O Livro

Salmos 30

Salmo de David.

Feito para a dedicação do templo.

1Eu te louvarei, Senhor,
    porque me salvaste
    e não deixaste que os meus inimigos triunfassem sobre mim.
Senhor, meu Deus, eu chamei por ti
    e tu deste de novo saúde à minha vida.
Tiraste-me da beira da sepultura,
    onde me encontrava como se estivesse já morto.
Conservaste a minha vida,
    não deixaste que descesse ao abismo da morte.

Cantem ao Senhor, todos os seus santos,
    para que seja sempre lembrada a sua santidade.
A sua cólera dura só um momento.
A sua boa vontade dura a vida inteira.
Posso chorar uma noite inteira,
    mas sei que pela manhã virá a alegria.

Quando me encontrava bem e me sentia firme dizia:
“Isto está seguro; nada me perturbará.
Deus fez-me o favor de me tornar forte como uma montanha”.
Mas tu viraste o rosto e eu fiquei sem coragem.
Chamei por ti e supliquei-te dizendo:
“Que ganharás, Senhor, se eu descer à cova?
Como poderei louvar-te se estiver desfeito em pó?
Poderei anunciar a tua verdade aos outros?
10 Ouve-me então, Senhor,
    tem piedade de mim e socorre-me!”

11 Então ele mudou o meu choro em alegria.
Arrancou-me a roupa da tristeza
    e fez-me vestir de alegria.
12 Agora posso cantar-lhe louvores,
    em vez de jazer em silêncio na sepultura.
Senhor meu Deus, eu te cantarei para sempre!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 30

Salimo la Davide. Nyimbo yoyimba popereka Nyumba ya Mulungu.

1Ndidzakukwezani Yehova,
    chifukwa mwanditulutsa kwakuya,
    ndipo simunalole kuti adani anga akondwere pa ine.
Inu Yehova Mulungu wanga ndinapempha kwa Inu thandizo
    ndipo Inu munandichiritsa.
Inu Yehova, munanditulutsa ku manda,
    munandisunga kuti ndisatsalire mʼdzenje.

Imbirani Yehova inu anthu ake okhulupirika;
    tamandani dzina lake loyera.
Pakuti mkwiyo wake umakhala kwa kanthawi
    koma kukoma mtima kwake ndi kwa moyo wonse;
utha kuchezera kulira usiku wonse,
    koma chimwemwe chimabwera mmawa.

Pamene ndinaona kuti ndili otetezedwa ndinati,
    “Sindidzagwedezekanso.”
Inu Yehova, pamene munandikomera mtima,
    munachititsa phiri langa kuyima chilili;
koma pamene munabisa nkhope yanu,
    ndinataya mtima.

Kwa Inu Yehova ndinayitana;
    kwa Ambuye ndinapempha chifundo;
“Kodi pali phindu lanji powonongeka kwanga
    ngati nditsikira ku dzenje?
Kodi fumbi lidzakutamandani Inu?
    Kodi lidzalengeza za kukhulupirika kwanu?
10 Imvani Yehova ndipo mundichitire chifundo;
    Yehova mukhale thandizo langa.”

11 Inu munasandutsa kulira kwanga kukhala kuvina;
    munachotsa chiguduli changa ndi kundiveka ndi chimwemwe,
12 kuti mtima wanga uthe kuyimbira Inu usakhale chete.
    Yehova Mulungu wanga, ndidzapereka kwa Inu mayamiko kwamuyaya.