Nueva Versión Internacional

Isaías 62:1-12

El nuevo nombre de Sión

1Por amor a Sión no guardaré silencio,

por amor a Jerusalén no desmayaré,

hasta que su justicia resplandezca como la aurora,

y como antorcha encendida su salvación.

2Las naciones verán tu justicia,

y todos los reyes, tu gloria;

recibirás un nombre nuevo,

que el Señor mismo te dará.

3Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa,

¡como una diadema real en la palma de tu Dios!

4Ya no te llamarán «Abandonada»,

ni a tu tierra la llamarán «Desolada»,

sino que serás llamada «Mi deleite»;

tu tierra se llamará «Mi esposa»;

porque el Señor se deleitará en ti,

y tu tierra tendrá esposo.

5Como un joven que se casa con una doncella,

así el que te edifica se casará contigo;

como un novio que se regocija por su novia,

así tu Dios se regocijará por ti.

6Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas

que nunca callarán, ni de día ni de noche.

Ustedes, los que invocan al Señor,

no se den descanso;

7ni tampoco lo dejen descansar,

hasta que establezca a Jerusalén

y la convierta en la alabanza de la tierra.

8Por su mano derecha, por su brazo poderoso,

ha jurado el Señor:

«Nunca más daré a tus enemigos

tu grano como alimento,

ni se beberá gente extranjera

el vino nuevo por el que trabajaste.

9Alabando al Señor comerán el grano

quienes lo hayan cosechado;

en los atrios de mi santuario beberán el vino

quienes hayan trabajado en la vendimia».

10¡Pasen, pasen por las puertas!

Preparen el camino para el pueblo.

¡Construyan la carretera!

¡Quítenle todas las piedras!

¡Desplieguen sobre los pueblos la bandera!

11He aquí lo que el Señor ha proclamado

hasta los confines de la tierra:

«Digan a la hija de Sión:

“¡Ahí viene tu Salvador!

Trae su premio consigo;

su recompensa lo acompaña”».

12Serán llamados «Pueblo santo»,

«Redimidos del Señor»;

y tú serás llamada «Ciudad anhelada»,

«Ciudad nunca abandonada».

Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 62:1-12

1For Zions skyld vil jeg ikke tie. For Jerusalems skyld får jeg ikke ro, før retfærdigheden bryder igennem som morgenrøden, og frelsen som en flammende fakkel. 2Folkeslagene skal få øjnene op for, at du er god, og konger skal se din herlighed. Herren giver dig et nyt navn, som han selv vælger. 3Da bliver du som en prægtig kongekrone i Herren, din Guds, hånd. 4Du skal ikke længere kaldes „Den forkastede”, og dit land skal ikke længere hedde „Det gudsforladte land”. Nej, du skal kaldes „Min elskede” og „Min brud”, for Herren glæder sig over dig og hjemfører dig som sin brud. 5Som en ung mand hjemfører en jomfru, vil din Skaber hjemføre dig. Som en brudgom, der fryder sig over sin brud, vil Gud fryde sig over dig.

Bøn og forventning om Jerusalems genrejsning

6På dine mure, Jerusalem, har jeg sat vægtere ud, som dag og nat skal råbe til Gud, indtil hans løfter bliver opfyldt. Lad ikke hænderne synke, I, som beder. 7Lad ikke Herren få fred, før han genrejser Jerusalem og lader byen komme til ære og værdighed på jorden. 8Herren har aflagt et højtideligt løfte til sit folk, som han vil bakke op med al sin magt: „Jeres fjender skal ikke længere leve af jeres korn. De fremmede skal ikke drikke den vin, I har arbejdet så hårdt på at fremstille. 9Nej, I skal få lov at spise af det korn, I har høstet, og I skal prise Herren for det. Og I skal få lov til i templets forgård at drikke vinen fra de druer, I har plukket.”

10Gå ud af byen, Jerusalems indbyggere, og ban vej for det hjemvendende folk. Fjern de store sten og hejs et banner som tegn for hele verden. 11Herren siger til alle folkeslag på jorden: „Sig til Jerusalems indbyggere: Se, din Frelser er på vej, og han går foran sit frigivne folk.”

12De skal kaldes „Guds hellige folk” og „Herrens løskøbte folk”, og Jerusalem skal kaldes „Den foretrukne by” og „Byen, som ikke bliver forladt”.