La Parola è Vita

2 Corinzi 13:1-14

1Questa è la terza volta che vengo a trovarvi. Le Scritture ci dicono che se due o tre sono dʼaccordo nel giudicare un torto, il colpevole dovrà essere punito. (Ebbene, questo è il mio terzo avvertimento, prima di venire da voi). 2Ho già messo in guardia quelli che peccavano, quando ero lì lʼultima volta; e ora, anche se sono assente, voglio avvertire di nuovo tanto loro che tutti gli altri che questa volta verrò pronto a punire severamente chi se lo merita, e non lascerò correre.

3Vi darò tutte le prove che volete che Cristo parla per mezzo mio; Cristo infatti non è debole verso di voi, ma è una grande potenza dentro di voi. 4Certo, quando fu crocifisso era debole, ma ora vive per mezzo della potenza di Dio. Ed anche noi, pur deboli come lui, sempre per mezzo della potenza di Dio, saremo forti come lui quando prenderemo decisioni nei vostri confronti.

Guardate in fondo a voi stessi

5Esaminatevi a fondo per vedere se vivete da veri cristiani, sottoponendovi a questa prova. Sentite ogni giorno di più la presenza e la potenza di Cristo fra di voi? O state soltanto fingendo di essere cristiani, quando non lo siete affatto? 6Ad ogni modo, spero che ammetterete una cosa: noi abbiamo superato la prova.

7Preghiamo il Signore che non facciate niente di male, e non per dare agli altri la prova che il nostro insegnamento è giusto; no, ma per vedervi fare il bene, anche a costo di rimetterci ed essere disprezzati dagli altri. 8La nostra responsabilità è di incoraggiare ogni momento la verità, non il male. 9Perciò saremo ben felici di essere deboli e disprezzati, se voi siete forti. Il nostro più grande desiderio e la nostra preghiera è che voi possiate diventare dei cristiani perfetti.

10Vi scrivo questo, mentre sono lontano da voi nella speranza che, quando verrò, non debba trattarvi con durezza, perché voglio servirmi dellʼautorità che il Signore mi ha dato per rendervi più forti nella fede, e non per punirvi.

11Concludo la mia lettera con queste ultime parole: siate felici, crescete in Cristo, incoraggiatevi a vicenda, andate dʼaccordo e vivete in pace e armonia. Il Signore che dà amore e pace sarà con voi.

12Salutatevi fra voi con un bacio fraterno. 13Tutti i credenti di qui vi mandano i migliori saluti. 14Che la grazia del nostro Signore, Gesù Cristo, lʼamore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Paolo.

Słowo Życia

2 Koryntian 13:1-13

Ostatnie ostrzeżenia

1Teraz, gdy wybieram się do was po raz trzeci, zapowiadam, że osądzę winnych na podstawie zgodnych oskarżeń dwóch lub trzech świadków. 2Podczas mojej ostatniej wizyty u was ostrzegałem tych, którzy grzeszą. Teraz ponownie ich ostrzegam, a także wszystkich innych: Tym razem nie będę łagodny!

3Domagacie się, żeby przemówił przeze mnie Chrystus? On nie jest wobec was bezradny, ale działa z całą mocą! 4Umarł na krzyżu jako słaby człowiek, ale teraz żyje dzięki mocy Boga. My również doświadczamy tej słabości, ale zobaczycie, że dzięki mocy Boga będziemy razem z Nim żyć!

Sprawdzajcie samych siebie

5Poddawajcie więc samych siebie próbie. Zadajcie sobie pytanie: „Czy moja wiara jest autentyczna i czy Jezus Chrystus jest obecny w moim życiu?”. Ufam, że przejdziecie ten test. 6Mam również nadzieję, iż dostrzeżecie Jezusa także w naszym życiu. 7Modlimy się do Boga, abyście nie mieli nic wspólnego ze złem. A nie czynimy tego po to, aby zdobyć dobrą opinię. Pragniemy raczej, aby wasze postępowanie było tak doskonałe, że na waszym tle my będziemy wyglądać jak słabeusze. 8Wszystko, co robimy, służy prawdzie, i nie czynimy niczego, co mogłoby jej zaszkodzić. 9Dlatego ogromnie cieszymy się, gdy jesteście mocni—choć sami już nie mamy sił. Modlimy się też o waszą duchową dojrzałość.

10Piszę o tym teraz w nadziei, że gdy do was przybędę, nie będę musiał być wobec was surowy. Pan przekazał mi bowiem władzę po to, aby wzmacniać wiarę innych wierzących, a nie rujnować ją.

Końcowe pozdrowienia

11Przyjaciele, kończąc ten list, życzę wam, abyście się radowali, dojrzewali duchowo, zachęcali się nawzajem, byli jednomyślni i żyli w zgodzie. Niech Bóg, który obdarza ludzi miłością i pokojem, będzie z wami!

12Wszyscy święci, którzy są ze mną, proszą o przekazanie wam ich pozdrowień. Przekażcie je sobie nawzajem!

13Niech Jezus, nasz Pan, obdarza was swoją łaską! Niech Bóg obdarza was swą miłością! A Duch Święty niech pomoże wam tworzyć wspólnotę z innymi wierzącymi!