Slovo na cestu

Židům 3:1-19

Ježíš je srovnáván s Mojžíšem

1Proto se, bratři Bohem povolaní a Bohu oddaní, snažte poznávat Ježíše, který byl Božím vyslancem na zemi a nyní je naším zástupcem u Boha. 2Nezpronevěřil se Bohu, který jej ustanovil. Byl věrný jako Mojžíš, který se staral o Boží lid. 3-4Ale Ježíš převyšuje Mojžíše, jako tvůrce převyšuje své dílo. Vždyť on jako Bůh stvořil vše.

5Mojžíš byl pouze svědek toho, co pověděl Bůh. Byl věrný služebník Božího lidu. 6Kristus však jako Boží Syn je naším Pánem a zůstane jím, jestliže si až do konce zachováme pevnou jistotu a radostnou naději.

Nyní je čas naslouchat Bohu

7Proto nás Duch svatý napomíná:

„Když dnes zaslechnete jeho hlas,

8nezatvrzujte se ve vzdoru proti němu jako Izraelci při zkoušce na poušti,

9kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mne pokoušeli.

10To pokolení se mi zošklivilo a řekl jsem:

‚Nerozumí sami sobě,

ani nechápou mé cesty.

11Proto jsem v hněvu přísahal,

že nedosáhnou odpočinku,

který jsem jim připravil.‘ “

12Dejte si tedy pozor, bratři, aby se ve vás neuhnízdilo zlo a nevěra, které by vás odváděly od živého Boha. 13Zkoumejte se každý den, dokud je k tomu příhodná chvíle, aby se někdo z vás nezatvrdil zaslepující a mámivou svůdností hříchu. 14Máme podíl na všem, co náleží Kristu, když setrváme do konce v počáteční důvěře. Ale vraťme se ke slovům:

15„Když dnes zaslechnete Boží hlas,

nezatvrzujte se vzpurně proti němu.“

16Kdo se to vlastně vzbouřil, když zaslechl Boží hlas? Ti, které Mojžíš vyvedl z Egypta. 17A koho měl Bůh v ošklivosti po čtyřicet let? Ty neposlušné, kteří pak zahynuli na poušti. 18-19Přísahal jim, že nedosáhnou odpočinku, který jim připravil. Nemohli ho dosáhnout pro nevěru.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

希伯來書 3:1-19

耶穌超越摩西

1因此,同蒙天召的聖潔的弟兄姊妹,你們應當仔細思想那位我們公認為特使和大祭司的耶穌。 2祂向委任祂的上帝盡忠,就好像摩西向上帝的全家盡忠一樣。 3然而祂卻比摩西配得更大的榮耀,因為建造房子的人當然比房子更尊貴。 4所有的房子都有建造者,但建造萬物的是上帝。 5摩西以僕人的身分向上帝的全家盡忠,為將來要宣告的事做見證。 6但基督是以兒子的身分忠心治理上帝的家。我們若堅強勇敢,持定引以為榮的盼望,我們就是祂的家了。

不可存剛硬的心

7因此,正如聖靈說:

「你們今天若聽見祂的聲音,

8不可心裡頑固,

像從前在曠野試探祂、悖逆祂一樣。

9當時,你們的祖先試我、探我,

觀看我的作為達四十年之久。

10所以,我向那世代的人發怒,

說,『他們總是執迷不悟,

不認識我的道路。』

11我就在憤怒中起誓說,

『他們絕不可進入我的安息。』」

12弟兄姊妹,要謹慎,免得你們當中有人心存惡念,不肯相信,背棄了永活的上帝。 13趁著還有今日,要天天互相勸勉,免得有人被罪迷惑,心裡變得剛硬。 14如果我們將起初的信念堅持到底,便在基督裡有份了。

15聖經上說:

「你們今日若聽見祂的聲音,

不可像從前那樣硬著心悖逆祂。」

16聽見祂的聲音卻又悖逆祂的是誰呢?不就是摩西埃及領出來的那些人嗎? 17四十年之久惹上帝發怒的是誰呢?不就是那些犯罪作惡並倒斃在曠野的人嗎? 18上帝起誓不准誰進入祂的安息呢?不就是那些不肯信從的人嗎? 19可見,他們不能進入上帝的安息是因為不信的緣故。