Nueva Versión Internacional

Salmos 2

1¿Por qué se sublevan las naciones,
    y en vano conspiran los pueblos?
Los reyes de la tierra se rebelan;
    los gobernantes se confabulan contra el Señor
    y contra su ungido.
Y dicen: «¡Hagamos pedazos sus cadenas!
    ¡Librémonos de su yugo!»

El rey de los cielos se ríe;
    el Señor se burla de ellos.
En su enojo los reprende,
    en su furor los intimida y dice:
«He establecido a mi rey
    sobre Sión, mi santo monte».

Yo proclamaré el decreto del Señor:
    «Tú eres mi hijo», me ha dicho;
    «hoy mismo te he engendrado.
Pídeme,
    y como herencia te entregaré las naciones;
    ¡tuyos serán los confines de la tierra!
Las gobernarás con puño[a] de hierro;
    las harás pedazos como a vasijas de barro».

10 Ustedes, los reyes, sean prudentes;
    déjense enseñar, gobernantes de la tierra.
11 Sirvan al Señor con temor;
    con temblor ríndanle alabanza.
12 Bésenle los pies,[b] no sea que se enoje
    y sean ustedes destruidos en el camino,
    pues su ira se inflama de repente.

¡Dichosos los que en él buscan refugio!

Notas al pie

  1. 2:9 puño. Lit. cetro.
  2. 2:12 Bésenle los pies. Texto de difícil traducción.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 2

Ang Hari nga Ginpili sang Dios

1Ngaa bala nagaplano sing malain ang mga nasyon?
Ngaa bala nagaplano sila sang wala sing pulos?
Ang mga hari kag mga pangulo sa kalibutan nagtilipon kag nagpreparar sa pagpakig-away kontra sa Ginoo kag sa hari nga iya ginpili.
Nagasiling sila, “Indi kita magpadumala ukon magpasakop sa ila.”
Pero ginakadlawan lang sila sang Ginoo nga nagapungko sa iya trono didto sa langit.
Sa iya kaakig, ginapaandaman niya sila kag nagakahadlok sila.
Nagsiling siya, “Ginbutang ko na sa Zion,[a] sa akon balaan[b] nga bukid, ang hari nga akon ginpili.”

Nagsiling ang hari nga ginpili sang Dios,
“Ipahayag ko ang ginsiling sa akon sang Ginoo nga, ‘Ikaw ang akon anak,
kag subong ipakilala ko nga ako ang imo amay.[c]
Pangabaya ako nga ihatag ko sa imo ang mga nasyon hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan
agod imo panag-iyahan, kag himuon ko ina.
Dumalahan mo sila, kag wala gid sing may makakontra sa imo pagdumala.
Mangin pareho lang sila sa kolon nga imo pagadugmukon.’ ”

10 Gani, kamo nga mga hari kag mga manugdumala sa kalibutan, intiendiha ninyo ini nga mga pulong,
kag pamatii ninyo ang mga paandam kontra sa inyo.
11 Alagara ninyo ang Ginoo nga may pagtahod
kag magkalipay kamo sa iya.
12 Tahura ninyo ang hari nga iya ginpili,[d]
kay kon indi gani, maakig siya gilayon kag laglagon niya kamo.
Bulahan ang tagsa ka tawo nga nagapangayo sang proteksyon sa Ginoo.

Notas al pie

  1. 2:6 Zion: ukon, Jerusalem.
  2. 2:6 balaan: ukon, pinili.
  3. 2:7 ipakilala ko nga ako ang imo amay: ukon, ako nangin imo amay.
  4. 2:11-12 kag magkalipay… ginpili: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.