Slovo na cestu

Židům 2:1-18

Boží Syn vede k záchraně

1Proto se musíme pečlivě držet nebeských pravd, které jsme slyšeli. Jinak pro nás pozbudou smyslu. 2Poselství vyřizované anděly se vždy prokázalo jako pravdivé a lidé, kteří si od nich nedali říci, nikdy neunikli trestu. 3Co nás proto opravňuje k tomu, abychom se domnívali, že nám beztrestně projde, když si nebudeme všímat příležitosti k záchraně, kterou nám nabízel sám Pán a nyní ještě nabízí prostřednictvím svých svědků?

4Bůh sám potvrzoval pravdivost těchto nebeských poselství znameními, divy, různými projevy své moci a tím, že věřícím rozděloval prostřednictvím svatého Ducha v rozličné míře zvláštní schopnosti k vzájemné službě.

Kristus přišel jako lidská bytost

5Budoucí svět, o kterém mluvíme, nebude podroben andělům, 6ale Ježíši a lidem, kteří v něho uvěřili. V Písmu se o Ježíši říká:

„Kdo je člověk, že na něho pamatuješ

a že se o něj tak staráš?

7Jen na krátko jsi ho postavil níž než anděly,

ale pak jsi ho obdařil slávou a ctí

8a všechno jsi mu podrobil.

Nic nebylo vyňato z jeho pravomoci.“

Zatím ještě nevidíme, že by mu bylo všechno podrobeno. 9Zato je zřejmé, že Ježíše, který byl na chvíli menší než andělé, Bůh opatřil slávou a ctí, protože za každého z nás vytrpěl smrt. 10A bylo správné, že Ježíš – skrze něhož a pro něhož bylo všechno stvořeno – přivedl mnohé do slávy. Tato záchrana se uskutečnila skrze jeho utrpení.

11Všimněte si, že ten, který vede, i ti, kteří jsou vedeni, mají stejný původ. Ježíš se nestydí nazývat je svými bratry, protože říká:

12„Budu svým bratrům ohlašovat tvé jméno.

Budu tě oslavovat spolu s jinými.“

13A jindy říká:

„Spolehnu se na Boha.“

A dále:

„Hle, já a děti, které mi dal Bůh.“

14Protože sourozence spojuje tělo a krev, stal se i Ježíš člověkem, 15aby svou smrtí zlomil moc ďábla, který ovládá smrt, a osvobodil ty, kteří procházejí životem zotročeni neustálým strachem ze smrti. 16Je přece jasné, že pomoc, kterou Ježíš přinesl, neplatí andělům, ale Abrahamovým potomkům. 17Proto se nám musel ve všem připodobnit, aby se stal před Bohem naším milosrdným a důvěryhodným prostředníkem a smírcem. 18Protože podstoupil pokušení, může pomáhat těm, kteří procházejí zkouškami.

New Russian Translation

Евреям 2:1-18

Призыв не пренебрегать вестью о спасении

1Поэтому мы должны со всем вниманием отнестись к тому, что мы услышали, не то нас снесет течением. 2Ведь если весть, переданная через ангелов, имела силу, и каждое нарушение и непослушание влекли за собой справедливое наказание2:2 См. Деян. 7:53; Гал. 3:19., 3то как же нам избежать наказания сейчас, если мы пренебрегаем великим спасением, которое было провозглашено Самим Господом? И нам это подтвердили те, кто лично слышал от Него эту весть, 4которую Сам Бог удостоверил знамениями, чудесами, различными проявлениями Его силы и дарами Святого Духа, распределяемыми по Его усмотрению.

Сын Божий стал Человеком, чтобы спасти нас

5Будущую вселенную, о которой мы говорим, Он подчинил не ангелам. 6Но где-то некто засвидетельствовал:

«Кто такой человек, что Ты переживаешь о нем?

Кто такой сын человеческий2:6 Сын человеческий – то есть человек вообще. Но «Сын Человеческий» – это также титул, указывающий на Христа (см. Мат. 8:20 и сноску на этот стих)., что Ты заботишься о нем?

7Ты немногим умалил его перед ангелами2:7 Или: «Ты на короткое время сделал его ниже ангелов».;

Ты увенчал его славой и честью,

8Ты все подчинил под ноги его»2:6-8 См. Пс. 8:5-7. Бог поставил человека над всеми живыми существами на земле (см. Быт. 1:28)..

Бог все покорил человеку, не оставив ничего непокоренным ему. Но сейчас мы пока не видим, что человеку2:8 Букв.: «ему». все подчинено. 9Однако мы видим, что Иисус, Который действительно был поставлен немного ниже ангелов2:9 Или: «на короткое время был поставлен ниже ангелов». Здесь мы видим, что цитата из Псалтири, приведенная в предыдущих трех стихах, имеет и иной, пророческий смысл, открывающий нам в образе человека самого Иисуса Христа (см. сноску на 2:6)., сейчас увенчан славой и честью, потому что претерпел смерть; по благодати Божьей к нам Он вкусил смерть за каждого человека.

10Надлежало, чтобы Бог, приводящий все множество Своих сынов в славу, для Которого и благодаря Которому все существует, проведя через страдания, сделал Зачинателя их спасения совершенным. 11Потому что и Тот, Кто освящает, и те, кто освящается Им, – все дети одного Отца, и поэтому Иисус не стыдится называть их братьями. 12Он говорит:

«Я возвещу Твое имя братьям Моим

и посреди собрания Тебя восхвалю»2:12 См. Пс. 21:23..

13И еще Он говорит:

«Я буду полагаться на Него»2:13 См. Ис. 8:17.,

и еще:

«Вот Я и дети, которых дал Мне Бог»2:13 См. Ис. 8:18..

14А так как дети имеют плоть и кровь, то и Он Сам получил физическое тело, чтобы Своей смертью лишить силы того, кому принадлежит власть над смертью, то есть дьявола, 15и освободить тех, кто всю свою жизнь находился в рабстве у страха перед смертью. 16Ведь не ангелам Он помогает, а потомкам2:16 Букв.: «семени». Авраама!2:16 См. Ис. 41:8-9. 17Для этого Христу надо было во всем стать таким, как Его братья, чтобы быть милосердным и верным в служении Богу Первосвященником для умилостивления за грехи народа. 18Он Сам страдал, перенося искушения, и может теперь помочь тем, кто встречает искушения в жизни.