Nueva Versión Internacional

Isaías 6:1-13

La misión de Isaías

1El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono; las orlas de su manto llenaban el templo. 2Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. 3Y se decían el uno al otro:

«Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso;

toda la tierra está llena de su gloria».

4Al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. 5Entonces grité: «¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso!»

6En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. 7Con ella me tocó los labios y me dijo:

«Mira, esto ha tocado tus labios;

tu maldad ha sido borrada,

y tu pecado, perdonado».

8Entonces oí la voz del Señor que decía:

—¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?

Y respondí:

—Aquí estoy. ¡Envíame a mí!

9Él dijo:

—Ve y dile a este pueblo:

»“Oigan bien, pero no entiendan;

miren bien, pero no perciban”.

10Haz insensible el corazón de este pueblo;

embota sus oídos

y cierra sus ojos,

no sea que vea con sus ojos,

oiga con sus oídos,

y entienda con su corazón,

y se convierta

y sea sanado».

11Entonces exclamé:

—¿Hasta cuándo, Señor?

Y él respondió:

«Hasta que las ciudades queden destruidas

y sin habitante alguno;

hasta que las casas queden deshabitadas,

y los campos, asolados y en ruinas;

12hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo,

y el país quede en total abandono.

13Y, si aún queda en la tierra una décima parte,

esta volverá a ser devastada.

Pero así como al talar la encina y el roble

queda parte del tronco,

esa parte es la simiente santa».

Bibelen på hverdagsdansk

Esajasʼ Bog 6:1-13

Esajas’ kald til profettjeneste

1I det år kong Uzzija døde, så jeg Herrens herlighed i et syn. Han sad på en meget høj trone, og slæbet på hans kappe fyldte hele Templet. 2Han var omgivet af serafer, som hver havde seks vinger. Med de to vinger dækkede de ansigtet, med to andre dækkede de benene, og de to sidste brugte de, når de fløj. 3De råbte til hinanden: „Hellig, hellig, hellig er Herren, den almægtige Gud! Hele jorden er fuld af hans herlighed!” 4Templets dørstolper rystede ved deres høje råb, og rummet fyldtes med røg.

5Da udbrød jeg: „Ak, det er ude med mig, for jeg er et syndigt menneske, som taler syndige ord og tilhører et syndigt og urent folk. Og dog har jeg nu set Herren, den Almægtige!”

6Straks fløj en af seraferne hen til mig med et stykke glødende kul, som han havde taget fra alteret med en tang. 7Han berørte mine læber med det og sagde: „Nu, hvor dette stykke kul har berørt dine læber, er din skyld taget bort og din synd tilgivet.”

8Derpå sagde Herren: „Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?” Jeg svarede straks: „Herre, det vil jeg! Send mig!”

9Så fortsatte han: „Gå hen og sig til mit folk:

‚I hører, men forstår dog intet.

I ser, men fatter dog intet.’

10Folkets øjne dækkes til,

så de intet ser.

Deres ører stoppes til,

så de intet hører.

Deres hjerter lukkes af,

så de ikke føler anger eller skyld—

ellers ville de komme til mig,

så jeg kunne helbrede dem.”6,9-10 Den hebraiske kiasme er omstillet til parallelisme for at gøre det mere dansk. Oversættelsen bygger til dels på LXX.

11„Hvor længe skal det være sådan, Herre?” spurgte jeg. Han svarede: „Indtil byerne er ødelagt og uden indbyggere. Indtil husene står tomme, og landet ligger øde hen.” 12Herren vil sende folket langt bort, og landet bliver folketomt. 13Skulle der blive en tiendedel tilbage i landet, vil de også blive udryddet. Israel vil blive som en træstub, der står tilbage, når et stort træ er blevet fældet. Men fra den stub skal der vokse et helligt rodskud.