Slovo na cestu

Římanům 13

Vztah věřícího ke státu

1Každý se má podřídit pozemské vládě, neboť vládní moc má svůj původ od Boha. Kdo se staví proti ní, staví se proti řádu, který Bůh ustanovil, a přivolává na sebe trest. Vláda tu není od toho, aby naháněla strach za dobré jednání, nýbrž za špatné. Jednej v souladu se zákony a nemusíš se jí bát. Jejím úkolem od Boha je sloužit občanům k dobru. Kdo ovšem páchá zlo, má se proč bát; ne nadarmo má vláda také meč. I to je jejím posláním od Boha, aby trestala zlo.

Proto je nutno vládu respektovat nejen ze strachu před trestem; to je i věc svědomí. Ze stejného důvodu například platíme daně. Stát je vybírá v zájmu veřejného blaha a také výběrčí svým způsobem slouží všem, když plní tento svěřený úkol.

Dávejte tedy každému, co mu náleží: Komu daň – tomu daň, komu clo – tomu clo, komu úcta – tomu úcta, komu čest – tomu čest. Nedělejte si dluhy. Jediný dluh nikdy nesplatíte: vzájemnou lásku mezi vámi. Kdo druhé lidi miluje, ten plní zákon. Vždyť všechna ta přikázání jako „nebudeš cizoložit, zabíjet, krást, toužit po cizím vlastnictví“ a kterákoliv jiná jsou zahrnuta v tomto jediném: Miluj svého bližního jako sám sebe. 10 Láska neumí ublížit, proto láska je naplněním zákona. 11 Mějte to vše na paměti tím spíše, že víte, v jak kritické době žijeme. Přišel už čas probrat se z netečnosti. Očekávané vysvobození se blíží. 12-13 Noc se chýlí ke konci, den je přede dveřmi. Nechme tedy všeho, co patří do říše tmy, jako jsou pitky a nevázané zábavy, nemravnosti a bezuzdnosti, sváry a závist a připravujme se vstříc světlu. 14 Všechno vaše jednání ať určuje Ježíš Kristus. Nevěnujte příliš pozornosti tělu, abyste se nestali otroky jeho potřeb.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 13

Mandajcunataca Diosmi churashca

1Mandajcunataca, tucuicunami caźuna. Mandajta Dios mana churajpica, pi mana tiyanchu. Cunan tiyaj mandajcunaca, Dios churashcami. Chaimanta, pipish mandajcunata mana caźujca, Taita Dios churashca mandajtami mana caźun. Chai mana caźujcunaca, llaquita japingacunatajmi. Mandajcunaca allita rurajcunata manchachingapajca, mana tiyacunchu, millaita rurajcunallatami manchachincuna. Mandajcunata mana manchasha nishpaca, allita rurashpa causai. Can allita rurajpica, mandajcunaca alli ningacunami. Mandajcunaca, cambaj allipajllataj Dios churashcapimi, paita servicuncuna. Mana allita rurajllapimi, cantaca manchachingacuna. Paicunaca, Taita Diosta servijcunami. Chaimanta, espadataca mana yangamanta charincunachu. Millaita rurajcunataca manchachina cajpitajmi, llaquichishpa jarcancuna. Chaimanta, mandajcunataca caźunatajmi. Ama manchashcallamanta caźuichijchu. Ashtahuanpish cancunapaj yuyaipitaj, alli cana yuyaihuan caźuichij.

Mandajcunaca, Taita Diosta servijcuna cashpami, punllanta chai ruranapi tiyancuna. Chaimantami paicunamanca, impuestota cunguichij. Paicunaman imata cuna cajpica, cunatajmi canguichij. Imamanta ramachijpipish ramaichij, impuesto cuna cajpipish impuestota cuichij. Alli nina cajpica, alli nichij. Cumurina cajpica, cumurichij.

Shujtajcunapajpish alli ruranami

Piman ama imata dibichijchu, c'uyanallata piman cashpapish dibichij. Caishuj chaishuj c'uyanacushpallami, Mandashcataca pajtachinguichij. Mandashcapica: «Ama huainayangui, ama huañuchingui, ama shuhuangui, ama llullangui, shujtajcunapaj imacunatapish ama munangui» ninmi. Tucui caishuj mandashcacunapish: «Can quiquinta c'uyarij shinallataj, shujtajcunatapish c'uyangui» nishpa mandashcapimi, tandachishca tiyacun. 10 C'uyajca, pita mana llaquichinchu. Chashna cajpica, c'uyajmi Mandashcapi nishcataca, tucuita pajtachin.

11 Ima punllacunapi causacushcataca, cancunallataj yachanguichijmi. Ña rijcharishpa, jatarinami canguichij. Ñucanchijta quishpichinaca, crishca punllamanta cunancamaca, ñamari ashtahuan quichquiyamushca. 12 Amsaca ñallami achijyagrin, ñamari punlla callarigrin. Chaimanta, amsapi ruracushcataca saquishun, achijpi causangapaj macanacunata churarishunchij. 13 Punllapi puricuj shinataj sumajta causashunchij. Ama jatun micuillapi, ubyaicunallapi purishunchijchu. Ama huainayashunchijchu, chai millai munaicunahuan ama ruparishpa purishunchijchu, ama p'iñanacushunchijchu, pipaj imacunatapish ama munashunchij. 14 Ashtahuanpish, Apunchij Jesucristota churarichij. Quiquin aicha munashcataca, ama ruraichijchu.