O Livro

Salmos 1

Primeiro Livro (Salmos 1-41)

1Feliz aquele que não se deixa ir atrás de gente má,
    que não vai pelo caminho dos pecadores,
    nem se senta na companhia dos escarnecedores.
Mas tem prazer em fazer o que Deus manda,
    meditando dia e noite nas suas leis.
Porque será como as árvores plantadas junto aos cursos de água,
    que dão fruto na época própria,
    e cujas folhas não murcham.
Todo o seu fruto é bom.

Mas não são assim os que vivem sem Deus!
São antes como a palha que o vento leva.
Por isso não resistirão quando vier o julgamento de Deus,
    não poderão ficar no ajuntamento dos justos.

Pois o Senhor conhece a conduta dos justos;
    mas o caminho dos ímpios conduz à perdição.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 1

CARTEA ÎNTÂI

Psalmul 1

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,
    nu se opreşte pe calea celor păcătoşi
        şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului
    şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui.
El este ca un pom
    sădit lângă nişte izvoare de apă,
care-şi dă rodul la vremea lui
    şi ale cărui frunze nu se veştejesc.
        El prosperă în tot ceea ce face!

Cei răi însă nu sunt aşa,
    ci ei se aseamănă cu pleava
        spulberată de vânt.
De aceea cei răi nu pot sta în picioare la judecată
    şi nici cei păcătoşi în adunarea celor drepţi.
Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi;
    calea celor răi însă duce la pieire.