O Livro

2 Crônicas 3

Salomão constrói o templo

(1 Rs 6.1-38)

1Finalmente, começou a construção do templo em Jerusalém, no cimo do monte Moriá, onde o Senhor aparecera a David, seu pai, onde se localizava a eira de Ornã, o jebuseu. Foi David quem escolheu esse sítio. O início da construção teve lugar no dia 2 do segundo mês[a], no quarto ano do reinado de Salomão.

3-4 Os alicerces tinham 30 metros de comprimento e 10 de largura. Havia um alpendre ao longo dos 10 metros da largura do edifício, na parte da frente. A sua parte interior e o teto eram cobertos de ouro puro. O telhado estava à altura de 60 metros.

A parte principal do templo era forrada com madeira de cipreste, coberta de ouro puro, com gravações de folhas de palmeiras e cadeias. Havia pedras preciosas incrustadas nas paredes, para aumentar a sua beleza; o ouro era do melhor, de Parvaim. Todas as paredes, traves, portas e ombreiras das entradas do templo estavam cobertas de ouro com querubins gravados.

O lugar santíssimo

(1 Rs 6.19-38)

Dentro, numa extremidade, ficava o local mais sagrado, o lugar santíssimo, com 10 metros quadrados. Esta área também era toda coberta de ouro do mais puro, pesando 21 toneladas. Os pregos ali usados eram igualmente de ouro e pesavam 575 gramas cada. As salas superiores estavam também forradas a ouro.

10 Dentro da referida dependência, o lugar santíssimo, Salomão colocou duas esculturas de querubins revestidas de ouro. 11-13 Os querubins estavam de pé ao lado um do outro, voltados para a entrada. Tinha cada um duas asas com 2,5 metros de comprimento. Uma tocava a parede da sala e a outra tocava a asa do outro querubim. As asas assim estendidas mediam 10 metros.

14 À entrada desta sala colocou um véu em azul, vermelho, púrpura e linho fino, decorado também com querubins.

Os dois pilares na frente do templo

(1 Rs 7.15-22)

15 Na frente do templo havia dois pilares de 17,5 metros de altura, com capitéis de 2,5 metros que os ligavam ao teto. 16 Mandou fazer cadeias, como as do santuário, e colocou-as no cimo dos pilares; havia 100 romãs ligadas às cadeias. 17 Os pilares, colocou-os um à direita e o outro à esquerda, na parte da frente do templo, e deu-lhes nomes: ao da direita deu o nome de Jaquim, ao da esquerda, Boaz.[b]

Notas al pie

 1. 3.2 Mês de Zive. No nosso calendário, entre a lua nova do mês de abril e o mês de maio.
 2. 3.17 Em hebraico, Jaquim significa ele estabelecerá e Boaz significa nele está a força.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 3

Zidirea Casei Domnului

1Solomon a început să zidească Casa Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său, David, chiar pe locul pregătit de David, în aria iebusitului Ornan[a]. El a început să zidească în cea de-a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei sale. Temelia pe care a zidit-o Solomon Casei lui Dumnezeu avea şaizeci de coţi[b] lungime şi douăzeci de coţi[c] lăţime, după măsura veche a cotului.[d] Porticul din faţa odăii principale a Casei se întindea pe toată lăţimea Casei, adică pe douăzeci de coţi, şi avea o înălţime de o sută douăzeci de coţi. El l-a placat în interior cu aur curat. A acoperit odaia principală[e] cu lemn de chiparos, a poleit-o cu aur fin şi a gravat pe ea palmieri şi reţele de lanţuri. De asemenea, a împodobit odaia cu pietre preţioase. Aurul folosit era aur de Parvayim[f]. A poleit cu aur grinzile şi pragurile Casei, precum şi zidurile şi porţile lui şi a încrustat heruvimi pe ziduri.

A făcut şi Locul Preasfânt. Lungimea lui era de douăzeci de coţi, cât lăţimea Casei, iar lăţimea lui era tot de douăzeci de coţi. El l-a placat cu şase sute de talanţi[g] de aur fin. Greutatea aurului folosit la confecţionarea cuielor a fost de cincizeci de şecheli[h]. A placat cu aur şi odăile de sus. 10 În Locul Preasfânt a făcut doi heruvimi sculptaţi şi i-a poleit cu aur. 11 Aripile heruvimilor aveau lungimea de douăzeci de coţi. O aripă a unuia dintre heruvimi, de cinci coţi[i] lungime, atingea zidul Casei, iar cealaltă aripă, tot de cinci coţi lungime, atingea aripa celuilalt heruvim. 12 Tot aşa, o aripă a celuilalt heruvim, de cinci coţi lungime, atingea zidul Casei, iar cealaltă aripă a sa, tot de cinci coţi lungime, se unea cu aripa celui dintâi heruvim. 13 Aşadar, aripile întinse ale acestor heruvimi aveau douăzeci de coţi. Ei stăteau în picioare, cu faţa spre odaia principală[j].

14 A făcut şi draperia din fire de culoare albastră, purpurie şi stacojie şi din in subţire şi a brodat-o cu heruvimi. 15 În faţa Casei a făcut doi stâlpi a căror înălţime era de treizeci şi cinci de coţi[k], fiecare având în vârf un capitel de cinci coţi. 16 A mai făcut nişte reţele de lanţuri, asemenea celor din sanctuarul interior[l] şi le-a pus pe vârfurile stâlpilor.[m] Apoi a făcut o sută de rodii şi le-a fixat pe reţelele de lanţuri. 17 A ridicat stâlpii în faţa Templului[n], pe unul în partea dreaptă şi pe celălalt în partea stângă. Pe cel din dreapta l-a numit Iachin[o], iar pe cel din stânga – Boaz[p].

Notas al pie

 1. 2 Cronici 3:1 Variantă a lui Aravna
 2. 2 Cronici 3:3 Aproximativ 30 m
 3. 2 Cronici 3:3 Aproximativ 10 m; şi în vs. 4, 8, 11, 13
 4. 2 Cronici 3:3 Vezi nota de la Gen. 6:15
 5. 2 Cronici 3:5 Sau: odaia cea mare, cu referire la Locul Sfânt; peste tot în capitol
 6. 2 Cronici 3:6 Probabil SE Arabiei
 7. 2 Cronici 3:8 Aproximativ 18 t
 8. 2 Cronici 3:9 Aproximativ 0,6 kg
 9. 2 Cronici 3:11 Aproximativ 2,5 m; şi în v. 15
 10. 2 Cronici 3:13 Lit.: spre Templu; sau: spre interior (vezi 4:4)
 11. 2 Cronici 3:15 Aproximativ 18 m
 12. 2 Cronici 3:16 Locul Preasfânt; aici apare sub numele de dvir, cum mai este cunoscut în literatura biblică de după exilul babilonian (vezi profeţia lui Ezechiel)
 13. 2 Cronici 3:16 Sensul propoziţiei în ebraică este nesigur
 14. 2 Cronici 3:17 Sau: în faţa Locului Sfânt; sau: în faţa odăii principale. Ebr.: hehal, termen ebraic diferit de cel care a fost tradus cu Casă (bait); peste tot în carte
 15. 2 Cronici 3:17 Iachin înseamnă, probabil, El stabileşte, consolidează
 16. 2 Cronici 3:17 Boaz înseamnă, probabil, În El este tăria