Slovo na cestu

Židům 1

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,
    kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám
    a tvoje vláda bude spravedlivá.
Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.
    Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“
10 „Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi
    a nebesa jsou dílo tvých rukou.
11 Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.
12     Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.
Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13 Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,
    dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14 Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.

Knijga O Kristu

Poslanica Hebrejima 1

Ali u ove zadnje dane nama je progovorio kroz svojega Sina. Njega, po kojemu je sve stvorio, postavio je za baštinika svega.

Sin je odsjaj Božje slave i otisak njegova Bića. On održava svemir snagom svoje silne riječi. Pošto je umro da nas očisti od grijeha, sjeo je na počasno mjesto, zdesna veličanstvenome Bogu u nebu.

Isus je uzvišeniji od anđela

To pokazuje da je Božji Sin mnogo uzvišeniji od anđela, kao što je i ime koje je baštinio uzvišenije od njihovih imena.

Jer kome je od anđela ikada rekao:
    'Ti si moj Sin,
            danas sam ti postao Ocem.'[a]I još:
    'Ja ću mu biti Otac,
            a on će meni biti Sin.'[b]

A kada je predstavio svojeg prvorođenca svijetu, Bog je rekao: 'Klanjajte mu se, svi anđeli Božji!'[c]

Bog za svoje anđele kaže da ih on čini
    'glasnicima brzim poput vjetra
            i slugama poput ognjenih plamenova.'[d]

Ali za svojega Sina kaže:
    'Tvoje kraljevstvo, o Bože,
            traje zauvijek.
    Ti vladaš žezlom pravednosti.

Ti ljubiš pravednost i mrziš nepravednost.
    Zato te je, Bože, tvoj Bog, pomazao
            uljem radosti više nego ijednoga tvojeg druga.'[e]

10 I još:
    'Gospodine, u početku si postavio
            temelje zemlji
    i nebesa su djelo tvojih ruku.

11 Čak će i ona nestati, ali ti ostaješ zauvijek.

12 Smotat ćeš ih poput starog kaputa
    i nestat će kao stara odjeća.
    Ali ti si uvijek isti;
            tvojim godinama nema svršetka.'[f]

13 Bog nikada nije nekom anđelu rekao:
    'Sjedni mi s desne strane
            dok ti ne bacim pod noge
            tvoje neprijatelje.'[g]

14 Jer anđeli su samo poslužnički duhovi koje Bog šalje služiti onima koji će baštiniti spasenje.

Notas al pie

  1. Poslanica Hebrejima 1:5 Psalam 2:7.
  2. Poslanica Hebrejima 1:5 Samuel II 7:14.
  3. Poslanica Hebrejima 1:6 Ponovljeni zakon 32:43.
  4. Poslanica Hebrejima 1:7 Psalam 104:4.
  5. Poslanica Hebrejima 1:9 Psalam 45:7-8.
  6. Poslanica Hebrejima 1:12 Psalam 102:26-28.
  7. Poslanica Hebrejima 1:13 Psalam 110:1.