Nueva Versión Internacional

Salmos 92

Salmo para cantarse en sábado.

1¡Cuán bueno, Señor, es darte gracias
    y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre;
proclamar tu gran amor por la mañana,
    y tu fidelidad por la noche,
al son del decacordio y de la lira;
    al son del arpa y del salterio!

Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas;
    por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos.
Oh Señor, ¡cuán imponentes son tus obras,
    y cuán profundos tus pensamientos!
Los insensatos no lo saben,
    los necios no lo entienden:
aunque broten como hierba los impíos,
    y florezcan todos los malhechores,
para siempre serán destruidos.
    Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre.

Ciertamente tus enemigos, Señor,
    ciertamente tus enemigos perecerán;
¡dispersados por todas partes
    serán todos los malhechores!

10 Me has dado las fuerzas de un toro;
    me has ungido con el mejor perfume.
11 Me has hecho ver la caída de mis adversarios
    y oír la derrota de mis malvados enemigos.

12 Como palmeras florecen los justos;
    como cedros del Líbano crecen.
13 Plantados en la casa del Señor,
    florecen en los atrios de nuestro Dios.
14 Aun en su vejez, darán fruto;
    siempre estarán vigorosos y lozanos,
15 para proclamar: «El Señor es justo;
    él es mi Roca, y en él no hay injusticia».

Swedish Contemporary Bible

Psalms 92

Psalm 92

Glädje över Herrens gärningar

1En psalm, en sång för sabbatsdagen.

2Det är gott att prisa Herren,

att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

3att varje morgon förkunna din nåd

och varje natt din trofasthet,

4till tiosträngat instrument,

till toner av harpa.

5Du gör mig glad, Herre, med dina gärningar,

jag jublar över dina händers verk.

6Hur stora är inte dina verk, Herre!

Hur djupa är inte dina tankar!

7Den oförnuftige förstår det inte,

dåren kan inte fatta,

8att fastän de gudlösa blomstrar som gräs

och alla de som gör orätt frodas,

så väntar dem bara evigt fördärv.

9Men du, Herre, är upphöjd i evighet.

10Dina fiender, Herre, dina fiender ska gå under,

och alla som gjort orätt ska skingras.

11Men mig har du gjort stark som en behornad vildoxe;

du har smort mig med nypressad olja.

12Jag får se hur mina fiender lider nederlag

och höra hur det går för de onda som reser sig mot mig.

13De rättfärdiga blomstrar som palmträd,

de växer som cederträden på Libanon.

14De är planterade i Herrens hus,

de grönskar i vår Guds förgårdar.

15Ännu i hög ålder bär de frukt

och är friska och gröna.

16De vittnar om att Herren är rättvis,

min klippa, där ingen orätt finns.