Slovo na cestu

Židům 5:1-14

Ježíš se stal naším Nejvyšším Knězem

1Velekněz je člověk, který jménem ostatních předstupuje před Boha a přináší mu dary a oběti s prosbou o smíření. 2-3Protože i on podléhá slabostem, musí přinášet oběti nejen za lid, ale i za sebe a je schopen chápat nevědomé a pobloudilé. 4Toto postavení si nikdo nemůže svévolně přivlastnit, ale musí k němu být Bohem povolán. 5Ani Kristus se k němu sám nepovznesl. Ustanovil ho Bůh, když mu řekl:

„Ty jsi můj syn,

já jsem tě dnes zplodil.“

6A jindy prohlásil:

„Jsi na věky knězem podle řádu Malkísedekova.“

7Když byl Kristus na zemi, přednášel hlasitě, úpěnlivě a s pláčem prosby Bohu, který ho jediný mohl zachránit před smrtí. Bůh ho v jeho úzkosti vyslyšel.

8-9Ačkoliv byl Boží Syn, měl se ve škole utrpení naučit, co znamená bezvýhradná poslušnost. Když v té zkoušce obstál, stal se všem, kdo se mu podrobují, zdrojem trvalé ochrany. 10A Bůh ho nazval veleknězem podle řádu Malkísedekova.

11Rád bych vám o těchto věcech řekl mnohem víc, bylo by to pro vás nesnadno pochopitelné, protože je vaše vnímavost otupena. 12Už jste měli být dávno učiteli druhých, ale zůstali jste žáky. Opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. 13Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Kdo se živí jenom mlékem Božího slova, dokazuje, že neproniká do hloubek Božího myšlení. 14Ti, kdo na základě zkušenosti dovedou smysly rozeznat dobré od zlého, jsou dospělí a pronikají k jádru věci.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евреям 5:1-14

1Ведь каждый раз верховный священнослужитель избирается из людей и поставляется на служение для того, чтобы представлять людей перед Всевышним, принося Ему дары и жертвы за грехи. 2Такой верховный священнослужитель может понять и незнающих, и тех, кто сбился с пути, так как он сам подвержен слабостям; 3и по этой причине он должен приносить жертвы и за свои собственные грехи, и за грехи народа.

4Эту честь быть верховным священнослужителем человек не может присвоить себе сам, он должен быть призван Всевышним, как в своё время был призван Хорун5:4 См. Исх. 28:1.. 5Масех тоже не Сам прославил Себя, став Верховным Священнослужителем, но Всевышний сказал Ему:

«Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь),

Я Отцом Твоим отныне буду назван»5:5 Заб. 2:7..

6И в другом месте Он говорит:

«Ты – священнослужитель навеки,

подобный Малик-Цедеку»5:6 Малик-Цедек – был в одно и то же время и царём, и священнослужителем, являя собой прообраз Масеха (см. гл. 7 и Нач. 14:17-20).5:6 Заб. 109:4..

7Во время Своей земной жизни Исо громко, с воплем и со слезами молился Тому, Кто мог избавить Его от смерти, и Он был услышан за Своё благоговение перед Всевышним. 8Несмотря на то что Он был Сыном, Он через Свои страдания испытал на Себе, что значит послушание. 9И, полностью приготовившись, Он сделался источником вечного спасения для всех, кто послушен Ему. 10Сам Всевышний назвал Его Верховным Священнослужителем, подобным Малик-Цедеку.

Предостережение об отступничестве

11Мы могли бы говорить об этом ещё больше, но нам трудно объяснить, потому что вы обленились и не хотите слушать. 12Судя по времени, что вы верующие, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам слова Всевышнего. Вам опять нужно питаться молоком, а не твёрдой пищей. 13А всякий, кто питается молоком, – всё ещё младенец, и плохо знает, что такое праведность. 14Твёрдая же пища – для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, а где зло.