你們認識了從太初就存在的那位。年輕人,我寫信給你們,因為你們已經戰勝了那惡者。

14孩子們,我曾寫信給你們,因為你們認識了父。父老們,我曾寫信給你們,因為你們認識了從太初就存在的那位。年輕人,我曾寫信給你們,因為你們剛強,上帝的道常存在你們心裡,並且你們戰勝了那惡者。

15不要愛世界和世上的事,因為人若愛世界,就不會再有愛父的心了。 16凡屬世界的,如肉體的私慾、眼目的私慾和今生的驕傲都不是從父那裡來的,而是從世界來的。 17這世界和其中一切的私慾都要過去,但遵守上帝旨意的人永遠長存。

防備敵基督者

18孩子們,現在是末世了。你們從前聽說敵基督者要來,其實現在許多敵基督者已經出現了,由此可知,現在是末世了。 19這些人是從我們中間出去的,但他們不屬於我們。他們如果屬於我們,就會留在我們當中了。他們的離去表明他們都不屬於我們。

20你們從那位聖者領受了聖靈2·20 聖靈」希臘文指「膏抹」。,所以你們明白真理。 21我寫信給你們不是因為你們不明白真理,而是因為你們明白真理,並且知道真理裡面絕對沒有謊言。 22誰是說謊的呢?不就是那否認耶穌是基督的嗎?那不承認父和子的就是敵基督者。 23凡否認子的,也否認了父;凡承認子的,也承認了父。

24你們務要把起初所聽見的教導謹記在心,這樣,你們必住在子和父裡面。 25主應許給我們的是永生。 26以上的話是針對那些引誘你們離開正道的人寫的。

順從聖靈

27你們既然從主領受了聖靈,聖靈又住在你們心中,就不需要其他人來教導你們,因為聖靈必會在一切事上指引你們。聖靈的教導是真實的,沒有虛假,你們要按聖靈的教導住在主裡面。 28孩子們,你們要住在主裡面。這樣,當主顯現的時候,就是祂再來的時候,我們便能坦然無懼,不會在祂面前羞愧。 29既然你們知道主是公義的,也該知道所有按公義行事的人都是上帝的兒女。