La Parola è Vita

2 Corinzi 13:1-14

1Questa è la terza volta che vengo a trovarvi. Le Scritture ci dicono che se due o tre sono dʼaccordo nel giudicare un torto, il colpevole dovrà essere punito. (Ebbene, questo è il mio terzo avvertimento, prima di venire da voi). 2Ho già messo in guardia quelli che peccavano, quando ero lì lʼultima volta; e ora, anche se sono assente, voglio avvertire di nuovo tanto loro che tutti gli altri che questa volta verrò pronto a punire severamente chi se lo merita, e non lascerò correre.

3Vi darò tutte le prove che volete che Cristo parla per mezzo mio; Cristo infatti non è debole verso di voi, ma è una grande potenza dentro di voi. 4Certo, quando fu crocifisso era debole, ma ora vive per mezzo della potenza di Dio. Ed anche noi, pur deboli come lui, sempre per mezzo della potenza di Dio, saremo forti come lui quando prenderemo decisioni nei vostri confronti.

Guardate in fondo a voi stessi

5Esaminatevi a fondo per vedere se vivete da veri cristiani, sottoponendovi a questa prova. Sentite ogni giorno di più la presenza e la potenza di Cristo fra di voi? O state soltanto fingendo di essere cristiani, quando non lo siete affatto? 6Ad ogni modo, spero che ammetterete una cosa: noi abbiamo superato la prova.

7Preghiamo il Signore che non facciate niente di male, e non per dare agli altri la prova che il nostro insegnamento è giusto; no, ma per vedervi fare il bene, anche a costo di rimetterci ed essere disprezzati dagli altri. 8La nostra responsabilità è di incoraggiare ogni momento la verità, non il male. 9Perciò saremo ben felici di essere deboli e disprezzati, se voi siete forti. Il nostro più grande desiderio e la nostra preghiera è che voi possiate diventare dei cristiani perfetti.

10Vi scrivo questo, mentre sono lontano da voi nella speranza che, quando verrò, non debba trattarvi con durezza, perché voglio servirmi dellʼautorità che il Signore mi ha dato per rendervi più forti nella fede, e non per punirvi.

11Concludo la mia lettera con queste ultime parole: siate felici, crescete in Cristo, incoraggiatevi a vicenda, andate dʼaccordo e vivete in pace e armonia. Il Signore che dà amore e pace sarà con voi.

12Salutatevi fra voi con un bacio fraterno. 13Tutti i credenti di qui vi mandano i migliori saluti. 14Che la grazia del nostro Signore, Gesù Cristo, lʼamore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Paolo.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Corinteni 13:1-13

Îndemnuri finale

1Aceasta este a treia oară când vin la voi. „Orice vorbă să fie întemeiată pe cuvântul a doi sau trei martori.“1 Vezi Deut. 19:15. 2Le‑am spus mai dinainte, când am fost de față a doua oară, și le spun mai dinainte și acum, când sunt departe, celor care au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că, dacă voi veni din nou, nu voi cruța pe nimeni, 3întrucât voi căutați o dovadă că Isus3 Isus nu apare în textul grecesc, dar a fost introdus din motive stilistice (pentru a se evita asociația neplăcută de sunete din sintagma că Cristos). Cristos vorbește prin mine. El nu este neputincios față de voi, ci este puternic între voi, 4pentru că a fost răstignit prin neputință, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Căci și noi suntem neputincioși în El, dar vom trăi împreună cu El, prin puterea lui Dumnezeu, pentru voi.

5Puneți‑vă la încercare pe voi înșivă, ca să vedeți dacă sunteți în credință! Testați‑vă pe voi înșivă! Sau nu recunoașteți cu privire la voi înșivă că Isus Cristos este în voi? – doar dacă nu cumva sunteți respinși la test5-7 Termenul adokimos înseamnă neaprobat, care nu trece la test, dovedit fals la probe.. 6Sper că veți recunoaște că noi nu suntem respinși la test. 7Și ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, nu pentru ca noi să fim arătați că am trecut testul, ci pentru ca voi să faceți ceea ce este bine, chiar dacă noi am fi respinși la test. 8Căci noi nu putem face nimic împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. 9Ne bucurăm când noi suntem neputincioși, iar voi sunteți puternici. Și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. 10De aceea vă scriu acestea, când sunt departe, pentru ca atunci când vin să nu mă port aspru, potrivit cu autoritatea pe care mi‑a dat‑o Domnul pentru zidire, nu pentru dărâmare.

Salutări finale

11În rest, fraților, bucurați‑vă! Îndreptați‑vă unul pe altul! Încurajați‑vă! Fiți în același gând unul cu altul! Trăiți în pace, iar Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.

12Salutați‑vă unii pe alții cu o sărutare sfântă! Toți sfinții vă salută. 13Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți! Amin.